Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

РЕЖИМИ ВВЕДЕННЯ ДИЗЕЛЯ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ПОТУЖНІСТЬ

Товщина денця головки поршня, мм Кількість щаблів навантаження Час роботи на кожному щаблі, хв Загальний час уведення у режим, мін
До 20 1-2 10-20
Понад20 до 30 10-12 2-3 20-35
Понад 30 до 40 12-13 3-4 35-50
Понад 40 до 50 13-14 4-5 50-70
Понад 50 до 60 14-15 5-6 70-90

 

Після зупинки дизеля, якщо надалі не буде потрібно підтримка його в готовності, необхідно:

1) зупинити паливо підкачувальний насос;

2) закрити запірні клапани на магістралі палива й на видаткових цистернах (в установках, що працюють на паливі з підвищеною вихідною в'язкістю, зупинити механізми, що обслуговують систему підготовки палива, а також перекрити подачу пари на обігрів цистерн, фільтрів, підігрівників трубопроводів);

3) закрити запірні клапани на пускових балонах і трубопроводі пускового повітря, стравити повітря із трубопроводу;

4) продовжувати прокачування систем охолодження дизелів і поршнів автономними або резервними насосами до моменту, коли температура в системах понизиться до величини, зазначеної в інструкції заводу - виготовлювача ( при відсутності таких вказівок прокачування проводиться до моменту, коли температура охолодної води або масла на виході з дизеля, поршнів понизиться до 30 - 35 гради. C);

5) зупинити автономні продувні насоси;

6) відкрити індикаторні декомпресійні крани, зняти кришки картерних люків з дотриманням вимог техніки безпеки й, керуючись вимогами п. 2.8, провернути дизель за допомогою валу поворотного пристрою (або вручну) і перевірити стан доступних для огляду деталей циліндра поршневої групи й колінчатого вала, відключити валу поворотне пристрій після перевірки деталей руху, установити кришки картерних люків на місце, закрити індикаторні декомпресійні крани;7) переконатися, що пускові балони наповнені повітрям;

8) поповнити паливом видаткові цистерни. На судах, де передбачене автоматичне поповнення видаткових цистерн, контролювати правильність роботи цих засобів автоматизації;

9) припинити подачу змащення через центральну систему, а при ґнотовому змащенні окремих деталей вийняти ґноти із гнізд;

10) відкрити спускні крани ресиверів, повітропроводів і випускних колекторів для видалення води, що скопився, і масла;

11) виключити живлення систем керування;

12) зробити операції згідно з інструкцією й правилам технічної експлуатації суднових ВРШ по виводу з дії постів керування й механізмів, що обслуговують установку ВРШ;

13) обтерти насухо зовнішню поверхню дизеля, змазати маслом деталі, що не обслуговуються централізованої системою змащення, змазати поліровані й чисто оброблені деталі;


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

 

Тема:Вихід з режиму ГД до маневрів і повної зупинки

 

Мета роботи:Ознайомлення з правилами виходу з режиму повного ходу головного двигуна до маневрів і повної зупинки. Придбати навички та вміння застосувати на практиці.

 

При одержанні повідомлення з містка про час підходу до місця стоянки вахтовий механік зобов'язано знизити навантаження головного дизеля приблизно до 50% від номінальної ( до 80% номінальної частоти обертання при роботі на гвинт фіксованого кроку). Зменшення навантаження робити поступово (6-7 щаблів з витримкою на кожному щаблі 2-5 хвилин, якщо немає інших вказівок в інструкціях заводу-виготовлювача або судновласника). Забороняється скорочувати час виводу головного дизеля з ходового режиму, за винятком випадків, пов'язаних з погрозою аварії.

Якщо дизель працював на високов'язкому паливі й не може працювати на ньому в маневрових режимах, необхідно завчасно перейти на дизельне паливо. У випадку несподіваної зупинки дизеля щоб уникнути застывания палива в трубопроводах необхідно прокачати паливну систему дизельним паливом або забезпечити підігрів і циркуляцію високов'язкого палива на зупиненому двигуні.

Дизель, що працює на генератор або гребний гвинт через роз'єднувальну муфту, необхідно зупиняти після зняття навантаження або відключення муфти. Подачу палива виключити після того, як дизель проробить на холостому ходу 3-10 хв.

Після одержання з містка сигналу про те, що дизель більше не буде потрібно, необхідно:

1. продовжувати прокачуватися дизель охолодною водою (маслом) і циркуляційним маслом доти, поки різниця температур на виході й вході не стане близькою нулю;

2. відкрити індикаторні крани, приєднати валоповоротное пристрій і провернути колінчатий вал на 2-3 оберту. При провертанні подати рясне змащення в циліндри дизеля;

3. виключити живлення системи керування, приладів автоматики, аварійно-попереджувальної сигналізації й захисту дизеля;

4. зупинити насоси забортної води, охолодження форсунок і паливо підкачующий (останній у тому випадку, якщо двигун переведений на дизельне паливо);

5. поповнити повітрям пускові балони, закрити запірні клапани на пускових балонах і трубопроводі пускового повітря, стравити повітря із трубопроводу;

6. поповнити паливом видаткові цистерни, закрити запірні клапани на цистернах і трубопроводах, припинити обігрів цистерн;

7. відкрити спускні крани ресиверів, повітропроводів і випускних колекторів для видалення води, що скопився, і масла;

8. при непогожій погоді або при зупинці на тривалий час закрити заслінкою або чохлом випускну трубу дизеля й прийомні фільтри турбокомпресорів;

9. обтерти дизель насухо зовні, змазати тертьові деталі дизеля, що не обслуговуються централізованої системою змащення.

При зупинці після тривалого переходу необхідно відкрити кришки картера, оглянути й перевірити деталі руху, відповідальні кріпильні з'єднання, кріплення трубопроводів у картері. За час стоянки усунути всі несправності.

Забороняється відкривати кришки картера раніше, чим через 20 хв послу зупинки дизеля.

Внутрішні огляди дизеля допускається робити тільки при включеному валуобертовим пристрої й закритому стопорному клапані на трубопроводі пускового повітря.

 

Обслуговування дизеля під час стоянки

Під час стоянки необхідно періодично провертати колінчатий вал на кілька обертів валоповоротным пристроєм при одночасній подачі масла до вузлів тертя за допомогою автономного насоса й провертанням лубрикаторов циліндрів вручну. Щораз після провертаючи колінчатий вал установлювати в положення, що відрізняється від попереднього. Якщо дизель зупинений на тривалий час, то після його провертання індикаторні крани слід закрити.

При виводі судна з експлуатації на тривалий строк дизелі повинні бути законсервовані відповідно до інструкції з консервації.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

 

Тема:Технічне використання суднових технічних засобів: підготовка і ввід до дії, обслуговування у часу роботи, вивід з дії, зупинка, вимоги до ДАУ, ВРШ, підготовка до запуску дизеля, мастильної системи, охолодження, паливної, повітряної, пуск, обслуговування двигунами у часу роботи і стоянці, контроль і регулювання параметрів.

 

Мета роботи:Ознайомлення з правилами техничного використання мастильної системи, охолодження, паливної, пуску та реверсу. Придбати навички та вміння застосувати на практиці.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.