Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Графічна частина проекту (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Аркуш 1 Структурна карта по покрівлі продуктивного горизонту з

підрахунковим планом

Аркуш 2 Сейсмо-геологічний профіль

Аркуш 3 Карта ефективних газонасичених товщин

 

Дата видачі завдання «»______20__ року

Завдання одержав ________________ / /

Керівник проекту _________________ / /

Відгук про виконання курсового проекту:

Курсовий проект допущений до захисту з оцінкою

 

Керівник / /

(особистий підпис) (розшифровка підпису)

 


Додаток III

Основні надписи для змісту пояснювальної записки

Рисунок 1.

          (2)
         
         
(1) Літера Маса масштаб
Зм. Арк № докум. Підпис Дата          
Розробив
Перевір.
Рецензент (6) (7) (8) Аркуш (3) Аркушів (4)
  (5)
                       

 

Графа 1 – тема проекту; графа 2 – позначення документа; графа 3 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з одного аркуша, - не заповнюється); графа 4 – загальна кількість аркушів документа (заповнюється на першому аркуші); графа 5 – скорочена назва технікуму і шифр групи; графа “Розробив” – заповнюється студентом; графа “Перевірив” (Перевір.) – заповнюється керівником проекту; графа “Рецензент” – заповнюється особою, що рецензує проект; графа 6 – прізвища осіб, які підписують проект; графа 7 – підписи згаданих вище осіб; графа 8 – дата підпису документа.

Рисунок 2.

          (2) Лист
          (3)
Зм. Лист № докум. Підпис Дата

 Графа 1 – позначення документа; графа 2 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з одного аркуша, не заповнюється).


Додаток IV

 

Зразок штампа при оформленні графічних додатків

 

90 мм ПНГрТ ПолтНТУ 30 мм
Бурове відділення
5.04010304 - 000.00.00 ГД
Підрахунок запасів нафти і розчиненого газу ____________родовища. Продуктивний горизонт ____ 20
Сейсмо-геологічний профіль 10
Студент: Прізв. Підпис Дата Додаток №     Рік 30 мм  
Керівник:      
Консультант:       Масштаби: Горизонтальн. 1: 50 000 Вертикальн. 1: 10 000
Нормоконтроль:      
Рецензент:      
30 мм 20мм 20 20 55 мм 1,5
 
 


160 мм

 Додаток V

Геохронологічна таблиця

 

Група і система Колір Індекс
Кайнозойська група Система: Четвертинна Неогенова Палеогенова Жовтий   Жовтувато-сірий Жовтий Оранжево-жовтий KZ   Q P N
Мезозойська група Система: Крейдяна Юрська Тріасова Зелений   Зелений Синій Фіолетовий MZ   K J T
Палеозойська група Система: Пермська Кам’яновугільна Девонська Силурійська Ордовикська Кембрійська Коричневий   Оранжево-коричневий Сірий Коричневий Сіро-зелений Оливковий Синьо-зелений PZ   P C D S O Є
Протерозойська група Рожевий PR
Архейська група Бузково-рожевий AR

 

Відтінки кольорів в підрозділах систем виконують від більш темних до світлих, від стародавніх порід до молодих.


Додаток VI

Умовні позначення для сейсмо-геологічних профілів

 

Елементи профільних геологічних розрізів

 

Назва умовних знаків Малюнок
Свердловини а) проектна б) пробурена, що лежить у площині профілю в) пробурена, спроектована на площину профілю    
Інтервал перфорації (розкриття) пласта а) в колоні б) у відкритому стовбурі  
Межі узгодженого залягання порід а) встановлені б) передбачувані    
  Сейсмічний профіль а) відбиваючий горизонт б) передбачуване положення відбиваючого горизонту в) відбиваючі ділянки  
Поклад нафтовий    
Поклад нафтогазовий    
Поклад газовий    
Поклад газоконденсатний    
Поклад газонафтоконденсатний
Водонафтовий контакт а) встановлений б) передбачуваний    
Газонафтовий контакт а) встановлений б) передбачуваний    
Газоводяний контакт а) встановлений б) передбачуваний    
Рівень моря    
Лінія земної поверхні    

 


Додаток VII


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.