Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

Імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра української літератури

Тарас Шевченко і родина Тарновських

 

Реферат

з історії української літератури

студентки 105 ур групи

Ткаченко Олесі

 

Науковий керівник:

доцент, кандидат філологічних наук

Савченко І.В.

 

 

*

 

 

Київ 2007

 


ТЕСТИ

з курсу „Історія української літератури

(40-60-і рр. ХІХ ст.)”

Тести як форма контролю розраховані на ерудицію, а також на спеціальні знання та здібності студентів аналізувати матеріал, на вміння розмірковувати про предмет вивчення. Особливістю тестів є їх інформаційна ємність, тобто вони містять у власній конструкції конкретно-історичні факти, імена, події, дати тощо. Це дає можливість навіть при незнанні студентом точної відповіді розвивати його пізнавальні здібності, знайомити з чимось новим, допомагати згадати те, що забулося тощо.

Виберіть із запропонованих одну чи декілька правильних відповідей:

1. Серед особливостей української літератури 40-60-х рр. ХІХ ст. є такі:

· формування нової жанрової системи;

· зародження і формування розвинутого реалізму;

· співіснування реалізму з романтизмом;

· стильовий синкретизм.

 

2. Вкажіть ідейно-художні та проблемно-тематичні особливості романтизму:

· зображення типового героя у типових обставинах;

· спрямованість на розкриття соціальних вад, які стають на заваді вільному розвиткові людини;

· підвищена увага до одиничного, неповторного;

· ствердження самоцінності людини, народу, нації. 

3. В українській літературі 40-60х рр. ХІХ ст. домінує...

· антиклерикальна тематика;

· урбаністична тематика;

· селянська тематика;

· виробнича тематика.

 

3. Який твір став програмним документом Кирило-Мефодіївського братства?

· „Історія русів”;

· „Закон Божий, або Книга буття українського народу” М.Костомарова;

· „Повесть об украинском народе” П.Куліша;

· „Записки э Южной Руси”.

 

4. Яка історико-літературна праця ХVІІІ ст. вплинула на формування ідей Кирило-Мефодіївського братства?

· Літопис Самовидця;

· Історія русів;

· Літопис Г.Граб”янки;

· Літопис С.Величка.

 

5. Хто з учасників Кирило-Мефодіївського братства працював у царині поезії?

· М.Костомаров;

· В.Білозерський;

· М.Гулак;

· П.Куліш.

 

6. Як називалися культурно-освітні демократичні об”єднання, утворені на східних землях України в 60-х рр. ХІХ ст.?

· братства;

· Просвіти;

· Громади;

· недільні гуртки.

 

5. У якому українському місті була відкрита перша недільна школа?

· Одеса;

· Харків;

· Чернігів;

· Київ.

 

6. Яким роком датується поява Валуєвського циркуляру?

· 1861;

· 1863;

· 1872;

· 1867.

 

7. Основними сферами діяльності Громад стали...

· революційна пропаганда;

· видання та розповсюдження нелегальної літератури;

· організація недільних шкіл;

· організація культурно-освітньої, наукової та видавничої роботи.

 

7. Який альманах видає протягом 1861 року в Петербурзі П.Куліш?

· „Хата”;

· „Молодик”;

· „Сніп”;

· „Ластівка”.

 

8. Першим українським літературно-науковим вісником стало видання...

· „Хата”;

· „Черниговский листок”;

· „Основа”;

· „Записки о Южной Руси”.

 

9. Хто з українських письменників стає засновником і видавцем тижневика „Черниговский листок”?

· М.Костомаров;

· Л.Глібов;

· П.Куліш;

· О.Стороженко.

 

10. Кого з українських письменників 40-60-х рр. ХІХ ст. вважають першим професійним критиком?

· Л.Глібов;

· Марко Вовчок;

· Т.Шевченко;

· П.Куліш.

 

11. Хто з діячів українського громадсько-літературного руху входив у редколегію журналу „Основа”?

· М.Гулак;

· В.Білозерський;

· Т.Шевченко;

· П.Куліш.

 

12. Яке українське літературне-наукове видання започаткувало публікацію розвідок з давнього українського письменства?

· альманах „Киевлянин”;

· журнал „Основа”;

· альманах „Ластівка”;

· „Записки о Южной Руси”.

 

13. З яким літературно-науковим виданням пов”язують становлення української професійної критики?

· „Молодик”;

· „Ластівка”;

· „Сніп”;

· „Основа”.

 

14. Про кого з українських письменників Д.Чижевський писав, що той – „представник того романтичного типу, який стремить досягнути ідеалу всебічності шляхом постійного руху, постійних змін”?

· Т.Шевченко;

· С.Руданський;

· А.Свидницький;

· П.Куліш.

 

15. Кому з українських письменників 40-60-х років ХІХ ст. належать слова: „Історія мого життя є часткою історії моєї батьківщини”?

· П.Кулішу;

· Т.Шевченку;

· Марку Вовчку;

· С.Руданському.

 

16. Хто з дослідників творчості Т.Шевченка назвав перший період творчості поета „добою романтичного націоналізму”?

· І.Франко;

· П.Куліш;

· Ю.Івакін;

· О.Бородін.

 

17. Хто був учителем Т.Шевченка у Петербурзькій Академії мистецтв?

· І.Сошенко;

· О.Венеціанов;

· К.Брюллов;

· С.Васильченко.

 

18. Чий портрет розігрувався у лотареї для збирання коштів з метою викупу Т.Шевченка з кріпацтва?

· К.Брюллова;

· Є.Гребінки;

· В.Жуковського;

· О.Пушкіна.

 

25. Дата викупу Т.Шевченка з кріпацтва?

· 22.04.1838;

· 22.04.1843;

· 09.03.1838;

· 10.03.1838.

 

26. Який з періодів літературної творчості Т.Шевченка вважається найпліднішим?

· 1837-1843;

· 1843-1847;

· 1847-1857;

· 1857-1861.

 

27. Перша подорож Т.Шевченка в Україну після викупу з кріпацтва відбулася:

· 1840;

· 1843-1844;

· 1859;

· 1845-1847.

 

28. Як називалася серія картин Т.Шевченка про історичну Україну?

· „Историческая Украина”;

· „Живописная Украина”;

· „Минувшая Украина”;

· „Забытая Украина”.

 

29. На чиї кошти було здійснено видання „Кобзаря” Т.Шевченка 1840 року?

· Є.Гребінка;

· І.Сошенко;

· В.Григорович;

· П.Мартос.

 

30. Де Т.Шевченко перебував у час заслання?

· Кавказ;

· Оренбург;

· Казахстан;

· Сибір.

 

31. Як називалася наукова експедиція, у якій протягом 1848-1849 рр. брав участь Т.Шевченко?

· Аральська;

· Каспійська;

· Азовська;

· Каспійсько-Аральська.

 

32. Твори Т.Шевченка якого періоду, на думку Ю.Івакіна, можна розглядати як „своєрідний ліричний щоденник, в якому відтворено духовне життя поета”?

· ранній період творчості;

· період „трьох літ”;

· період заслання;

· останній період творчості.

 

33. Остання мандрівка Т.Шевченка в Україну відбулася у:

· 1857;

· 1860;

· 1859;

· 1861.

 

34. Коли був перепохований Т.Шевченко?

· 9 березня 1861 р.;

· 10 березня 1861 р.;

· 22 травня 1861 р.;

· 22 квітня 1861 р.

 

35. Який період життя Т.Шевченка відображений у його „Журналі”?

· 1847-1850;

· 1847-1857;

· 1857-1861;

· 1857-1858.

 

36. У який період творчості Т.Шевченка в його поезії відбувається посилення реалістичних тенденцій та політичного пафосу?

· 1837-1843;

· 1843-1847;

· 1847-1857;

· 1857-1861.

 

37. Скільки поезій увійшло до „Кобзаря” (1840) Т.Шевченка?

· вісім;

· двадцять п”ять;

· десять;

· п”ятнадцять.

 

38. Якою поезією починався „Кобзар” (1840) Т.Шевченка?

· „Причинна”;

· „Думи мої, думи мої”;

· „На вічну пам”ять І.Котляревському”;

· „Перебендя”.

 

39. Романтизм Т.Шевченка вирізняється такими особливостями:

· втеча у світ фантастики;

· відсутність почуття національної приреченості;

· розмежування власного „я” і „я” народу;

· історіософський універсалізм.

 

40. Жанр балади у творчості Т.Шевченка представлений такими творами:

· „Катерина”;

· „Причинна”;

· „Тополя”;

· „Перебендя”.

 

41. Які ознаки романтичної образності використані Т.Шевченком у баладі „Причинна”?

· динамічний і драматичний сюжет;

· поєднання у творі високого емоційного напруження із буденністю ситуацій, в яких відбуваються події;

· зображення емоцій і переживань героїв фольклорними образними засобами;

· напружений конфлікт між почуттями та дійсністю.

 

42. Новаторство Т.Шевченка у жанрі балади виявляється у таких ознаках:

· конфлікт тяжіє до соціального;

· конфлікт побутовий;

· широке застосування фантастики і містики;

· відображення звичайних життєвих явищ.

 

43. Який твір Т.Шевченка був опублікований у альманасі „Ластівка” (1841)?

· „Утоплена”;

· „Катерина”;

· „Русалка”;

· „Причинна”.

 

44. У якому творі Т.Шевченко використовує фольклорний прийом метаморфози?

· „Тополя”;

· „Причинна”;

· „Мар”яна-черниця”;

· „Перебендя”.

 

45. Які ознаки жанру послання властиві поезії Т.Шевченка „До Основ”яненка”?

· повчальність і алегоризм оповіді;

· авторські ліричні відступи;

· наявність конкретного адресата, що зумовлює прохання, роздуми тощо;

· епічність.

 

46. Кому і з приводу якої події присвячено поему Т.Шевченка „Катерина”?

· К.Брюллову з нагоди закінчення Т.Шевченком навчання в Академії художеств;

· В.Жуковському з нагоди викупу поета з кріпацтва;

· В.Григоровичу з нагоди викупу поета з кірпацтва;

· Є.Гребінці з нагоди виходу „Кобзаря” (1840).

 

47. Першою в українській літературі ліро-епічною поемою стала поема Т.Шевченка:

· „Гайдамаки”;

· „Наймичка”;

· „Катерина”;

· „Сова”.

 

48. Визначте жанр поеми Т.Шевченка „Катерина”:

· ліро-епічна соціально-побутова;

· бурлескно-травестійна;

· героїко-фантастична;

· ліро-епічна історична.

 

49. Які з історичних поем Т.Шевченка присвячені боротьбі козацтва з турецько-татарськими завойовниками?

· „Іван Підкова”;

· „Гамалія”;

· „Тарасова ніч”;

· „Гайдамаки”.

 

50. Яка з історичних поем Т.Шевченка починається плачем-піснею козаків-бранців?

· „Іван Підкова”;

· „Гамалія”;

· „Тарасова ніч”;

· „Гайдамаки”.

 

51. Кому була присвячена поема Т.Шевченка „Гайдамаки”?

· В.Жуковському;

· І.Сошенку;

· В.Григоровичу;

· Є.Гребінці.

 

52. Яка історична подія зображена в поемі Т.Шевченка „Гайдамаки”?

· руйнування Запорізької Січі;

· Коліївщина;

· національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького;

· селянське повстання у селі Турбаї.

 

53. Який матеріал став джерельною базою поеми Т.Шевченка „Гайдамаки”?

· мемуари учасників подій;

· „Історія русів”;

· праці європейських істориків;

· народні перекази.

 

54. З якою метою Т.Шевченко у поемі „Гайдамаки” звертається до історичного минулого України?

· уславлення своїх сучасників;

· замилування героїчною красою і величчю власного народу, спроможного на захист своїх одвічних людських і національних прав;

· протиставлення великого минулого і мізерного сучасного;

· пробудження у сучасників прагнення до волі і боротьби за неї.

 

55. Яку дискусію спричинило видання поеми Т.Шевченка „Гайдамаки”?

· про місце історичних подій і фактів у літературних творах І половини ХІХ ст.;

· про національну свідомість українців;

· про неприпустимість включення у літературний твір сцен жорстокості і насильства;

· про право україномовної літератури на самостійний повноцінний розвиток.

 

56. Які романтичні елементи використані Т.Шевченком у поемі „Гайдамаки”?

· авторський суб”єктивізм;

· прийом метаморфози;

· розірваність композиції;

· любовний трикутник.

 

57. У якій частині поеми „Гайдамаки” Т.Шевченко пояснює власне бачення поетичної творчості?

· епілог;

· передмова;

· звернення до передплатників;

· вступ.

 

58. Примітки до поеми Т.Шевченка „Гайдамаки” складені:

· Т.Шевченком;

· В.Григоровичем;

· М.Максимовичем;

· М.Костомаровим.

 

59. Яка з поем Т.Шевченка присвячена В.Репніній?

· „Гайдамаки”;

· „Марія”;

· „Тризна”;

· „Слепая”.

 

60. Друг Т.Шевченка, художник-ілюстратор рукописного „Кобзаря” (1844):

· І.Сошенко;

· Я. де Бальмен;

· К.Брюллов;

· В.Штернберг.

 

61. У якому році вийшов друком „Чигиринський Кобзар” Т.Шевченка?

· 1840;

· 1845;

· 1844;

· 1860.

 

62. У яких творах Т.Шевченка оспівуються подвиги М.Залізняка?

· „Гайдамаки”;

· „Гамалія”;

· „Варнак”;

· „Холодний Яр”.

 

63. У яких історичних творах Т.Шевченка використано матеріали „Історії русів”?

· „Іван Підкова”;

· „Тарасова ніч”;

· „Іржавець”;

· „Єретик”.

 

64. До кого з українських письменників-попередників звертався Т.Шевченко у своїх поезіях?

· Г.Квітка-Основ”яненко;

· Г.Сковорода;

· І.Котляревський;

· А.Метлинський.

 

65. У яких творах Т.Шевченка першого періоду творчості (1837-1843) зустрічається образ народного співця?

· „Тополя”;

· „Перебендя”;

· „Гайдамаки”;

· „Причинна”.

 

66. У чому простежується зміна ідейно-тематичної спрямованості творів Т.Шевченка періоду „трьох літ”?

· у соціально-критичній, реалістичній спрямованості творів;

· у зверненні до античних образів та сюжетів;

· у розробці інонаціональної тематики;

· у посиленій увазі до фольклорної образності і поетики.

 

67. Яка з поем Т.Шевченка своїм змістом пов”язана з ідеями та боротьбою декабристів?

· „Юродивий”;

· „Петрусь”;

· „Москалева криниця”;

· „Тризна”.

 

68. Який твір, на думку Н.Чамати, став першим зразком політичної сатири у поезії Т.Шевченка?

· „Гайдамаки”;

· „Тризна”;

· „Розрита могила”;

· „Сон” (1844).

 

69. Поезія Т.Шевченка „Розрита могила” побудована у формі:

· розповіді;

· оповіді;

· монологу-сповіді;

· діалогу-медитації.

 

70. Яка історична подія, на думку Т.Шевченка (поезія „Розрита могила”, поема „Великий льох”), стала основною причиною національної трагедії України?

· руйнування Запорізької Січі;

· поразка І.Мазепи;

· Переяславська угода;

· Берестейська унія.

 

71. Який образ стає у Т.Шевченка у період „трьох літ” символом героїчного минулого України?

· шабля;

· могила;

· бандура;

· козак.

 

72. Яке авторське жанрове визначення має поема Т.Шевченка „Сон” (1844)?

· містерія;

· поема;

· комедія;

· подражаніє.

 

73. Що є сюжетно-композиційною основою поеми Т.Шевченка „Сон” (1844)?

· мандрівка Україною;

· політ ліричного героя уві сні над просторами Російської імперії;

· історія формування Російської мперії;

· російсько-кавказька війна.

 

74. З якою метою Т.Шевченко застосовує прийом сну у поемі „Сон” (1844)?

· приховати справжній сенс поеми від цензури;

· показати повну панораму суспільного життя Російської імперії ХІХ ст.;

· передати внутрішній стан ліричного героя;

· перейти від конкретики до узагальнення.

 

75. Хто з українських діячів показаний у поемі Т.Шевченка „Сон” (1844) як ідеальний образ, як символ усіх кривд, що їх зазнала Україна від Петра І?

· Богдан Хмельницький;

· Павло Полуботок;

· Іван Мазепа;

· Петро Сагайдачний.

 

76. Які твори Т.Шевченка присвячені дискусії про роль Коліївщини в українській історії?

· „Сон”;

· „Гайдамаки”;

· „Холодний Яр”;

· „Іржавець”.

 

77. У якому році був написаний „Заповіт” Т.Шевченка?

· 1861;

· 1845;

· 1847;

· 1857.

 

78. Яке авторське жанрове визначення має поема Т.Шевченка „Великий льох”?

· поема;

· комедія;

· містерія;

· ораторія.

 

79. У яких гетьманських столицях відбувається дія у поемі Т.Шевченка „Великий льох”?

· Суботів;

· Глухів;

· Чигирин;

· Батурин.

 

80. Які російські історичні діячі згадуються у поемі Т.Шевченка „Великий льох”?

· Іван Грозний;

· Петро І;

· Микола І;

· Катерина ІІ.

 

81. Який твір періоду „трьох літ” за змістом є епілогом поеми Т.Шевченка „Великий льох”?

· „Іржавець”;

· „Холодний Яр”;

· „Стоїть в селі Суботові...”;

· „Розрита могила”.

 

82. Яка група алегоричних образів у поемі Т.Шевченка „Великий льох” показано у знижено-реалістичному плані?

· три душі;

· три ворони;

· три лірники.

 

83. Твір Т.Шевченка, присвячений Якову де Бальмену:

· „Наймичка”;

· „Єретик”;

· „Кавказ”;

· „І мертвим, і живими, і ненарожденним землякам моїм...”.

 

84. Які події спричинили написання Т.Шевченком поеми „Кавказ”?

· національно-визвольна війна кавказьких народів (1817-1864);

· події часів створення Грузинського царства;

· Даргинський похід російської армії проти Шаміля;

· турецько-російські війни під командуванням О.Суворова, участь у них горців та українців.

 

85. Звідки Т.Шевченком запозичено образ Прометея (поема „Кавказ”)?

· давньогрецька міфологія;

· давньоруське язичництво;

· християнство;

· буддизм.

 

86. Яка частина поеми Т.Шевченка „Кавказ” є поетичним звертанням до Якова де Бальмена?

· вступ;

· монолог російського царизму;

· ліричний епілог;

· звертання до Ісуса Христа: „За кого ж ти розіп”явся...”.

 

87. Який реальний історико-суспільний матеріал ліг в основу поеми Т.Шевченка „Кавказ”?

· Російсько-турецька війна;

· Російсько-японська війна;

· селянська реформа 1861 р.;

· Російсько-кавказька війна.

 

88. Яку поему Т.Шевченка І.Франко назвав „гнівною інвективою”?

· „Сон” (1844);

· „Кавказ”;

· „І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...”;

· „Єретик”.

 

89. Про якого історичного діяча йдеть у поемі Т.Шевченка „Єретик”?

· Копернік;

· Галілео Галілей;

· Ян Гус;

· Джордано Бруно.

 

90. Які події відтворено у історичній соціально-політичній поемі Т.Шевченка „Єретик”?

· події європейського середньовіччя;

· гуситські війни;

· часи перших християн;

· укладання Берестейської унії.

 

91. Кому присвячено поему Т.Шевченка „Єретик”?

· Я.де Бальмену;

· П.Шафарикові;

· Я Колларові;

· М.Щепкіну.

 

92. Яка основана тема розробляється у поемі Т.Шевченка „Єретик”?

· тема національно-визвольної боротьби пригноблених народів;

· тема міжконфесійної боротьби;

· тема боротьби за державну незалежність4

· тема антивоєнної боротьби.

 

93. До якого слов”янського народу звертається у своєму монологі Іван Гус (поема Т.Шевченка „Єретик”)?

· українці;

· чехи;

· поляки;

· болгари.

 

94. Суспільно-побутовий колорит якої історичної доби відтворено у п”єсі Т.Шевченка „Назар Стодоля”?

· кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.;

· друга половина ХVІІ ст.;

· середина ХVІІІ ст.;

· середина ХІХ ст.

 

95. З якими історичними подіями пов”язаний зміст поеми Т.Шевченка „Іржавець”?

· події російсько-кавказької війни;

· події після російсько-шведської війни;

· події російсько-турецької війни;

· події російсько-японської війни.

 

96. Які соціальні верстви українського народу є адресатом послання Т.Шевченка „І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...”?

· українське селянство;

· українське панство;

· українська інтелігенція;

· українське священництво.

 

97. У якій з поем Т.Шевченка, присвячених темі трагедії жінки-матері, наявні елементи сентименталізму?

· „Катерина”;

· „Наймичка”;

· „Сова”;

· „Марія”.

 

98. До яких поем Т.Шевченка епіграфом є висловлювання з Біблії?

· „Неофіти”;

· „Москалева криниця”;

· „Великий льох”;

· „Саул”.

 

99. Скільки поетичних текстів включає цикл Т.Шевченка „Давидові псалми”?

· 13;

· 10;

· 25;

· 14.

 

100. Цикл Т.Шевченка „В казематі” присвячено:

· декабристам;

· ув”язненим кириломефодіївцям;

· загиблим у російсько-турецькій війні;

· рідним сестрам.

 

101. Скільки поезій входить до циклу Т.Шевченка „В казематі”?

· 10;

· 13;

· 14;

· 7.

 

102. Який головний мотив поезій циклу Т.Шевченка „В казематі”?

· протест проти сваволі кріпосників;

· утвердження ідеї християнського смиріння;

· заклик бути вірним своєму народові і Батьківщині, жити і працювати задля її блага і свободи;

· заклик до збройного повстання.

 

103. У яких поезіях циклу Т.Шевченка „В казематі” використано народно-пісенні мотиви?

· „Ой одна я, одна...”;

· „Рано-вранці новобранці...”;

· „Косар”;

· „Садок вишневий коло хати”.

 

104. У якій поезії циклу Т.Шевченка „В казематі” використано аксесуари романтичної балади?

· „Садок вишневий коло хати”;

· „За байраком байраком”;

· „Косар”;

· „Рано-вранці новобранці...”.

 

105. Який вірш циклу Т.Шевченка „В казематі” за своєю жанровою природою є ідилією?

· „Весело сонечко ховалось...”;

· „Садок вишневий коло хати”;

· „Ой три шляхи широкої”;

· „За байраком байрак”.

 

106. Про яку поезію Т.Шевченка із циклу „В казематі” І.Франко писав: „..перший рядок торкає органів зору, другий – слуху, третій – зору і дотику; спеціально кольористичних акцентів немає зовсім, а проте цілісність – український вечір – встає перед нашою уявою з усіма своїми кольорами, контурами і гуками як жива...”?

· „За байраком байрак...”;

· „Ой одна я, одна...”;

· „Садок вишневий коло хати...”;

· „Ой три шляхи широкії...”.

 

107. Який жанр у творчості Т.Шевченка характеризується обов”язковою наявністю адресата?

· думка;

· подражаніє;

· послання;

· поема.

 

108. У якій з поезій циклу Т.Шевченка „В казематі” показаний традиційний для народної творчості образ смерті?

· „За байраком байрак”;

· „Косар”;

· „Ой три шляхи широкії”;

· „Рано-вранці новобранці”.

 

109. Кому із кириломефодіївців Т.Шевченко присвячує поезію „Веселе сонечко ховалось” (цикл „В казематі”)?

· П.Кулішу;

· В.Білозерському;

· М.Гулак;

· М.Костомаров.

 

110. Яка з євангельських притч стає наскрізною у творчості Т.Шевченка?

· притча про доброго самарянина;

· притча про сіяча;

· притча про блудного сина;

· притча про загублену вівцю й загублену

 

111. Яка з повістей Т.Шевченка написана у формі подорожніх нотаток?

· „Варнак”;

· „Прогулка с удовольствием и не без морали”;

· „Художник”;

· „Музыкант”.

 

112. У яких повістях Т.Шевченко порушує тему життя митця в кріпосницькому суспільстві?

· „Прогулка с удовольствием и не без морали”;

· „Художник”;

· „Варнак”;

· „Наймичка”.

 

113. Які з повістей Т.Шевченка є переробкою сюжетів поем?

· „Княжна”;

· „Варнак”;

· „Художник”;

· „Музыкант”.

 

114. Для яких поетичних текстів Т.Шевченко запозичив мотиви із старозавітних біблійних книг?

· „Давидові псалми”;

· „Марія”;

· „Подражаніє Едуарду Сові”;

· „Саул”.

 

115. Які твори Т.Шевченка розробляють інонаціональні мотиви?

· „Єретик”;

· „Огні горять, музика грає...”;

· „У Бога за дверима лежала сокира”;

· „Саул”.

 

116. У яких поезіях Т.Шевченка періоду „невольничої лірики” виявляються автобіографічні мотиви?

· „Один у другого питаєм...”;

· „Не гріє сонце на чужині”;

· „І золотої, й дорогої...”;

· „А нумо знову віршувать...”.

 

117. У якій з поем Т.Шевченка періоду заслання використано літописний сюжет про викрадення київським князем Володимиром полоцької княгині Рогніди?

· „Іржавець”;

· „Титарівна”;

· „Княжна”;

· „Царі”.

 

118. В основу якої поезії Т.Шевченка періоду заслання покладена народна казахська легенда про „святе дерево”?

· „Один у другого питаєм...”;

· „І небо невмите, і заспані хмари...”;

· „У бога за дверима лежала сокира...”;

· „Меж скалами, неначе злодій...”.

 

119. У яких творах Т.Шевченка порушена проблема українсько-польських взаємин?

· „Ще як були ми козаками...”;

· „Буває, іноді старий...”;

· „Якби ви знали, паничі...”;

· „Буває, в неволі іноді згадаю...”.

 

120. Час появи автобіографії Т.Шевченка:

· 1845;

· 1847;

· 1857;

· 1860.

 

121. Яка з поем Т.Шевченка написана на основі євангельського сюжету?

· „Неофіти”;

· „Юродивий”;

· „Марія”;

· „Великий льох”.

 

122. Поема Т.Шевченка „Неофіти” розповідає про :

· події староримської історії;

· події євангельського оповідання;

· події української історії;

· сучасні поетові події.

 

123. Яку „нову правду” проповідують неофіти у однойменній поемі Т.Шевченка?

· про занепад Римської імперії;

· про необхідність боротьби проти римської тиранії;

· про виникнення і утвердження християнства;

· про перемогу у війні над франками.

 

124. Образ кесаря Нерона (Т.Шевченко „Неофіти”) є алегоричним втіленням:

· Миколи І;

· Олексія Михайловича;

· Володимира Хрестителя;

· Ярослава Мудрого.

 

125. Про яку із своїх поем Т.Шевченко писав, що вона „... притчею стане / Розпинателям народним, / Грядущим тиранам...”?

· „Юродивий”;

· „Кавказ”;

· „Марія”;

· „Неофіти”.

 

126. В основі якої поеми Т.Шевченка лежить дійсний факт із життя звичайного російського чиновництва?

· „Юродивий”;

· „Неофіти”;

· „Марія”;

· „Іржавець”.

 

127. Поема Т.Шевченка „Неофіти” присвячена:

· В.Жуковському;

· Я.де Бальмену;

· Ф.Толстому;

· М.Щепкіну.

 

128. Який основний зміст поезії Т.Шевченка „Ісаія. Глава 35”?

· пророцтво про кінець світу;

· пророцтво про щасливе майбутнє;

· пророцтво про народження Месії;

· пророцтво про знищення держави.

 

129. Кого із старозавітних пророків наслідує Т.Шевченко у поезії останніх років життя?

· Даниїл;

· Єзекиїль;

· Осія;

· Йона.

 

130. Який із творів Т.Шевченка останніх років життя, окрім „Ісаія. Глава 35”, побудований на позитивному пророцтві?

· „Подражаніє Ієзекиїлю. Глава 19”;

· „Во Іудеї во дні они...”;

· „І Архімед, і Галілей...”;

· „Світе ясний! Світе тихий!”.

 

131. Які уривки „Слова про Ігорів похід” були перекладені Т.Шевченком?

· Золоте слово Святослава;

· Бій на ріці Каялі;

· Плач Ярославни;

· Вступ.

 

132. Як називався посібник для навчання грамоти українською мовою в недільних школах, укладений Т.Шевченка?

· „Букварь”;

· „Букварь южнорусский”;

· „Грамотка”;

· „Читанка”.

 

133. У якій із поезій триптиха „Доля. Муза. Слава” Т.Шевченко використав бурлескну традицію?

· „Доля”;

· „Муза”;

· „Слава”.

 

134. Останнім твором Т.Шевченка є поезія:

· „І день іде, і ніч іде...”;

· „Якби з ким сісти хліба з”їсти...”;

· „О люди! люди небораки!”;

· „Чи не покинуть нам, небого...”.

 

135. Світове значення літературної творчості Т.Шевченка виявляється:

· у зверненні до сторінок національної історії;

· у розробці образу жінки-матері;

· в утвердженні українського світу як самодостатнього предмета зображення;

· у популяризації української народної поетичної творчості.

 

136. Який твір Т.Шевченко присвятив Марку Вовчку?

· „Я не нездужаю, нівроку...”;

· „Сон” („На панщині пшеницю жала...”);

· „Марія”;

· „Титарівна-Немирівна...”.

 

137. Кого із своїх сучасників-письменників Т.Шевченко назвав „обличителем жестоких людей неситих”?

· П.Куліша;

· М.Костомарова;

· Марка Вовчка;

· Є.Гребінку.

 

138. З яким виданням активно співпрацювала Марко Вовчок, публікуючи власні твори та переклади?

· „Русалка Дністрова”;

· „Основа”;

· „Отечественные записки”;

· „Колокол”.

 

139. Хто став першим редактором і видавцем „Народних оповідань” Марка Вовчка?

· О.Маркович;

· П.Куліш;

· І.Тургенєв;

· Д.Писарєв.

 

140. Соціальний мотив є визначальним у оповіданнях Марка Вовчка:

· „Сон”;

· „Отець Андрій”;

· „Козачка”;

· „Одарка”.

 

141. Серед особливостей компонування оповідань Марка Вовчка є такі:

· тричленна структура;

· простий однолінійний сюжет;

· багатолінійний сюжет;

· значна кількість позасюжетних елементів.

 

142. Яке з оповідань Марка Вовчка порушує тему солдатчини?

· „Козачка”;

· „Два сини”;

· „Сестра”;

· „Чумак”.

 

143. „Ліро-епічними поемами в прозі” О.Білецький назвав у творчості Марка Вовчка:

· „Народні оповідання”;

· „Листи з Парижа”;

· „Рассказы из народного русского быта”;

· казки „Кармелюк”, „Невільничка”.

 

144. Які з оповідань Марка Вовчка мають баладну основу?

· „Сон”;

· „Свекруха”;

· „Данило Гурч”;

· „Чари”.

 

145. Чим баладні оповідання Марка Вовчка відрізняються від фольклорної балади?

· детальне виписування характерів;

· соціально-побутовий конфлікт;

· фантастичний елемент;

· поглиблення психологічної та моральної проблематики.

 

146. Які романтичні тенденції виявляються у баладних оповіданнях Марка Вовчка?

· емоційно-експресивна настроєвість;

· антитетична система образів;

· мотив національного смутку;

· конфлікт мрії і дійсності.

 

147. Які ознаки відрізняють нарацію Марка Вочка від нарації Г.Квітки-Основ”яненка?

· відсутність дидактичних настанов;

· введення у нарацію роздумів персонажів;

· вияв авторської ідеї у сюжетові, а не у мовленні наратора;

· моралізаторство.

 

 

148. Першою в українській літературі соціальною повістю став твір:

· „Прогулка с удовольствием и не без морали” Т.Шевченка;

· „Варнак” Т.Шевченка;

· „Січові гості” П.Куліша;

· „Інститутка” Марка Вовчка;

 

149. У якому із творів Марка Вовчка лейтмотивом проходить думка: „Любо на волі дихнути”?

· „Ледащиця”;

· „Інститутка”;

· „Два сини”;

· „Козачка”.

 

150. У який час відбуваються події у повісті Марка Вовчка „Маруся”?

· кінець ХVІ ст.;

· початок ХVІІ ст.;

· 60-і рр. ХVІІ ст.;

· ІІ половина ХVІІІ ст.

 

151. Які історичні особи представлені у повісті Марка Вовчка „Маруся”?

· Б.Хмельницький;

· П.Дорошенко;

· І.Брюховецький;

· І.Мазепа.

 

152. Які риси притаманні образові січовика у повісті Марка Вовчка „Маруся”?

· характерництво;

· патріотизм;

· грубуватість;

· емоційність.

 

153. Які з казок Марка Вовчка мають історичне підгрунтя?

· „Дев”ять братів і десята сестриця Галя”;

· „Кармелюк”;

· „Ведмідь”;

· „Невільничка”;

 

154. Які з художніх особливостей повісті Марка Вовчка „Кармелюк” дають підстави характеризувати її як казку?

· алегоричність;

· відсутність точного географічного і часового прикріплення дії;

· несподіваний поворот дії;

· „чарівність”.

 

155. Яка з повістей Марка Вовчка має баладну основу?

· „Кармелюк”;

· „Невільничка”;

· „Маруся”;

· „Дев”ять братів і десята сестриця Галя”.

 

156. У якій повісті-казці Марко Вовчок вдається до зіставлення „минуле-сучасне”?

· „Невільничка”;

· „Кармелюк”;

· „Ведмідь”;

· „Дев”ять братів і десята сестриця Галя”.

 

157. Який твір Марка Вовчка написаний у формі мемуарів?

· „Живая душа”;

· „В глуши”;

· „Записки причетника”;

· „Игрушечка”.

 

158. Яка з повістей Марка Вовчка, на думку І.Франка, „має менший соціальний, але дуже великий психологічний інтерес”?

· „Три долі”;

· „Інститутка”;

· „Кармелюк”;

· „Маруся”.

 

159. Який з російськомовних романів Марка Вовчка має автобіографічну основу?

· „Записки причетника”;

· „Живая душа”;

· „В глуши”;

· „Отдых в деревне”.

 

160. Хто з персонажів роману Марка Вовчка „Живая душа” є типом „нової людини”?

· Павло Іванович Протасов;

· Надія Сергіївна Рославлєва;

· Загайний;

· Роман Аркадійович Квач.

 

161. У якому творі, на думку Марка Вовчка, подано „верное и нелицеприятное изображение быта, нравов и обычаев священнослужительских”?

· „Сестра”;

· „Отець Андрій””

· „Записки причетника”;

· „Саша”.

 

162. Яке із „Рассказов из народного русского быта” Марка Вовчка за змістом близьке до оповідання „Ледащиця”?

· „Саша”;

· „Маша”;

· „Купеческая дочка”;

· „Игрушечка”.

 

163. Хто з українських критиків стверджував, що „Глібов трохи припізнився зі своїми байками”?

· П.Куліш;

· М.Драгоманов;

· І.Пипін;

· О.Кониський.

 

164. Творчість якого поета-байкаря стала для Л.Глібова першозразком?

· І.Красіцький;

· Г.Сковорода;

· Л.Боровиковський;

· І.Крилов.

 

165. Якими засобами Л.Глібову вдається надати сюжетам І.Крилова нового оригінального звучання?

· введення етнографічних описів;

· мотивація вчинків персонажів;

· введення широких діалогів;

· розширення моралізаторської частини.

 

166. Яка сфера дільності Л.Глібова, на думку І.Франка, є „головним титулом заслуги” письменника?

· видавнича діяльність;

· байкарська творчість;

· педагогічна діяльність;

· творчість для дітей.

 

167. У яких байках Л.Глібова наявне ліричне начало?

· „Осел і Хазіїн”;

· „Вовк та Ягня”;

· „Цяцькований Осел”;

· „Мальований Стовп”.

 

168. Які лексичні засоби інтимізують розповідь у байках Л.Глібова?

· емоційно-експресивні слова;

· професійна лексика;

· зменшено-пестливі форми;

· архаїзми.

 

169. У чому виявилося новаторство Л.Глібова-байкаря?

· ліризація байки;

· збільшення обсягу моралі байки;

· психологізація байки;


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.