Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

Систему органів, що розглядають справи про адміністративну провину, визначено Кодексом про адміністративні правопорушення. До них належать:

1) адміністративні комісії при виконавчих комітетах, районних, міських, районних у містах рад, які розглядають всі справи про адміністративні правопорушення, за винятком тих, які належать до компетенції інших органів;

2) виконавчі комітети сільських і селищних рад;

3) районні (міські) суди (судді);

4) органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій і інші уповноважені органи, які розглядають справи, віднесені до їх компетенції законодавством. Так, органи внутрішніх справ розглядають справи про порушення громадського порядку, прикордонного режиму та інші. Таким чином, до колегіальних органів, що мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, належать: адміністративні комісії, виконкоми селищних, сільських рад та інші. До осіб, які мають право розглядати ці справи одноосібно, належать: судді, начальники або заступники начальників відділу внутрішніх справ, державтоїнспектор, ревізори поїздів, начальники митниць, райвоєнкоми, головні санітарні лікарі, правові інспектори праці та інші. Підставою для провадження у справі є протокол про адміністративне правопорушення, який складається уповноваженою посадовою особою. Протокол не складається у тому випадку, коли, наприклад, стягується штраф на місці і правопорушник цьому не заперечує (за безквитковий проїзд, порушення правил дорожнього руху та ін.). Для належного забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в необхідних випадках здійснюються процесуальні заходи, метою яких є припинення адміністративної провини, встановлення особи, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи. До таких заходів відносять: адміністративне затримання особи; особистий огляд; огляд речей і вилучення речей і документів. Адміністративне затримання одночасно є і мірою припинення правопорушення, воно оформляється складанням відповідного протоколу. На прохання особи про її місцезнаходження оповіщаються родичі, адміністрація за місцем роботи або навчання. Повідомлення про затримання неповнолітнього його батькам або особам, що їх замінють, є обов’язковим. Для адміністративного затримання передбачено відповідні терміни. Зазвичай вони не повинні перевищувати 3-го годин. В окремих випадках особи, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон, можуть бути затримані для встановлення особи і обставин правопорушення до 3-ї доби з повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання або на строк до 10 діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що встановлюють їх особу. За дрібне хуліганство, злісну непокору законній вимозі або розпорядженню працівника міліції, військовослужбовця та ін., публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції, правопорушник може бути затриманий до розгляду справи судом або керівником органу внутрішніх справ.Крім того, можуть бути затримані до початку розгляду справи суддею особи, які порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або виявили неповагу до суду, або торгували з рук у не установлених місцях. Адміністративне затримання мають право здійснювати працівники органів внутрішніх справ, прикордонники, посадові особи воєнізованої охорони і військової автоінспекції. Особистий огляд може проводитися уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних військ, природоохоронних органів у присутності двох понятих. Всі учасники огляду мають бути тієї ж статі, що і затриманий. Огляд речей може проводитися уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони цивільної авіації, митних установ, прикордонних військ, природоохоронних органів, органів лісоохорони, рибоохорони, органів, що здійснюють нагляд за дотриманням правил полювання. Про особистий огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адмінпорушення або затримання. Вилучення речей і документів, які є засобом або безпосереднім об’єктом правопорушення, здійснюється посадовими особами органів, які проводять затримання або огляд. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи. Залежно від результатів її розгляду, можливі такі рішення: вилучені речі і документи конфіскуються, повертаються власникові або знищуються, у випадку відшкодувального вилучення речей реалізуються. За загальними правилами адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж за два місяці з дня здійснення правопорушення. Протокол прямує уповноваженому органу (посадовій особі), який розглядає справу про адмінпорушення. Справа, як правило, розглядаються за місцем здійснення правопорушення за участю порушника. Термін вирішення справи встановлює законодавство. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито. Постанова у справі повідомляється відразу після закінчення розгляду останньої. Її копія протягом 3-х днів видається або висилається особі, відносно якої ухвалено постанову. Постанова у справі про адмінпорушення може бути оскаржена особою, відносно якої її було ухвалено, а також потерпілим. Скарга подається протягом 10-ти днів із дня ухвалення постанови у адміністративній справі. Постанова у справі про адмінпорушення і рішення за скаргою можуть бути опротестовані прокурором. Установлено такий порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення: штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж за 15 днів із дня вручення постанови її ухвалення. Постанова про відшкодувальне вилучення предмета, про конфіскацію, про позбавлення спеціальних прав, про виправні роботи, виконуюється уповноваженими на це органами в порядку, встановленому законодавством. Постанова про адміністративний арешт виконується органами внутрішніх справ.

Проблемні запитання для дискусії:

1. Що таке правопорушення?

2. Коли настає адміністративна відповідальність?

Термінологічне завдання:

Засвоїти визначення понять: «адміністративне правопорушення (проступок)», «попередження», «штраф», «оплатне вилучення предмета», «конфіскація», «позбавлення спеціального права», «виправні роботи», «адміністративний арешт».

Реферати:

1. Адміністративні правопорушення в нашому місті.

2. Ефективність роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

3. Загальна характеристика правопорядку в Україні: причини правопорушень та шляхи їх усунення.

4. Проблема співвідношення доцільності та законності.

5. Тенденції зміни юридичної відповідальності.

6. Юридична відповідальність і державний примус.

7. Значення юридичної відповідальності для забезпечення законності та правопорядку.

Завдання для перевірки засвоєних знань:

1. Який орган має право застосовувати адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту?

а) суд;

б) прокуратура;

в) Президент України;

г) адвокатура.

2. Визначте метод адміністративного примусу:

а) догана;

б) примусове вивчення норм адміністративного права;

в) затримання правопорушника;

г) виправні роботи.

3. Визначте вік, з якого особи підлягають адміністративній відповідальності:

а) 13 років;

б) 15 років;

в) 16 років;

г) 18 років.

4. На який строк призначається адміністративний арешт?

а) до 15 діб;

б) до 12 діб;

в) до 10 діб;

г) до 6 діб.

5. Визначте коло осіб, до яких може застосовуватися адміністративний арешт:

а) до неповнолітніх осіб;

б) до вагітних жінок;

в) до жінок, що мають дітей віком до 12 років;

г) до повнолітніх.

6. Визначте одну з обставин, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення:

а) приховування важливих доказів;

б) добровільне відшкодування збитків;

в) переховування злочинця;

г) учинення правопорушення повнолітнім.

7. Яке покарання може бути призначено повнолітнім особам, які пошкодили паркан лікарні?

а) штраф;

б) адміністративний арешт;

в) виправні роботи;

г) догана.

8. Визначте акт судового розгляду, який ухвалює загальний суд у справі адміністративно-правової відповідальності:

а) вирок;

б) рішення;

в) визначення;

г) відношення.

9. Визначте одну із санкцій адміністративно-правової відповідальності:

а) позбавлення волі;

б) штраф;

в) догана;

г) виправні роботи.

10. Скільки стягнень може бути накладено за одне адміністративне правопорушення?

а) тільки одне основне стягнення;

б) декілька основних та декілька додаткових стягнень;

в) одне основне і одне додаткове стягнення;

г) два основних стягнення.

11. Визначте положення, яке є підставою для адміністративної відповідальності:

а) рішення уповноваженого органу щодо залучення конкретної особи до адміністративної відповідальності;

б) здійснення адміністративного правопорушення через необережність;

в) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом;

г) скоєння злочину.

12. Визначте орган або особу, які упоноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення:

а) ректор навчального закладу;

б) районні суди;

в) Верховний суд України;

г) органи Служби безпеки України.

13. Визначте підставу для адміністративної відповідальності:

а) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом;

б) наявність у діянні особи складу адміністративного правопорушення;

в) здійснення адміністративного правопорушення умисно;

г) здійснення адміністративного правопорушення через необережність.

14. Які органи не уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?

а) органи внутрішніх справ;

б) органи прокурорського нагляду;

в) начальник ЖЕКу;

г) виконкоми селищних та сільських рад.

15. Визначте назву галузі права, до якої належать терміни «адміністративний арешт», «адміністративна відповідальність», «стягнення»:

а) конституційне право;

б) адміністративне право;

в) трудове право;

г) цивільне право.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.