Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Підготовка турбоагрегату до прогрівання й пуску

Підготовка турбоагрегату до прогрівання повинна включати:

1. підготовку турбін і зубчастих передач;

2. підготовку й запровадження в дію масляної системи;

3. пробне провертання турбоагрегату вала поворотним пристроєм;

4. підготовку паропроводів, систем керування, сигналізації й захисту;

5. підготовку конденсаційної установки.

Одночасно з підготовкою головного турбозубчатого агрегату (ГТЗА) повинен бути підготовлений до роботи вала провід відповідно до вказівок підрозділу 1.8 частини III Правил.

При підготовці турбін і зубчастих передач необхідно:

1. зробити зовнішній огляд, звернувши особливу увагу на стан вузлів, що зазнали розкриттю або ремонту під час стоянки;

2. переконатися у відсутності ушкоджень засобів автоматики й контрольно-вимірювальних приладів; перевірити, чи відкриті крани до манометрів і вакуумметрам;

3. перевірити стан ковзних опор і справність покажчиків подовження корпусів (якщо такі є);

4. перевірити осьове положення роторів турбін і валів зубчастої передачі по записах, зроблених при зупинці турбоагрегату; при відсутності таких записів або після ремонту агрегату виміри зробити знову. У випадку, якщо відхилення перевищують припустимі, а також при значній різниці між отриманими й попередніми вимірами готування агрегату до дії не допускається до з'ясування й усунення причини;

5. подати живлення на засоби автоматичного регулювання (CAP), дистанційного автоматизованого керування (ДАУ), засобу аварійно-попереджувальної сигналізації й захисту; переконатися в справності засобів світлової й звукової сигналізації шляхом їхнього включення.Для підготовки й приведення в дію масляної системи необхідно:

1. перевірити рівень масла в стічних і напірних цистернах, при необхідності поповнити їхнім маслом; переконатися в закритті всіх горловин і справності покажчиків рівня;

2. підігріти масло до температури 35-40 °С и підтримувати цю температуру протягом усього періоду прогрівання; при нагріванні за допомогою змійовиків у цистернах стежити, щоб тиск пари, що гріє, було мінімальн, що забезпечують відвід конденсату;

3. підготувати до роботи фільтри й маслоохладители, установити клапани на трубопроводі в робоче положення;

4. підготувати до роботи й включити масляні насоси системи змащення й регулювання;

5. перевірити дія засобів автоматизованого (дистанційного) включення основних і резервних масляних насосів, випустити із системи повітря;

6. довести тиск у системах змащення, керування й регулювання до норми; при циркуляції, що встановився, масла переконатися у відсутності витоків і наявності переливу з напірної цистерни; перевірити рівень масла в стічній цистерні, а також у пневмоцистернах ( при наявності таких);

7. переконатися по маслоуказательным приладам у вступі масла до всіх підшипників, зубчастого зачеплення й іншим крапкам змащення;

8. переконатися, що під тиском масла в системі регулювання турбогенераторів усі регулювальні клапани турбіни повністю відкрилися;

9. після пуску циркуляційного насоса перевірити циркуляцію охолодної води через маслоохладитель і відсутність пропуску масла (води); при відсутності терморегуляторів клапани охолодної води закрити.

При пробному провертанні турбоагрегату валоповоротным пристроєм необхідно:

1. одержати дозвіл вахтового помічника капітана на провертання ГТЗА; провертання турбогенераторів робити з відома старшого або вахтового електромеханіка;

2. переконатися, що быстрозапорный клапан (БЗК) і маневрові клапани турбіни закриті;

3. включити валоповоротное пристрій; переконатися, що автоблокування пристрою, якщо вона є, не дозволяє відкрити БЗК тиском масла;

4. провернути вали турбоагрегату, ретельно прослуховуючи при цьому турбіни й зубчасту передачу; пробне провертання робити не менш чому на один оберт гребного вала на передній і задній хід; стежити за силою струму, споживаного валоповоротным пристроєм, і у випадку перевищення нормального значення або різкому коливанні сили струму негайно зупинити валоповоротное пристрій до з'ясування причин і усунення несправностей.

 

 

При підготовці конденсаційної установки необхідно:

1. підготувати до дії циркуляційну систему охолодної води, установити клинкеты й клапани в робоче положення, перевіривши в дії дистанційно керовані клинкеты (клапани); відкрити повітряні крани на водяних камерах конденсатора;

2. пустити циркуляційний насос зі зниженою продуктивністю (якщо дозволяє конструкція); при наявності двох насосів перевірити обоє й залишити в роботі один; при необхідності включити рециркуляцію води; закрити повітряні крани;

3. заповнити збірник конденсату живильною водою до половини водомірного скла; підготувати до дії регулятори рівня й температури конденсату; при відсутності регуляторів відкрити рециркуляцію конденсату;

4. підготувати систему подачі конденсату до дроссельно-увлажнительному пристрою системи травлення пари на головні конденсатори ( при наявності такої);

5. підготувати систему очищення конденсату, включивши відповідну кількість механічних і іонообмінних фільтрів;

6. пустити конденсатный насос, перевірити в роботі резервний; подати конденсат до ущільнень насосів і клапанів, що працюють під вакуумом (де передбачене конструкцією);

7. переконатися, що солоність конденсату перебуває в межах норми; якщо солоність перевищує норму, підготовку турбоагрегату припинити до з'ясування й усунення причини засолення конденсату;

8. перевірити дія регуляторів рівня й температури конденсату; переконатися в наявності циркуляції конденсату через охолоджувачі ежекторів (эксгаустеров) і маслоохладители, прокачиваемые конденсатом.

При підготовці паропроводів і системи керування необхідно:

1. оглянути паропроводи й переконатися в тому, що роз'єднувальні клапани закриті й у головному трубопроводі відсутнє тиск пари;

2. перевірити, чи відкриті клапани продування паропроводів і арматури;

3. переконатися, що січні клапани відборів пари з турбіни закриті;

4. повністю відкриваючи й закриваючи БЗК, маневрові й соплові клапани, а також клапани травлення пари, перевірити легкість і плавність їх ходу вручну й за допомогою пристроїв, що задають, із усіх постів керування; перевірити справність дистанційних і місцевих покажчиків і сигналізаторів положення клапанів, а також блокувальних пристроїв; поповнити змащення в прес-маслянках;

5. перевірити спрацьовування БЗК і зворотних автоматичних клапанів (забавовна) відборів при впливі на захисні пристрої вручну, а також, де можливо, установленням або імітацією граничних значень параметрів, на які настроєний захист. Після зазначених у підпунктах .4 і .5 перевірок клапани залишити закритими;

6. відкрити клапани продування маневрового пристрою, турбін, ресивера відповідно до інструкції для експлуатації;

 

7. відкрити клапани відводу пари з камер штоків соплових, маневрових, швидко запірного й роз'єднувального клапанів.

 

Прогрівання турбін

При прогріванні турбіни повинні бути доведені до такого стану, при якому наступне навантаження не викликало б неприпустимих термічних і залишкових напруг у деталях і не приводило б до зачіпання рухливих деталей про нерухливі.

Прогрівання турбін повинне проводитися в наступному порядку;

1. подача пари на ущільнення й підйом вакууму в конденсаторі;

2. прогрівання турбін при обертанні роторів вала поворотним пристроєм;

3. страгивание турбін пором і дача пробних обертів;

4. прогрівання турбін при обертанні пором на стоянці.

Безпосередньо перед прогріванням турбін необхідно прогріти й продути головний паропровід до БЗК через спеціальний (обвідної) трубопровід прогрівання. При відсутності обвідного трубопроводу прогрівання робити повільним відкриттям головних роз'єднувальних клапанів з поступовим підвищенням тиску в міру прогрівання.

Прогрівання турбін слід починати з подачі пари до ущільнень і підйому вакууму, для чого необхідно:

1. включити вала поворотний пристрій і переконатися, що ротори турбін провертаються;

2. спустити, що скопився в зрівняльному колекторі й у системі ущільнень конденсат, прогріти систему ущільнень при відкритому спускному крані;

3. включити в роботу ежектор відсмоктування пари з ущільнень (эксгаустер), установивши необхідне розрідження в камерах відсмоктування;

4. включити в роботу регулятор тиску пари в системі ущільнень; при його відсутності відрегулювати подачу пари вручну;

5. підготувати до роботи й включити головний ежектор (вакуум насос);

6. підняти вакуум до повного, переконатися в щільності системи й підтримувати вакуум, керуючись інструкцією;

7. підготувати й включити в роботу систему травлення пари (де є); прийняти пару на конденсатор і переконатися, що автоматика працює справно, температура пари, що надходить у конденсатор, і вакуум у конденсаторі відповідають необхідним.

Прогрівання турбін при обертанні роторів валоповоротным пристроєм проводиться впуском пари, що гріє, через систему ущільнень або через спеціальний трубопровід прогрівання. Провертання роторів валоповоротным пристроєм повинне проводитися безупинно. Періодичне провертання допускається тільки при наявності автоматичного пристрою.

Тривалість прогрівання, параметри пари, що гріє, і вакуум у конденсаторі встановлюються відповідно до заводської інструкції для експлуатації. Якщо в інструкції зазначені значення температур (подовжень) корпусів наприкінці прогрівання, то прогрівання слід уважати закінченим по досягненню зазначених температур (подовжень).

Після подачі пари до ущільнень ротори не повинні залишатися нерухливими більш 5-7 хв. Час, через який необхідно провертати ротори, або необхідність безперервного обертання уточнюються інструкцією для експлуатації.

У процесі прогрівання необхідно:

1. уважно прослуховувати турбіну й зубчасту передачу; у випадку виявлення стороннього шуму, стукотів або звуків від зачіпання негайно припинити обертання й прогрівання до усунення несправності.

2. особлива увага обертати на навантаження електродвигуна валоповоротного пристрою; при значному підвищенні сили струму припинити провертання й підвід пари до турбіни до усунення причини несправності;

3. при наявності приладів робити контроль теплового прогину роторів і корпусів турбін;

4. кожні 20-30 хв перевіряти температури й подовження корпусів по штатних приладах (якщо вони є), а при обертанні роторів пором також і відносне подовження роторів; якщо подовження відхиляються від норми - з'ясувати й усунути причину;

5. стежити за роботою систем ущільнення й отсоса пари;

6. постійно контролювати подачу масла до підшипників, його тиск і температуру.

У процесі прогрівання забороняється:

1. знижувати вакуум у конденсаторі за рахунок зменшення подачі пари на ущільнення; зниження вакууму повинне проводитися зміною режиму роботи ежектора (вакуум-насоса);

2. тримати відкритими БЗК і маневрові клапани при провертанні ГТЗА вала поворотним пристроєм.

Перед страгиванием роторів турбін пором необхідно:

1. роз'єднати й застопорити вала поворотний пристрій;

2. закрити клапани прогрівання (де є);

.3. переконатися, що масло надходить до всіх місць змащення;

4. переконатися, що вакуум у конденсаторі й температура пари перед БЗК відповідають установленим інструкцією для експлуатації для страгивания роторів;

5. відкрити БЗК і роз'єднувальний клапан заднього ходу, продути сепаратор і маневрові клапани; перевірити справність дії БЗК шляхом впливу на вимикачі блоку захисту;

6. залежно від обраного способу керування маневровими клапанами поставити перемикач у положення "Ручне" або "Дистанційне";

7. одержати дозвіл вахтового помічника капітана на провертання ГТЗА пором;

8. в установках із гвинтом регульованого кроку встановити лопати в необхідне положення згідно з інструкцією.

Страгивание роторів турбоагрегату пором необхідно робити в наступному порядку:

1. повільно відкрити клапан впуску пари в турбіну, не допускаючи збільшення тиску перед соплами понад зазначений в інструкції для експлуатації для страгивания роторів;

2. як тільки ротори почнуть обертатися, закрити клапан впуску пари й прослухати турбіни й зубчасту передачу; у випадку виявлення сторонніх звуків страгивание роторів пором не повторювати до з'ясування й усунення причин;

3. якщо ротори не стронулись при припустимому тиску страгивания, клапан впуску пари закрити, а потім знову відкрити; якщо після трьох спроб ротори не стронулись, закрити підведення пари до клапана впуску й з'ясувати причину затримки страгивания. У всіх випадках забороняється перевищувати припустимий тиск страгивания;

4. для ГТЗА із гвинтом фіксованого кроку після страгивания роторів на передній хід зробити в тому ж порядку страгивание на задній хід.

Прогрівання ГТЗА свіжою парою повинне проводитися шляхом попеременного обертання роторів з малою частотою на передній і задній хід або постійного обертання на передній хід відповідно до вказівок інструкції для експлуатації, виконуючи при цьому вимоги пп.1.2.6-1.2.8. Якщо ротори турбін за якимись причинами не проверталися більш 7-10 хв, те наступне провертання можна робити тільки вала поворотним пристроєм.

Для турбоелектричних установок після прогрівання турбін при обертанні роторів вала поворотним пристроєм необхідно:

1. установити вакуум, необхідний для наступного прогрівання;

2. роз'єднати й застопорити вала поворотний пристрій;

3. поставити важіль (кнопку) граничного регулятора в робоче положення й при наявності пускового клапана відкрити БЗК. Якщо БЗК одночасно є пусковим клапаном, залишити його закритим;

4. установити регулятор частоти обертання в положення, відповідне до мінімальної частоти;

5. стронуть ротори турбін свіжою парою, як зазначено в п.1.2.11;

6. поступово відкриваючи швидко запірний (пусковий) клапан, довести частоту обертання ротора до значення, зазначеного в інструкції для режиму прогрівання;

7. в установках, де прогрівання проводиться при мінімальній частоті обертання, яку може підтримувати система регулювання, переконатися, що регулювальні органі прикрилися під впливом регулятора швидкості й частота обертання підтримується постійної, після чого повністю відкрити швидко запірний (пусковий) клапан;

8. у процесі прогрівання виконувати вимоги пп.1.2.6 і 1.2.8;

9. якщо прогрівання проводиться при частоті обертання менше тієї, при якій вступає в дію регулятор швидкості, по закінченню прогрівання підвищити частоту обертання, перевіривши при цьому роботу системи регулювання; після перевірки повністю відкрити швидко запірний (пусковий) клапан;

10. переконатися, що приводний від турбогенератора насос забезпечує необхідний тиск масла в системі регулювання, а пусковий (резервний) масляний насос автоматично відключився;

11. знизити частоту обертання турбогенератора й переконатися, що пусковий (резервний) масляний насос включається при встановленій частоті обертання, після чого вивести турбогенератор на холостий хід;

12. перевірити дія БЗК впливом на ручний вимикач; знову вивести турбогенератор на холостий хід;

13. стежити за тиском і температурою масла, що надходить до підшипників; при досягненні температури 38-40 °С відкрити й відрегулювати подачу води в масло охолоджувач ( при відсутності терморегулятора);

14. при тривалій роботі турбіни на холостому ходу стежити за температурою вихлопного патрубка; у випадку підвищення температури понад припустиму зупинити турбогенератор.

По закінченню прогрівання турбін необхідно зробити пробні пуски турбоагрегату із усіх постів керування й переконатися в правильності дії системи дистанційного керування. Після цього турбоагрегат повинен підтримуватися в стані готовності відповідно до підрозділу 2.8.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.