Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 20. Поетична творчість Ю.Федьковича

План:

1. Літературно-естетичні погляди Ю.Федьковича. Поезія „Нива” як своєрідний мистецький маніфест автора.

2. Образ Т.Шевченка у поезіях „Оскресни, Боян!”, „Осьмий поменник...”, „Співанка”.

3. Тематично-ідейний зміст поезії Ю.Федьковича:

a) тема призначення і ролі поета у суспільстві („Сам”, „Доля”, „Убогий легінь”);

b) зображення народно-визвольного руху, уславлення його керівників („Браття-опришки”, „З окрушків”, поеми „Лук”ян Кобилиця”, „Добуш”);

c) патріотичні мотиви („Рожа”, „Мій сардак”, „У полі, гей, у полі”);

d) жовнірська тема („У Вероні”, „Дезертир”, „Золотий лев”, „Рекрут”, поеми „Дезертир”, „Новобранчик”).

4. Багатоплановість, жанрова специфіка та художні особливості поезії Ю.Федьковича „Пречиста діво, радуйся, Маріє”.

5. Художня майстерність Ю.Федьковича-поета: поєднання лірики та епосу, особливості метрики (класична і народнопісенна), образно-словесні засоби.

6. Доведіть або спростуйте тезу О.Маковея про Ю.Федьковича: „...співав так, як народ співає: тут і фразеологія народна, і ритміка народних пісень, і та люба наївність та щирість, якою народ своїми піснями добирається до наших сердець”.

Тексти

Нічліг. Товариш. Під Маджентов. Думи мої До руського боянства. При відході. Пречиста діво, радуйся, Маріє! Молитва. Русь. Україна. Оскресни, Боян! Співацька добраніч. Святий вечір. Дезертир. В арешті. Співанка. У Вероні. Трупарня. На могилі мого брата. Добуш. Юрій Гінда. Киртчалі. Золотий лев. Стрілецька пригода. Нива. Буковина. Мій сардак.. До мого брата Олекси Чернявського… Зіронько моя. З окрушків. Осьмий поменник Тарасові Шевченкові на вічную пам”ять. Осьмий поменник Тарасові Григоровичеві Шевченці на вічную пам”ять. Дикі думи. Шипітські берези. Що я люблю, в що вірую, на що надіюсь. 

Завдання:

1. З”ясувати, як виявляються сатиричні традиції Т.Шевченка у сатирі Ю.Федьковича („Я згадав”, „Страж на Русі”) (письмово).

2. Зробити ідейно-художній аналіз однієї з поезій Ю.Федьковича, присвячених жовнірській темі (письмово).

 

Література

1. Бондар М. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. – К., 1986. – С. 48-50, 70-74, 82-84, 131-133, 161-164, 194-196, 204-211, 294-305.

2. Гуменюк М. Юрій Федькович. – К., 1956.

3. Гуць Г. Юрій Федькович і західноєвропейська література. – К., 1985.

4. Загайко П. Вивчення творчості Юрія Федьковича. – К., 1981.

5. Коржупова А. Юрій Федькович: Літературний портрет. – К., 1963. – С.32-76.

6. Лесин В. Юрій Федькович. – К., 1984.

7. Маковей О. Життєпис Осипа Юрія Федьковича. – Львів, 1911.

8. Маковей О. Шипітські берези: Замітки до кількох поем Федьковича // Юрій Федькович в розвідках і матеріалах. – К., 1958. – С.176-186.

9. Мельник В. Доля і пісня. – Чернівці, 1990.

10. Нечиталюк Н. Буковинський Кобзар: Літературно-критичний нарис. – Львів, 1963. – С.34-61.

11. Пазяк М. Юрій Федькович і народна творчість. – К., 1974. – С.57-134.

12. Пивоваров М. Юрій Федькович: Літературно-критичний нарис. – К., 1954. – С.24-60.

13. Пільгук І. Шевченківські традиції в сатирі Юрія Федьковича // Пільгук І. У пошуках художньої правди: Вибрані статті. – К., 1969. – С.176-192.

14. Погребенник Ф. Юрій Федькович // Федькович Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К., 1985. – С.5-31.

15. Славинський О. Плач Флояри. – К., 1985.

16. Українка Леся. Малорусские писатели на Буковине // Українка Леся. Зібр. творів: У 12 т. Т.8. – К., 1977. - С.62 - 67.

17. Франко І. Молодий вік Остапа Федьковича // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т.27. – С.149 - 165.

18. Франко І. Осип-Юрій Федькович (Кілька слів по поводу 25-літнього ювілею його літературної творчості) // Там само. – Т. 27. – С.37 - 40.

19. Франко І. Осип Гординський-Федькович: Посмертний спогад // Там само. – Т. 27. – С.177 - 181.

20. Шалата М. Юрій Федькович. – К., 1984.

21. Юрій Федькович у розвідках і матеріалах. – К., 1958.

22. Юрійчук М., Івашкевич З. Юрій Федькович. Семінарій. – К., 1981.

 


ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

„Історія української літератури

(40-60-і рр. ХІХ ст.)”

1. Бернштейн М. Журнал “Основа” і український літературний процес кінця 50–60-х років ХІХ ст. – К., 1959.

2. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібр. праць: у 5 т. – Т.2. - К.. 1965.

3. Білецький О. Шляхи розвитку дожовтневого українського літературознавства // Там само. – Т.2.

4. Бондар М. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. – К., 1986.

5. Волинський П. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ ст. // Волинський П. З творчого доробку. – К., 1973.

6. Волинський П., Кобилецький Ю., Пільгук І., Поліщук Ф., Походзіло М., Хропко П. Історія української літератури. Література другої половини ХІХ століття. – К., 1966.

7. Гончар О. Формування реалізму в художній прозі 50-60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ-початку ХХ ст. – К., 1991.

8. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. – К., 1997.

9. Гречанюк Ю., Нямцу А. Проблеми історизму і традиції в літературі ХІХ-ХХ ст. – Чернівці, 1997.

10. Гром”як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.). – Тернопіль, 1999.

11. Дей О. Словник українських псевдонімів та криптонімів: (XVI – XX ст.) – К., 1969.

12. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ-поч. ХХ ст. – Л., 1999.

13. Дігтяр С., Сидоренко Г., Скрипник І., Халимончук А. Історія української літератури (перша половина ХІХ століття). – К., 1980.

14. Дмитренко М. Особливості громадсько-освітнього руху на Лівобережній Україні у ХІХ ст. – К., 2000.

15. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

16. Животко А. Історія української преси. – К., 1999.

17. Івашків В. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. – К., 1990.

18. Історія українського мистецтва: В 6 т. – К., 1969. – Т.4, Кн.1.

19. Історія української дожовтневої журналістики. – К., 1983.

20. Історія української літератури другої половини ХІХ століття / За ред В.М.Поважної. – К., 1979.

21. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн. – Кн.2. / За ред М.Т.Яценка. – К., 1996.

22. Історія української літератури: У 2 т. – К., 1987. – Т.1.

23. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1967. – Т.2, 3.

24. Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3-х кн. / За ред П.Федченка. – К., 1999. – Кн.1, 2.

25. Історія української літературної критики: Дожовтневий період. – К.. 1988.

26. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст. Напрями, течії.- К., 1977.

27. Матеріали до вивчення історії української літератури: В 5 т. – К., 1961. – Т.2, 3.

28. Міщук Р. Українська оповідна проза 50-60-х років ХІХ ст. – К., 1978.

29. Нариси з історії українського мистецтва. – К., 1966.

30. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років ХІХст. – К., 1988.

31. Попович М. Історія української культури. – К., 2001.

32. Приходько І. Українські класики без фальсифікації. – Харків, 1997.

33. Сивокінь Г. Одвічний діалог: Українська література і її читач від давнини до сьогодні. – К., 1984.

34. Українська культура: Лекції / За ред Д.Антоновича. – К., 1993.

35. Українська література в загальнослов”янському і світовому літературному контексті: В 5 т. – К., 1987. – Т.1, 2.

36. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000.

37. Українська література у системі літератур Європи і Америки (ХІХ-ХХ ст.). – К., 1997.

38. Українська Літературна Енциклопедія: В. 5-ти т. – Т.1.– К., 1988; Т.2. - К., 1990; Т.3. - К., 1993.

39. Український драматичний театр. Нариси історії: В 2 т. – К., 1967. – Т.1.

40. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст. / Укл. І.Бойко. – К., 1967.

41. Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5 т. – К., 1963. – Т.2, 3, 4.

42. Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.

43. Чалий Д. Становлення реалізму в українській літературі (Перша половина ХІХ ст.). – К., 1956.

44. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. – К., 1999.

45. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). –Тернопіль, 1994.

46. Яценко М. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К.. 1979.

 

 


КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

з курсу „Історія української літератури

(40-60-і рр. ХІХ ст.)”

№1.Творчість Тараса Шевченка

1. “Думи мої, думи мої…” та “Перебендя” як мистецькі декларації Т.Шевченка.

2. Жанр думки у творчості Т.Шевченка.

3. Новаторство Т.Шевченка у опрацюванні жанру балади.

4. Жанр ліро-епічної поеми у творчості Т.Шевченка.

5. Особливості композиції поеми Т.Шевченка “Гайдамаки”: романтичні тенденції.

6. Пісня як складова частина композиції поеми Т.Шевченка “Гайдамаки”.

7. Романтичний образ могили у творчості Т.Шевченка: трансформація.

8. Поезія Т.Шевченка “Три літа”: художній аналіз.

9. Особливості потрактування історичного минулого України у рукописній збірці Т.Шевченка “Три літа”.

10. Образ Петербурга та його мешканців у творчості Т.Шевченка.

11. Історичні образи та особливості їх авторського сприйняття у поемі Т.Шевченка “Сон” (1844).

12. Ідейно-художня функція використання форми сну у поемі “Сон” (1844) та поезії „Сон” („На панщині пшеницю жала...”) Т.Шевченка.

13. Трагедія України та пошуки її причин у поемі Т.Шевченка “Великий льох”.

14. Образна система поеми Т.Шевченка “Кавказ”.

15. Біблійні епіграфи до творів Т.Шевченка: частотність, зміст, функції.

16. “Давидові псалми” Т.Шевченка: особливості опрацювання біблійного матеріалу.

17. Позитивна програма українства у посланні Т.Шевченка “І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.

18. Проблема злочину і спокути у поемах Т.Шевченка періоду заслання.

19. Ідилічні мотиви та образи у творчості Т.Шевченка.

20. Жанрове розмаїття поезій циклу Т.Шевченка “В казематі”.

21. Ліричний герой “невольничої” поезії Т.Шевченка.

22. Мотив самотності у поезії Т.Шевченка періоду заслання.

23. Автобіографічна лірика Т.Шевченка періоду заслання.

24. Доля митця-кріпака у повістях Т.Шевченка.

25. Авторська інтерпретація євангельської легенди та апокрифічного матеріалу у поемі Т.Шевченка “Марія”.

26. Алегоризм поеми Т.Шевченка “Неофіти”.

27. Особливості опрацювання біблійних сюжетів у творчості Т.Шевченка останніх років (“Саул”, “Во Іудеї, во дні они”).

28. Жанр “подражанія” у творчості Т.Шевченка.

29. Осмислення власної творчої долі та самоосмислення у триптиху Т.Шевченка “Доля”, “Муза”, “Слава”.

30. Майбутнє України у творчості Т.Шевченка.

 

№2.Творчість Марка Вовчка

1. “Маруся” Г.Квітки-Основ”яненка і “Максим Гримач” Марка Вовчка: типологічне зіставлення.

2. Православний клір, його життя та звичаї у “Записках причетника” Марка Вовчка.

3. Проблема внутрішньої свободи людини у “Записках причетника” Марка Вовчка.

4. Образ нової людини у романі Марка Вовчка “Живая душа” (образ Маші).

5. “Три долі” Марка Вовчка: формування характерів та психологічна мотивація поведінки героїв.

6. “Ледащиця” та “Маша” Марка Вовчка: типологічне зіставлення різномовних творів на одну тему.

7. Повісті-казки Марка Вовчка: синтез романтичного і реалістичного.

8. Жанрові особливості казки у “Кармелюку” Марка Вовчка.

9. Народна пісня, її функції у казці Марка Вовчка “Кармелюк”.

10. Засоби творення образу Кармелюка у однойменному творі Марка Вовчка.

11. Мотив дороги як композиційний прийом у “Марусі” Марка Вовчка.

12. Історизм повісті Марка Вовчка “Маруся”.

13. Образ січовика у творчості Є.Гребінки (“Нежинский полковник Золотаренко”, “Чайковский”) та повісті Марка Вовчка “Маруся”: порівняльний аспект.

14. Романтичні оповідання Марка Вовчка: співвіднесеність морально-етичної і соціальної проблематики.

15. Ідея свободи у романтичних оповіданнях Марка Вовчка.

16. Баладний характер оповідання Марка Вовчка “Свекруха”.

17. Ідейно-художній аналіз оповідання Марка Вовчка “Данило Гурч”.

18. Романтичні тенденції оповідання Марка Вовчка “Чари”.

19. Трагедія особистості у романтичних оповіданнях Марка Вовчка.

20. Продовження Марком Вовчком традицій Т.Шевченка у творенні образу жінки.

21. Жінка-письменниця і жінка-героїня: діалог (на основі “Народних оповідань” Марка Вовчка).

22. Відтворення світу інтимних почуттів людини у “Народних оповіданнях” Марка Вовчка.

23. Образ людини-протестанта в україно- та російськомовній прозі Марка Вовчка.

24. Протистояння добра і зла у прозі Марка Вовчка.

25. Функція ідилічних картин у “Сні” та “Марусі” Марка Вовчка.

26. “Жоджсандівські” тенденції у розробці селянської теми у творчості Марка Вовчка.

27. Ідейно-художня функція пейзажу у “Народних оповіданнях” Марка Вовчка.

28. Тема рекрутчини у оповіданні Марка Вовчка “Два сини”.

29. Ідейно-художній аналіз оповідання Марка Вовчка “Сестра”.

30. Образ кріпосництва та його представників у творчості Марка Вовчка.

 

№3. Творчість Л.Глібова

1. Традиції і новаторство Л.Глібова у жанрі байки.

2. Традиції Г.Сковороди у байкарській творчості Л.Глібова.

3. Викриття антидемократичного суспільства у байках Л.Глібова.

4. Авторська інтепретація сюжетів І.Крилова у байкарській творчості Л.Глібова.

5. Ідейно-художній аналіз байки Л.Глібова “Мірошник”.

6. Форми вираження моралі у байках Л.Глібова.

7. Байки Є.Гребінки “Ведмежий суд” та Л.Глібова “Щука”: типологічне зіставлення.

8. Ідейно-художній аналіз байки Л.Глібова “Цуцик”.

9. Національно-народний і локальний колорит байок Л.Глібова.

10. Морально-етична проблематика байок Л.Глібова.

11. Ідейно-художній аналіз байки Л.Глібова “Мальований Стовп”.

12. Образ Лева у байках Л.Глібова (на прикладі 5 текстів).

13. Екзотична фауна у байкарської творчості Л.Глібова.

14. Ідейно-художній аналіз байки Л.Глібова “Вовк та Ягня”.

15. Традиції народного тваринного епосу у байкарській творчості Л.Глібова.

16. Філософські мотиви у байках Л.Глібова “Шелестуни”, “Мальований Стовп”.

17. Ліризація жанру байки у творчості Л.Глібова.

18. Діалог як визначальний композиційний чинник байок Л.Глібова.

19. Особливості версифікаційної техніки Л.Глібова-байкаря.

20. Українська природа у ліриці Л.Глібова.

21. Ностальгійні мотиви поезій Л.Глібова “Над Дніпром” та “У степу”.

22. Ідейно-художній аналіз поезії Л.Глібова “Журба”.

23. Мотив плинності людського буття у ліриці Л.Глібова.

24. Жанр пісні-романсу у творчості Л.Глібова.

25. Ліричний герой поетичної творчості Л.Глібова.

26. Ідейно-художній аналіз поезії Л.Глібова “Зимня пісенька”.

27. Пізнавальний характер дитячої лірики Л.Глібова.

28. “Алегоричний жарт” Л.Глібова “Квіткове весілля”: художній аналіз.

29. Оновлення барокового жанру акровірша у творчості Л.Глібова.

30. Цикл Л.Глібова “Загадки й відгадки”: художній аналіз.

 

№4. Творчість Степана Руданського

1. Жанр “небилиці” у творчості С.Руданського: традиції і новаторство.

2. Демонологія та прийом метаморфози у “небилицях” С.Руданського.

3. Народнопісенна традиція у “небилицях” С.Руданського.

4. Художній аналіз балади (“небилиці”) С.Руданського “Хрест на горі”.

5. Прийом метаморфози у баладній творчості українських поетів-романтиків та С.Руданського (“Явір”, “Тополя”, “Верба”): порівняльний аналіз.

6. Ліричний герой особистісної лірики С.Руданського.

7. Художній аналіз поезії С.Руданського “Повій, вітре, на Вкраїну”.

8. Романтична поезія В.Забіли та С.Руданського: типологічне зіставлення.

9. Мотив неволі України у національно-патріотичній ліриці С.Руданського.

10. Художній аналіз поезії С.Руданського “Над колискою”.

11. Художній аналіз поезії С.Руданського “Наука”.

12. Художній аналіз поезії С.Руданського “Гей, бики!”.

13. Особливості потрактування біблійного тексту у “Псалмі 136” С.Руданського.

14. Художній аналіз поезії С.Руданського “До України”.

15. Автобіографічний характер поезії С.Руданського “Студент”.

16. Образи ляха (поляка) та москаля у приказках С.Руданського.

17. Панорама життя України середини ХІХ ст. у приказках С.Руданського.

18. Чесноти і вади українців у приказках С.Руданського.

19. Антиклерикальні приказки С.Руданського як відображення народного погляду на життя, побут і служіння представників різних конфесій.

20. Образи козаків-запорожців у співомовках С.Руданського.

21. Народна космогонія у “Байках світових” С.Руданського.

22. Авторська інтерпретація канонічного біблійного тексту у “Байках світових” С.Руданського.

23. Жанрова природа твору С.Руданського “Цар Соловей” як алегоричної поеми-казки.

24. Образ Павла Полуботка у поемах Т.Шевченка “Сон” та С.Руданського “Павло Полуботок”: типологічне зіставлення.

25. Історичні поеми С.Руданського: здобутки і прорахунки.

26. Особливості авторської інтерпретації образу Івана Мазепи (за поемами О.Пушкіна “Полтава” та С.Руданського “Мазепа, гетьман український”).

27. Система образів поеми С.Руданського “Мазепа, гетьман український”. Засоби творення образів історичних осіб.

28. Тема соборності та державності України у поемі С.Руданського “Мазепа, гетьман український”.

29. Особливості перекладу С.Руданським “Слова про Ігорів похід”.

30. Поетична творчість С.Руданського у оцінках І.Франка.

 

№5. Творчість А.Свидницького

1. Нарис А.Свидницького “Великдень у подолян”: загальна характеристика.

2. Оповідання А.Свидницького “Два упрямых”: картини з життя бурси.

3. Оповідання А.Свидницького “Жебраки”: ідейно-художній аналіз.

4. Мотиви і образи поетичних творів А.Свидницького.

5. Поезія А.Свидницького “В полі доля стояла”: ідейно-художній аналіз.

6. Традиції давньої української літератури у зображенні попівського побуту (творчість І.Некрашевича, К.Зіновієва, дяків-“пиворізів”) та роман А.Свидницького “Люборацькі”.

7. Роман А.Свидницького “Люборацькі”: розширення тематичних меж української прози.

8. “Люборацькі” А.Свидницького як соціально-психологічний роман.

9. Жанрові ознаки “Люборацьких” А.Свидницького як роману виховання.

10. Аргументувати авторське жанрове визначення роману А.Свидницького “Люборацькі” як “сімейної хроніки”.

11. Композиційно-сюжетні особливості роману А.Свидницького “Люборацькі”.

12. Мета змалювання старосвітського побуту у повісті М.Гоголя “Старосвітські поміщики” та романі А.Свидницького “Люборацькі”: типологічне зіставлення.

13. Проблема батьків і дітей у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

14. Національний аспект проблеми освіти та виховання у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

15. Картини життя православного кліру у “Записках причетника” Марка Вовчка та “Люборацьких” А.Свидницького (порівняльна характеристика).

16. Національна деградація Масі Люборацької: випадковість чи закономірність? (за романом А.Свидницького „Люборацькі”).

17. Антось Люборацький: життя як протест (за романом А.Свидницького „Люборацькі”).

18. Бурсацько-семінарське середовище у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

19. Руйнування старосвітської родини у романі А.Свидницького “Люборацькі”: соціальні причини і можливі наслідки.

20. Українське село та неукраїнське місто у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

21. Функції портрета у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

22. Проблема національно-культурних взаємин у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

23. Синтез оповіді й опису у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

24. Внутрішній монолог як засіб психологічної характеристики персонажів у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

25. Ідейно-художнє значення образу Тимохи Петропавлівського у романі А.Свидницького “Люборацькі”.

26. Історія Фрузини Печержинської у контексті проблеми національного виродження (за романом А.Свидницького “Люборацькі”).

27. Втрата українським народом національної церкви – це … (позиція автора роману “Люборацькі”).

28. Позитивна програма роману А.Свидницького “Люборацькі”.

29. Життя і творчість А.Свидницького у оцінках І.Франка.

30. Життя і творчість А.Свидницького у оцінках М.Зерова.

 

№6. Творчість О.Стороженка

1. Романтичне опрацювання міфологічних мотивів у оповіданні О.Стороженка “Закоханий чорт”.

2. Особливості композиції оповідання О.Стороженка “Закоханий чорт”.

3. Образ України у оповіданні О.Стороженка “Закоханий чорт”.

4. Літературне опрацювання народної гумористики у оповіданнях циклу О.Стороженка “З народних уст”.

5. Народна демонологія у оповіданнях О.Стороженка.

6. Ідейно-художній аналіз оповідання О.Стороженка “Голка”.

7. Образ козака-характерника у легендарно-фантастичних оповіданнях О.Стороженка.

8. Ідейно-художній аналіз оповідання О.Стороженка “Жонатий чорт”.

9. Етнографізм оповідань О.Стороженка.

10. Ідейно-художній аналіз оповідання О.Стороженка “Матусине благословення”.

11. Пригодництво як визначальна риса оповідань О.Стороженка.

12. Ідейно-художній аналіз оповідання О.Стороженка “Межигірський дід”.

13. Історія України у оповіданнях О.Стороженка (“Кіндрат Бубненко-Швидкий”, цикл “Оповідання Грицька Клюшника”).

14. Соціальний елемент у оповіданні О.Стороженка “Кіндрат Бубненко-Швидкий”.

15. Ідейно-художній аналіз оповідання О.Стороженка “Прокіп Іванович”.

16. Образ оповідача у циклі О.Стороженка “Оповідання Грицька Клюшника”.

17. Прокоментувати авторське визначення жанру “Марка Проклятого” як “поэмы на малороссийском языке из преданий и поверий запорожской старины”.

18. Фольклорна основа повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

19. Мотив боротьби Добра і Зла у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

20. Композиційно-сюжетні особливості повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

21. Мотив безсмертя та його філософське тлумачення у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

22. “Страшна помста” М.Гоголя та “Марко Проклятий” О.Стороженка: типологічне зіставлення.

23. Історичні особи у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”: історична правда та художній вимисел.

24. Минуле України та його авторське осмислення у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

25. Образ козацтва у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

26. Тема гріха та спокути у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

27. Мелодраматичні елементи у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

28. Характер описів у повісті О.Стороженка “Марко Проклятий”.

29. Засоби творення образу Марка Проклятого (О.Стороженко “Марко Проклятий”).

30. Традиції гоголівського письма у творчості О.Стороженка.

 

№7. Творчість П.Куліша

1. Романтичні тенденції поетичної збірки П.Куліша “Досвітки”.

2. Історична тематика поетичної збірки П.Куліша “Досвітки”.

3. Ідейно-художній аналіз поезії П.Куліша “Народна слава” (зб. “Досвітки”).

4. Україна у поемах П.Куліша “Настуся” та “Великі проводи”.

5. Ліричний герой інтимної лірики збірки П.Куліша “Досвітки”.

6. Жанрове розмаїття збірки П.Куліша “Хуторна поезія” (естетичні маніфести, панегірики, історіософські медитації, політичні та соціальні інвективи).

7. Ідейно-художній аналіз поезії П.Куліша “Заспів” (зб. “Досвітки”).

8. Художнє освоєння біблійних сюжетів у збірках П.Куліша “Досвітки”, “Дзвін”.

9. Цикли Т.Шевченка “Давидові псалми” та П.Куліша “Із псалтира”: типологічне зіставлення.

10. Жанр ідилії у творчості П.Куліша (“Орися”, “Дівоче серце”).

11. Поетизація патріархальних звичаїв у оповіданні П.Куліша “Орися”.

12. Теорія культурництва П.Куліша та її художня реалізація у оповіданні “Дівоче серце”.

13. Оповідання про Чорну раду 1663 р. у Літописі Самовидця як головне джерело роману П.Куліша.

14. “Чорна рада” П.Куліша: історична правда та художній домисел.

15. Засоби белетризації історичного матеріалу у романі П.Куліша “Чорна рада”.

16. Історіографічні традиції В.Скотта у романі П.Куліша “Чорна рада”.

17. Аргументувати доцільність остаточного авторського вибору назви роману П.Куліша “Чорна рада. Хроніка 1663 р.” (варіанти: “Чорна рада, або Історія нещасливого 1663 р.”, “Чорна рада, або Нещаслива старосвітчина”).

18. Сюжетно-композиційна двоплановість роману П.Куліша “Чорна рада”.

19. Чернь і влада у романі П.Куліша “Чорна рада”.

20. Полемічний характер роману П.Куліша “Чорна рада”.

21. Україна доби Руїни у романі П.Куліша “Чорна рада”.

22. Образ низового козацтва у романі П.Куліша “Чорна рада”.

23. Образ хутора та хуторянина у романі П.Куліша “Чорна рада”.

24. Авторський ідеал українського суспільства у романі П.Куліша “Чорна рада”.

25. Ідейно-художня функція образів Петра і Лесі у романі П.Куліша “Чорна рада”.

26. Образ Кирила Тура як уособлення абсолютної свободи у романі П.Куліша “Чорна рада”.

27. Проблема індивідуума і маси у романі П.Куліша “Чорна рада”.

28. Позитивна програма розвитку України у романі П.Куліша “Чорна рада”.

29. Співвіднесеність романтичного та реалістичного у романі П.Куліша “Чорна рада”.

30. Особистість і творчість П.Куліша в оцінках І.Франка.

 

№8. Творчість Ю.Федьковича

1. Традиції Т.Шевченка у літературній творчості Ю.Федьковича.

2. Жанр думки у творчості Т.Шевченка та Ю.Федьковича: типологічне зіставлення.

3. Жанр балади у поетичній творчості Ю.Федьковича.

4. Ідейно-художній аналіз поезії Ю.Федьковича “Пречиста діво, радуйся, Маріє!”

5. Поезії С.Руданського “Гей, бики” та Ю.Федьковича “Нива”: типологічне зіставлення.

6. Вірш Ю.Федьковича “Нива” як мистецький маніфест поета.

7. Романтичний образ поета, митця у віршах Ю.Федьковича “Сам”, “Доля”, “Убогий легінь”.

8. Патріотичні мотиви поетичної творчості Ю.Федьковича.

9. Образ жовніра у поетичній творчості Ю.Федьковича.

10. Ідейно-художній аналіз поезії Ю.Федьковича “Осьмий поменник Тарасові Шевченку на вічную пам”ять”.

11. Цикл Ю.Федьковича “Співанки”: художній аналіз.

12. Цикл Ю.Федьковича „Дикі думи”: художній аналіз.

13. Образ України у однойменній поезії Ю.Федьковича.

14. Образ Т.Шевченка у поетичній творчості Ю.Федьковича.

15. Образи народних героїв-оборонців у творчості Ю.Федьковича.

16. Романтичні тенденції поетичної творчості Ю.Федьковича.

17. Історична поема Ю.Федьковича “Лук”ян Кобилиця”: художній аналіз.

18. Образ Довбуша у творчості Ю.Федьковича.

19. Поеми Ю.Федьковича „Новобранчик” та „Дезертир”: типологічне зіставлення.

20. Жанрово-композиційні особливості поеми Ю.Федьковича „Дезертир”.

21. Жанр соціально-побутової поеми у творчості Ю.Федьковича.

22. Мотиви і образи “Слова про Ігорів похід” у поетичній творчості Ю.Федьковича.

23. Фольклоризм прози Ю.Федьковича.

24. Особливості манери викладу у прозовій творчості Ю.Федьковича.

25. Романтичний характер оповідання Ю.Федьковича „Люба - згуба”.

26. Традиції прози Г.Квітки-Основ”яненка у оповідання Ю.Федьковича „Люба - згуба”.

27. Жанрова природа “Сафата Зінича” Ю.Федьковича.

28. Романтизований образ Гуцульщини та її мешканців у прозовій творчості Ю.Федьковича.

29. Елементи естетики сентименталізму у прозі Ю.Федьковича.

30. Творчість Ю.Федьковича у оцінці І.Франка.

 

 


КолоквіумИ

з курсу „Історія української літератури

(40-60-і рр. ХІХ ст.)”

Колоквіум (лат. – співбесіда) – це вид навчальної роботи, який проводиться у формі бесіди викладача зі студентом з приводу заздалегідь означеної, достатньо об’ємної теми з вивченого розділу дисципліни, підготовленої студентами до певного строку на основі вказаних матеріалів.

Від екзамену колоквіум як вид контролю відрізняється тим, що охоплює не дисципліну в цілому, навіть не частину її, а тільки окрему тему.

Життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка:

питання до колоквіуму

1. Підготовка і викуп Шевченка з кріпацтва: обставини, персонажі.

2. Т.Шевченко і петербурзька інтелектуальна еліта (1837-1843).

3. Перша мандрівка Т.Шевченка на Україну.

4. Родина Рєпніних у житті Т.Шевченка.

5. Друга мандрівка Т.Шевченка на Україну.

6. Альбом Т.Шевченка “Живописная Украина”.

7. Т.Шевченко-художник.

8. Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство.

9. Робота Т.Шевченка у Археографічній комісії.

10. Перебування Т.Шевченка під слідством у справі Кирило-Мефодіївського товариства.

11. “Захалявні книжечки” (1847-1850) Т.Шевченка.

12. Визволення Т.Шевченка із заслання. Перебування у Нижньому Новгороді.

13. Останній петербурзький період життя Т.Шевченка.

14. “Кобзар”(1860) Т.Шевченка.

15. Перепоховання тіла Т.Шевченка.

16. Періодизація творчості Т.Шевченка. Загальна характеристика кожного періоду.

17. Еволюція образу жінки-матері у поемах Т.Шевченка.

18. Художній аналіз поеми Т.Шевченка “Марія”.

19. Проблематика та новизна порушеної теми у поемі Т.Шевченка “Гайдамаки”.

20. Жанрова своєрідність та особливості композиції поеми Т.Шевченка “Гайдамаки”.

21. Романтичний характер поеми Т.Шевченка “Гайдамаки”.

22. “Кобзар” Т.Шевченка 1840 р. як явище літературного життя 40-х років ХІХ ст.

23. Осмислення національної історії у поемі Т.Шевченка „Великий льох”.

24. Жанрово-композиційні особливості поеми Т.Шевченка “Великий льох”.

25. Образна система поеми Т.Шевченка „Великий льох”.

26. Еволюція історіософського осмислення минулого у творчості Т.Шевченка.

27. Мотив національної провини у творчості Т.Шевченка.

28. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Стоїть в селі Суботові…”.

29. Біблійні жанри у творчості Т.Шевченка (молитва, псалом, пророцтво).

30. Художній аналіз поезії Т Шевченка “Осії. Глава ХVІ”.

31. Новаторство та художня майстерність Т.Шевченка у жанрі балади.

32. Художній аналіз балади Т.Шевченка “Тополя”.

33. Жанрово-композиційні особливості поеми Т.Шевченка „Сон”.

34. Поема “Сон” Т.Шевченка як сатира на самодержавно-кріпосницьку систему, засоби реалізації авторського задуму.

35. Роль історичних ремінісценцій у поемі Т.Шевченка “Сон”. Образ Петра Полуботка.

36. Жанрова своєрідність та ідейно-тематичне багатство поеми Т.Шевченка “Кавказ”.

37. Образ російського самодержавства та засоби його творення у поемі Т.Шевченка „Кавказ”.

38. Інонаціональні мотиви та їх авторське потрактування у творчості Т.Шевченка.

39. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “У Бога за дверима лежала сокира…”.

40. Проблематика послання “І мертвим, і живим…” Т.Шевченка у контексті творчості періоду "трьох літ“.

41. Проблематика лірики Т.Шевченка періоду “трьох літ”.

42. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Розрита могила”.

43. Жанр соціально-побутової поеми у творчості Т.Шевченка.

44. Художній аналіз поеми Т.Шевченка “Наймичка”.

45. Мотиви й образи поезій циклу “В казематі” Т.Шевченка.

46. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Мені однаково…”.

47. Жанрове різноманіття поезій циклу “В казематі” Т.Шевченка.

48. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Садок вишневий…”.

49. Образи національних героїв у творчості Т.Шевченка.

50. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Іван Підкова”.

51. Мотиви та образи поезій Т.Шевченка періоду заслання.

52. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Полякам”.

53. Ідейно-тематичний зміст поеми Т.Шевченка “Неофіти”. Образ нової людини.

54. Мотиви й образи лірики Т.Шевченка останнього періоду життя і творчості.

55. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Чи не покинуть нам, небого…”.

56. Ідейно-тематичне спрямування триптиха Т.Шевченка “Доля”, “Муза”, “Слава”.

57. Майбутнє України та шляхи його здобуття у творчості Т.Шевченка.

58. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Заповіт”.

59. Автобіографічна лірика Т.Шевченка.

60. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “І виріс я на чужині…”.

61. Порівняльний аналіз поеми “Наймичка” та однойменної повісті Т.Шевченка.

62. Повісті Т.Шевченка “Художник”, “Музыкант”.

63. Біблійні сюжети та образи у творчості Т.Шевченка.

64. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Во Іудеї во дні они…”.

65. Фольклорні образи та прийоми у творчості Т.Шевченка.

66. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Ой три шляхи широкії…”.

67. Осмислення Т.Шевченком власних мистецьких завдань.

68. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Думи мої, думи мої…”.

69. Тираноборчі мотиви у творчості Т.Шевченка.

70. Художній аналіз поеми Т.Шевченка “Царі”.

71. Мотиви самотності та сирітства у творчості Т.Шевченка.

72. Художній аналіз поезії Т.Шевченка “Хіба самому написать…”.

73. Драми Т.Шевченка у контексті розвитку національної драматургії.


 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ[4]

з курсу „Історія української літератури

(40-60-і рр. ХІХ ст.)”

1. Літературний процес

40-60-х років ХІХ ст.

 

1. Селянська реформа 1861 р.: причини і наслідки.

2. Кирило-Мефодіївське товариство: історія створення, програмні засади.

3. М.Гулак як один із найактивніших діячів Кирило-Мефодіївського товариства.

4. Культурно-освітні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.

5. Громадівський рух в Україні.

6. Діяльність студентських таємних товариств Харківського та Київського університетів.

7. Розвиток української лінгвістичної науки: укладання словників, спроби унормування правопису.

8. Мовознавчі дослідження М.Максимовича (передмова до збірки „Малороссийские песни”, „История древней русской словесности”, „О старобытности малороссийского наречия”).

9. Галицьке „москвофільство”: ідеологія, діяльність.

10. „Азбучна війна” в Галичині.

11. Переслідування українського слова царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.).

12. Недільні школи як явище у історії шкільництва України.

13. Етнографічна діяльність П.Чубинського.

14. Етнографічно-фольклорна збірка М.Закревського „Старосветский бандуриста”: загальна характеристика.

15. Фольклористичні дослідження в Україні у 40-60-х рр. ХІХ ст.

16. Українські альманахи 40-60-х рр ХІХ ст.: загальна характеристика.

17. Видавнича діяльність М.Максимовича.

18. Альманах І.Бецького „Молодик” (1843-1844).

19. „Южный русский сборник” А.Метлинського: загальна характеристика.

20. „Записки о Южной Руси” П.Куліша як фольклорно-етнографічний та літературний збірник.

21. Видавнича діяльність П.Куліша.

22. Редакторська діяльність П.Куліша (співпраця з Т.Шевченком, Марком Вовчком та ін.).

23. „Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке” М.Костомарова як перша синтетична розвідка про українську літературу І половини ХІХ ст.

24. Літературно-критичні виступи М.Костомарова 40-60-х рр. ХІХ ст.

25. Журнал „Основа” як перше українське літературно-наукове видання.

26. Журнал „Основа” як консолідуюча складова національного літературного процесу.

27. Історико-літературні публікації на сторінках журналу „Основа”.

28. Історичні нариси П.Куліша на сторінках журналу „Основа” („Історія України од найдавніших часів”, „Хмельнищина”, „Виговщина”).

29. Літературно-художні публікації на сторінках журналу „Основа”.

30. Літературна творчість Д.Мордовця: ідейно-тематичний зміст, жанри, образність.

31. Літературна творчість Ганни Барвінок: ідейно-тематичний зміст, жанри, образність.

32. „Черниговский листок” Л.Глібова.

33. П.Куліш як перший український професійний критик.

34. Стаття П.Куліша „Об отношении малороссийской словесности к общерусской”: загальна характеристика.

35. Українська періодика Галичини: загальна характеристика.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2018 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.