Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Види адміністративних стягнень

Стаття 23. Мета адміністративного стягненняАдміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, для додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.{ Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }.Стаття 24. Види адміністративних стягненьЗа вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:1) попередження;2) штраф;3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

Продовження додатка 1

5-1) громадські роботи;6) виправні роботи;7) адміністративний арешт.Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.Законами України може бути передбачено адміністративне висилання за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.{ Стаття 24 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6347-11від 03.08.88, Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }. Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягненняОплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 трудового Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні.За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. Стаття 26. ПопередженняПопередження як захід адміністративного стягнення ухвалюється в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.{ Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }.Стаття 27. ШтрафШтраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених Адміністративним кодексом та іншими законами України.

Продовження додатка 1{ Стаття 27 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2441-11 від 27.06.86, N 4134-11 від 12.06.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 8918-11 від 07.03.90, в редакції Закону N 55/97-ВР від 07.02.97 }.Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушенняОплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат з реалізації вилученого предмета.Порядок застосування оплатного вилучення і види предметів, які підлягають вилученню, встановлюються Адміністративним кодексом та іншими законами України.{ Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }.Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушенняКонфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які не підлягають конфіскації, встановлюються Адміністративним Кодексом та іншими законами України.

Продовження додатка 1

{ Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11від 03.04.86, Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }.Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадяниновіПозбавлення наданого даному громадянинові права полювання застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до десяти років за систематичне порушення порядку користування цим правом.Позбавлення права керування засобами транспорту не може застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами в зв’язку з інвалідністю, за винятком випадків керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також у разі невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу, порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є, ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.{ Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3785-12 від 23.12.93, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }.Стаття 30-1. Громадські роботиГромадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають

Продовження додатка 1

органи місцевого самоврядування. Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день. Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років, та чоловікам, старше 60 років.{ Кодекс доповнено статтею 30-1 згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }. Стаття 31. Виправні роботиВиправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).{ Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III (2342-14 ) від 05.04.2001 } Стаття 32. Адміністративний арештАдміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п’ятнадцяти діб. Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп.{ Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }.

Продовження додатка 1


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.