Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 4. Порядок і умови виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства

 

План заняття

1. Види кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства. Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

3. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

4. Порядок і умови виконання покарання у виді громадських і виправних робіт.

Завдання для самостійної роботи

1. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі.

3. Поняття та порядок призначення кримінального покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

4. Види звань, рангів, чинів та кваліфікаційних класів, що встановлюються в різних відомствах і службах виконавчої і судової влади України.

 

Завдання для індивідуальної роботи

Теми реферату:

1. Зміст та мета застосування кримінального покарання у виді штрафу.

2. Конфіскація майна як кримінальне покарання майнового характеру.

3. Світовий досвід застосування покарання у виді громадських робіт.

4. Роль і місце органів місцевого самоврядування при виконанні покарання у виді громадських робіт.

 

Практичні питання

1. Підготуйте проект скарги засудженого на дії адміністрації арештного дому, які порушили право засудженого на правову допомогу.

2. Складіть проект постанови про заохочення засудженого до покарання у виді арешту.

3. Вирішіть задачу:

Вироком Деснянського районного суду м.Чернігова від 6 червня 2014 року Онищук був засуджений за злочин, передбачений ст. 257 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією майна. Вирок суду був оскаржений в апеляційному порядку і ухвалою апеляційного суду від 3 жовтня 2014 року залишений без змін. Після повернення справи з апеляційної інстанції 5 жовтня 2014 року, 7 жовтня суд надіслав копію вироку, виконавчий лист до відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції м. Чернігова - за місцезнаходженням квартири, що належала на праві власності засудженому, - у Деснянському районі. Під час виконання вироку в процесі виконавчого провадження, державним виконавцем було встановлено, що стосовно засудженого у відділі ДВС Деснянського районного управління юстиції м. Чернігова перебувають на виконанні виконавчі документи щодо стягнення з Онищука коштів на відшкодування заподіяної ним майнової шкоди; квартира засудженого перебувала під заставою комерційного банку; крім кваритири у власності засудженого були автомобіль, кошти на рахунку в банку. Проаналізуйте, чи суд направив копію вироку і виконавчий лист за належним місцем виконання вироку. Чи може бути звернене стягнення на зазначене вище майно засудженого на виконання вироку в частині конфіскації майна? 

Література до теми:

1. Інструкція про проведення виконавчих дій // Наказ Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5.

2. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 19.12.2003 р. №270/1560. «Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань»

3. Багатирьов І.Г. Місце та роль виправних робіт без позбавлення волі у кримінальному законодавстві // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – № 6. – С. 133–139.

4. Баулін Ю.В. Виправні роботи за проектом КК України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – № 6. – С. 199–204.

5. Богатирьов І.Г. Порядок та організація виконання покарань у виді виправних робіт // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / Редкол.: В.М. Синьов (голов. ред.) та ін. – К.: КІВС, “МП Леся”, 2002. – С. 54–58.

6. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право україни: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «правова єдність», 2008 – 352 с.

7. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам : [монографія] / І. Г. Богатирьов, С. І. Халимон. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 320 с.

8. Богатирьов І.Г., Кубрак В.М. Деякі питання застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, які відбувають виправні роботи без позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – № 6. – С. 158–162.

9. Вартилецька І.А. Виправні роботи без позбавлення волі в Україні: теоретичні аспекти та практика застосування на сучасному етапі: Автореф. дис. канд. ют. наук. – К., 1997. – 19 с.

10. Вербенський М.Г. Покарання, не пов’язані з позбавленням волі: загальна характеристика і проблеми застосування // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К.–Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 86–89.

11. Гура Р.М. Застосування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К.–Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 96–98.

12. Дрьомін В. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. – № 6. – С. 27.

13. Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний: Учебное пособие. – М.: Зерцало, 1997. – 144 с.

14. Фролов Ю. Позбавлення права займати певні посади в системі кримінальних покарань // Радянське право. – 1985. – № 7. – С. 45–49.

15. Шабас М. Порядок і умови виконання покарання у вигляді конфіскації майна // Радянське право. – 1984. – № 10. – С. 41–43.

Тема 5. Здійснення контролю за особами, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

 

План заняття

1. Особливості звільнення від відбування покарання з випробуванням.

2. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

3. Функції, що здійснюються працівниками кримінально виконавчої інспекції щодо контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

4. Функції, які виконують органи внутрішніх справ при здійсненні контролю за звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Завдання для самостійної роботи

1. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

2. Підстави та порядок зняття з обліку звільнених від відбування покарання з випробуванням.

3. Зміст контролю за поведінкою звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Завдання для індивідуальної роботи

Теми реферату:

1. Підстави застосування до осіб звільнення від відбування покарання з випробуванням.

2. Індивідуально-профілактична робота дільничного інспектора міліції з особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням.

3. Порядок надання дозволу засудженим виїзду за межі України.

4. Порядок виконання подання інспекції про здійснення конвоювання засуджених які не з’явились за викликом до КВІ.

5. Організація та проведення першочергових розшукових заходів щодо осіб які звільнені від відбування покарання з випробуванням

Практичні питання

Вирішить задачі

1. Адміністрація установи за підсумками місяця утримала із заробітку засудженого Аушева вартість одягу, харчування та комунальних послуг. Засуджений, як було встановлено перевіркою, має інвалідність ІІ групи. Яким чином проводяться утримання із заробітку засудженого? Яке рішення слід прийняти за результатами перевірки щодо засудженого Аушева?

2. Засуджений Хропатий, що відбув сім місяців покарання у виді позбавлення волі, звернувся до адміністрації установи з клопотанням про надання йому трудової відпустки. Як повинна відреагувати адміністрація установи?

3. Засуджений Колос відмовився від вимог адміністрації щодо виходу на роботу в суботу, мотивуючи тим, що субота є вихідним днем. Чи вважається така відмова порушенням трудової дисципліни?

4. П’ятнадцятирічний засуджений Зуб, який відбував покарання у виховній колонії (ВК), у зв’язку з виробничою необхідністю був направлений адміністрацією ВК на нічну зміну до столярних майстерень. Чи є законними такі дії адміністрації ВК?

5. Засуджений Юшко, якому виповнилося 60 років, був залучений за рішенням адміністрації установи до праці, але він регулярно відмовлявся від виходу на роботу. Адміністрація установи застосувала до засудженого заходи дисциплінарного впливу за відмову від виходу на роботу. Чи законне таке рішення адміністрації установи?

Література до теми:

1. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 19.12.2003 р. №270/1560. «Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань»

2. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам : [монографія] / І. Г. Богатирьов, С. І. Халимон. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 320 с.

3. Халимон С.І. Запобігання повторним злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції (кримінологічний аналіз) / С.І. Халимон // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. – № 2 (32). – С.218-226.

4. Халимон С.І. Кримінально-виконавча інспекція, як суб’єкт запобігання злочинам серед осіб, що перебувають на її обліку / С.І. Халимон // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2006. – № 4 (30). – С.245-255.

5. Халимон С.І. Кримінологічна характеристика засуджених, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчих інспекціях / С.І. Халимон // Південноукраїнський правничий часопис. Одеський інститут внутрішніх справ. – 2007. – № 3. – С.75-78.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.