Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Додаток А – Орієнтовний перелік питань на екзамен

1. Поняття кримінально-виконавчого права.

2. Історія трансформації і становлення кримінально-виконавчого права з виправно-трудового.

3. Принципи кримінально-виконавчого права.

4. Міжнародно-правові акти як джерела кримінально-виконавчого права.

5. Поняття правового положення засудженого.

6. Правове положення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлен­ня волі.

7. Значення участі громадськості в діяльності установ і органів, що виконують кримінальні покарання.

8. Форми участі громадськості в роботі установ і органів, що виконують покарання.

9. Правове регулювання участі громадськості в роботі установ і органів, що виконують покарання.

10. Контроль громадськості за виконанням кримінальних покарань.

11. Спостережні комісії та їх роль у виправленні засуджених.

12. Склад спостережної комісії та порядок її формування.

13. Завдання і функції спостережної комісії.

14. Поняття і місце покарань, альтернативних позбавленню волі, в системі кримінальних покарань.

15. Функції кримінально – виконавчих інспекцій.

16. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

17. Дії державного виконавця щодо виконання вироку про конфіскацію майна.

18. Порядок виконання покарання у виді штрафу. Наслідки ухилення від сплати штрафу. Закінчення виконавчих дій.

19. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

20. Порядок виконання покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

21. Режим у дисциплінарному батальйоні.

22. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону.23. Одержання засудженими військовослужбовців посилок (передач) та бандеролей.

24. Праця засуджених військовослужбовців.

25. Соціально – виховна робота із засудженими військовослужбовцями.

26. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців. Порядок їх застосування.

27. Матеріально – побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців.

28. Правові підстави звільнення засуджених військовослужбовців від відбування покарання.

29. Порядок виконання кримінального покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

30. Особливості відбування засудженими військовослужбовцями кримінального покарання у виді арешту

31. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

32. Права та обов’язки кримінально – виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

33. Правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

34. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

35. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

36. Умови відбування покарання у виді громадських робіт.

37. Функції кримінально-виконавчої інспекції щодо забезпечення виконання кримінального покарання у виді громадських робіт.

38. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт.

39. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.

40. Умови відбування покарання у виді виправних робіт.

41. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або повноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт.

42. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

43. Функції, що здійснюються працівниками кримінально – виконавчої інспекції, щодо контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

44. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

45. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

46. Місця відбування покарання у виді арешту.

47. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту.

48. Правове положення осіб, засуджених до кримінального покарання у виді арешту.

49. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту.

50. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями.

51. Направлення осіб, засуджених до обмеження волі, для відбування покарання.

52. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі.

53. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі.

54. Правове положення осіб, засуджених до кримінального покарання у виді обмеження волі.

55. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі.

56. Участь осіб, засуджених до кримінального покарання у виді обмеження волі, в самодіяльних організаціях.

57. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі.

58. Порядок застосування до засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі, заходів заохочення і стягнення.

59. Історія виникнення та розвитку слідчих ізоляторів.

60. Місце та роль слідчих ізоляторів в Кримінально – виконавчій системі України.

61. Структура слідчого ізолятору.

62. Категорії осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах.

63. Правове положення осіб, засуджених до позбавлення волі, які залишені в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.

64. Порядок і умови виконання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

65. Правове становище осіб, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення.

66. Режим у місцях попереднього ув'язнення.

67. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, взятих під варту.

68. Заходи безпеки і підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

69. Підстави та порядок звільнення осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту.

70. Правові підстави направлення засуджених до позбавлення волі до виправних та виховних колоній.

71. Умови відбування покарання у виховних та виправних колоніях.

72. Правові наслідки відбування покарання у виді позбавлення волі.

73. Зміст кримінального покарання у виді позбавлення волі.

74. Визначення виду виправної колонії відповідно до класифікації осіб, засуджених до позбавлення волі.

75. Основні засоби виправлення та ресоціалізації осіб, засуджених до позбавлення волі.

76. Правові підстави і порядок прийому осіб, засуджених до кримінального покарання у виді позбавлення волі, до установ виконання покарань.

77. Склад та порядок роботи комісії із прийому осіб, засуджених до позбавлення волі, до установ виконання покарань.

78. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях.

79. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі.

80. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії.

81. Виправні колонії мінімального рівня безпеки.

82. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки.

83. Виправні колонії середнього рівня безпеки.

84. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки.

85. Виправні колонії максимального рівня безпеки.

86. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.

87. Структурні дільниці виправних і виховних колоній.

88. Особливості зміни умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі.

89. Суспільно-корисна праця як основний засіб виховного впливу на осіб, засуджених до позбавлення волі.

90. Умови праці осіб, засуджених до позбавлення волі. Робочій час та понад урочні роботи осіб, засуджених до позбавлення волі. Час відпочинку, охорона праці та правила техніки безпеки.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.