Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Підготовка засобів автоматизації

У процесі підготовки казана до дії необхідно готовити засоби автоматизації, керуючись інструкціями для експлуатації, а також наступними загальними положеннями:

1. переконатися у відсутності ушкоджень засобів автоматизації і їх СТОСІВ;

2. переконатися в тому, що регулятори і їх керуючі пристрої перебувають у положенні " ручне керування", а маховики й рукоятки регуляторів тиску пари, живлення казана, співвідношення паливо-повітря - у положенні повного закриття ( для повністю автоматизованих котлоагрегатів зазначена перевірка не проводиться);

3. включити живлення на ЦПУ, CAP і ДАУ, переконатися в можливості їх дії, ґрунтуючись на вказівках інструкції для експлуатації;

4. переконатися в справності засобів захисту, світлової й звукової сигналізації шляхом включення їх у дію (кнопкою, рукояткою);

5. перевірити відкриття запірних клапанів на імпульсних трубопроводах від магістралей казана; відкрити клапани на зливальних і напірних лініях усіх регуляторів; перевірити справність механізмів і пристроїв, що забезпечують подачу робочого середовища;

6. подати робітниче середовище й перевірити тиск у системі; при підготовці казана після тривалої бездіяльності вилучити повітря із трубопроводів і порожнин сервомоторів гідравлічних систем; перевірити плавність ходу й відсутність заїдань поршнів сервомоторів і регулювальних клапанів, по шкалі покажчиків ходу переконатися в тому, що клапани повністю відкриваються й закриваються.

Якщо засобу автоматизації готуються до включення після тривалої бездіяльності, слід попередньо вилучити антикорозійне змащення із зовнішніх частин регуляторів, змазати маслом тертьові поверхні у важільних системах і приводах ручного керування. 

Обслуговування котла в дії

Загальні вимоги

Казан уважається діючим з моменту підйому тиску пари в ньому вище атмосферного.

Черговість включення й число працюючих казанів установлюються старшим механіком. Режими казанів на рідкому або твердому паливі рівної продуктивності, що працюють на загальні споживачі, повинні встановлюватися однаковими.

За діючим казаном і обслуговуючими його механізмами необхідно вести спостереження за показниками СТОСІВ, сигналам аварійно-попереджувальної сигналізації, а також шляхом оглядів установки. Необхідно періодично контролювати:

1. рівень води в казані;

2. тиск перегрітого, насиченого й охолодженого пари;

3. температуру перегрітого й охолодженого пари;

4. паропродуктивність ( при наявності паромірів);

5. тиск і температуру живильної води на вході в казан, температуру води після економайзера;

6. тиск і температуру палива, тиск пари (повітря) перед форсунками;

7. витрата палива і його рівень у видаткових цистернах;

8. тиск і температуру повітря перед топленням;

9. температуру й хімічний склад газів, що йдуть (останнє при наявності газоаналізатора);

10. хімічний склад котлової й живильної води;

11. витрата води ( по вахтах, добовий).

При роботі казана на ручному або напівавтоматичному керуванні несення постійної вахти в казана є обов'язковим. При цьому параметри, зазначені в п.2.1.3, контролюються постійно.

Тривала експлуатація казанів з відключеною системою автоматичного регулювання в цілому або окремих її вузлів не допускається. Виключення представляють аварійні випадки й планові виводи для технічного обслуговування.

Захист за рівнем води в казані, де вона є, повинна бути включена при всіх режимах, у тому числі при розведенні вогню й підйомі пари.

При ручному й напівавтоматичному керуванні головним казаном вахтовий механік після одержання повідомлення про майбутню зміну навантаження повинен попередити про цей вахтових казанових машиністів (виключення допускаються для випадків екстреної зупинки).

При всіх режимах роботи казанів слід прагнути не допускати подрывов запобіжних клапанів, вчасно ухвалюючи заходу до зниження тиску пари.

Включення казана в роботу

Включення казана в роботу на зовнішні споживачі повинне проводитися тільки після випробування резервних живильних засобів і паливних насосів. Перед включенням казана рівень води в ньому не повинен перевищувати робітника.

При повідомленні казана з холодною магістраллю необхідно прогрівати її не менш 15 хв ( залежно від довжини паропроводу), відкривши продування паропроводу й відкривши роз'єднувальний клапан. Потім оглянути магістраль, переконатися у відсутності пропусків пари. При відсутності витрати пари охолодження пароперегрівника робити продуванням колектора перегрітого пари.

Перед збільшенням навантаження казана необхідно у форсунках зі змінними шайбами перемінити стояночные распылительные шайби на основні.

При підключенні казана в паралельну роботу з діючим необхідно стронуть роз'єднувальний клапан, після закінчення 5 хв злегка відкрити його, потім протягом 5-10 хв повільно й обережно відкрити на потрібну величину. Тиск у казані, що підключається, повинне бути таким же або на 0,05-0,1 Мпа (0,5-1,0 кгс/див2) більше, чим у паропроводі. Якщо інструкцією передбачені розведення вогню й підйом пари при заповненому водою пароперегрівнику, то казан повинен включатися в роботу при тиску в ньому на 0,05 МПа (0,5 кгс/див2) менше, чим у паропроводі.

Включення головного казана в паралельну роботу на ходовому режимі повинне проводитися при відкритих клапанах продування головного паропроводу і його арматури й зниженому навантаженню головного двигуна аж до найменшого ходу.

Після включення казана в роботу повинні бути включені всі системи автоматичного й дистанційного керування казаном, а також усі пристрої сигналізації й захисту, для чого необхідно:

1. при режимі, що встановився, казанової установки перевести регулюючі пристрої з ручного на автоматичне керування відповідно до вказівок інструкції для експлуатації, дотримуючи послідовності включення регуляторів і вимоги п.2.2.16;

2. установити задані значення регульованих параметрів за допомогою ручного або дистанційного керування регулюючими пристроями;

3. перевірити підтримка регуляторами заданих значень параметрів. Неприпустимі відхилення усунути впливом на, що задають пристрої відповідних регуляторів;

4. перевірити роботу допоміжних механізмів, що обслуговують засобу автоматизації.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Тема:Підготовка головної турбінної установки ГТУ до запуску. Запуск. Вихід на режим повного ходу. Вихід з режиму до маневрів і повної зупинки

 

 

Мета роботи:Ознайомлення з правилами техничного використання головної турбіної установки, трубопроводов, мастильної системи, системи охолодження, паливної, пуску та реверсу. Придбати навички та вміння застосувати на практиці.

 

При підготовці турбін і зубчастих передач необхідно:

1. зробити зовнішній огляд, звернувши особливу увагу на стан вузлів, що зазнали розкриттю або ремонту під час стоянки;

2. переконатися у відсутності ушкоджень засобів автоматики й контрольно-вимірювальних приладів; перевірити, чи відкриті крани до манометрів і вакуумметрам;

3. перевірити стан ковзних опор і справність покажчиків подовження корпусів (якщо такі є);

4. перевірити осьове положення роторів турбін і валів зубчастої передачі по записах, зроблених при зупинці турбоагрегату; при відсутності таких записів або після ремонту агрегату виміри зробити знову. У випадку, якщо відхилення перевищують припустимі, а також при значній різниці між отриманими й попередніми вимірами готування агрегату до дії не допускається до з'ясування й усунення причини;

5. подати живлення на засоби автоматичного регулювання (CAP), дистанційного автоматизованого керування (ДАУ), засобу аварійно-попереджувальної сигналізації й захисту; переконатися в справності засобів світлової й звукової сигналізації шляхом їхнього включення.

Для підготовки й приведення в дію масляної системи необхідно:

1. перевірити рівень масла в стічних і напірних цистернах, при необхідності поповнити їхнім маслом; переконатися в закритті всіх горловин і справності покажчиків рівня;

2. підігріти масло до температури 35-40 °С и підтримувати цю температуру протягом усього періоду прогрівання; при нагріванні за допомогою змійовиків у цистернах стежити, щоб тиск пари, що гріє, було мінімально, що забезпечують відвід конденсату;

3. підготувати до роботи фільтри й масло охолоджувач, установити клапани на трубопроводі в робоче положення;

4. підготувати до роботи й включити масляні насоси системи змащення й регулювання;

5. перевірити дія засобів автоматизованого (дистанційного) включення основних і резервних масляних насосів, випустити із системи повітря;

6. довести тиск у системах змащення, керування й регулювання до норми; при циркуляції, що встановився, масла переконатися у відсутності витоків і наявності переливу з напірної цистерни; перевірити рівень масла в стічній цистерні, а також у пнемо цистернах ( при наявності таких);

7. переконатися по масло вказівковим приладам у вступі масла до всіх підшипників, зубчастого зачеплення й іншим крапкам змащення;

8. переконатися, що під тиском масла в системі регулювання турбогенераторів усі регулювальні клапани турбіни повністю відкрилися;

9. після пуску циркуляційного насоса перевірити циркуляцію охолодної води через масло охолоджувач і відсутність пропуску масла (води); при відсутності терморегуляторів клапани охолодної води закрити.

При пробному провертанні турбоагрегату валу поворотним пристроєм необхідно:

1. одержати дозвіл вахтового помічника капітана на провертання ГТЗА; провертання турбогенераторів робити з відома старшого або вахтового електромеханіка;

2. переконатися, що швидко запірний клапан (БЗК) і маневрові клапани турбіни закриті;

3. включити валу поворотний пристрій; переконатися, що автоблокування пристрою, якщо вона є, не дозволяє відкрити БЗК тиском масла;

4. провернути вали турбоагрегату, ретельно прослуховуючи при цьому турбіни й зубчасту передачу; пробне провертання робити не менш чому на один оберт гребного вала на передній і задній хід; стежити за силою струму, споживаного валу поворотним пристроєм, і у випадку перевищення нормального значення або різкому коливанні сили струму негайно зупинити валу поворотний пристрій до з'ясування причин і усунення несправностей.

При підготовці конденсаційної установки необхідно:

1. підготувати до дії циркуляційну систему охолодної води, установити клинкети й клапани в робоче положення, перевіривши в дії дистанційно керовані клинкети (клапани); відкрити повітряні крани на водяних камерах конденсатора;

2. пустити циркуляційний насос зі зниженою продуктивністю (якщо дозволяє конструкція); при наявності двох насосів перевірити обоє й залишити в роботі один; при необхідності включити рециркуляцію води; закрити повітряні крани;

3. заповнити збірник конденсату живильною водою до половини водомірного скла; підготувати до дії регулятори рівня й температури конденсату; при відсутності регуляторів відкрити рециркуляцію конденсату;

4. підготувати систему подачі конденсату до дроссельно-увлажнительному пристрою системи травлення пари на головні конденсатори ( при наявності такої);

5. підготувати систему очищення конденсату, включивши відповідну кількість механічних і іонообмінних фільтрів;

6. пустити насос конденсату, перевірити в роботі резервний; подати конденсат до ущільнень насосів і клапанів, що працюють під вакуумом (де передбачене конструкцією);

7. переконатися, що солоність конденсату перебуває в межах норми; якщо солоність перевищує норму, підготовку турбоагрегату припинити до з'ясування й усунення причини засолення конденсату;

8. перевірити дія регуляторів рівня й температури конденсату; переконатися в наявності циркуляції конденсату через охолоджувачі ежекторів (эксгаустеров) і масло охолоджувач, прокачиваемие конденсатом.

При підготовці паропроводів і системи керування необхідно:

1. оглянути паропроводи й переконатися в тому, що роз'єднувальні клапани закриті й у головному трубопроводі відсутнє тиск пари;

2. перевірити, чи відкриті клапани продування паропроводів і арматури;

3. переконатися, що січні клапани відборів пари з турбіни закриті;

4. повністю відкриваючи й закриваючи БЗК, маневрові й соплові клапани, а також клапани травлення пари, перевірити легкість і плавність їх ходу вручну й за допомогою пристроїв, що задають, із усіх постів керування; перевірити справність дистанційних і місцевих покажчиків і сигналізаторів положення клапанів, а також блокувальних пристроїв; поповнити змащення в прес-маслянках;

5. перевірити спрацьовування БЗК і зворотних автоматичних клапанів (забавовна) відборів при впливі на захисні пристрої вручну, а також, де можливо, установленням або імітацією граничних значень параметрів, на які настроєний захист. Після зазначених у підпунктах .4 і .5 перевірок клапани залишити закритими;

6. відкрити клапани продування маневрового пристрою, турбін, ресивера відповідно до інструкції для експлуатації;

7. відкрити клапани відводу пари з камер штоків соплових, маневрових, швидко запірного й роз'єднувального клапанів.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.