Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ФОРМИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

 

План

1. Прямий вихід на ринок

2. Опосередкований вихід на ринок

3. Змішаний ( прямій + опосередкований) вихід на ринок

4. Вихід на ринок за допомогою переносу виробництва в країну-імпортер

 

Прямий вихід на ринок

 

Це спосіб реалізації - товару безпосередньо виробником товару кінцевому споживачу товару без посередників.

Переважно застосовується при:

Ø Наявності налагоджених зв'язків з безпосередніми споживачами продукції.

Ø Наявності значних потенційних можливостей по реалізації продукції, що виправдують вкладення засобів у організацію збуту продукції.

Ø Цільової спрямованості збуту продукції на даний ринок як єдино чи переважно можливому ринку збуту продукції.

При цьому розрізняють прямий спосіб за споживачами продукції:

Ø Пряме постачання підприємствам (сировина, напівфабрикати й інші товари). Контракти на продаж у цьому випадку можуть готуватися збутовими відділами підприємств виробників і підписуватися уповноваженими директорами цих підприємств. При цьому може не знадобитися створення представництва і сервісно-збутової мережі в країні-імпортері.

Ø Пряме постачання (без посередників) на роздрібний чи оптовий ринок країни-імпортера. При цьому необхідне створення представництва й сервісно-збутової мережі в країні-імпортері.

При використанні цього способу може знадобитися:

Ø мати повну й достовірну інформацію про зовнішній ринок, насамперед, для визначення обґрунтованості витрат щодо можливих обсягів реалізації продукції;

Ø створення представництва й сервісно-збутової мережі в іншій країні;

Ø організація інформаційно-рекламних заходів.Переваги:

Ø Дозволяє мати детальну, достовірну інформацію про ринок безпосередньо із самого ринку від власних представництв і сервісно-збутових точок.

Ø При створенні представництва й сервісно-збутових точок підвищується довіра споживачів до продукції та підприємства в цілому, що збільшує обсяги реалізації продукції. Оскільки це свідчить про спрямування підприємства на тривале перебування на ринку.

Ø Може виявитися найменш витратним способом при реалізації продукції підприємств (пряма взаємодія між підприємствами чи підприємствами і приватними особами).

Недоліки:

Ø Вимагає значних первісних інвестицій для одержання повної та достовірної інформації про зовнішній ринок, для створення представництв і сервісно-збутових точок, для проведення рекламно-інформаційної кампанії.

 

3.2 Опосередкований вихід на ринок

 

Але найбільш розповсюдженою формою роботи на ринку є опосередкований збут через посередників. 2/3 світового товарообігу здійснюється через посередників.

Переважно застосовується при:

Ø Просуванні на нові ринки (про які ще недостатньо інформації).

Ø При відсутності засобів для здійснення іншого способу виходу на ринок.

Ø Виходячи з економічної доцільності. В умовах цивілізованої економіки діє ринковий закон, який полягає в тому, що продавці і покупці товарів і послуг використовують допомогу посередників тільки в тому випадку, якщо виплачувані посередникам винагороди нижче, ніж можливі витрати продавців і покупців при самостійній організації ними збуту чи закупівель необхідних товарів і послуг.

При використанні даного способу може знадобитися:

Ø Визначити форму й умови роботи з посередником.

Ø Визначити форму і розмір винагороди посереднику.

Будь-яка посередницька діяльність ведеться підприємцями з метою одержання прибутку. І незважаючи на те, що посередники стягують за свої послуги винагороду, їх залучення дає виготовлювачам, продавцям і покупцям товарів і послуг такі переваги:

· посередники, які діють у визначеному секторі ринку і спеціалізуються на визначеному наборі товарів і послуг, швидше, ніж самі постачальники, можуть знайти споживачів, зацікавлених у придбанні такої продукції;

· посередники можуть надавати інформацію про зовнішній ринок;

· посередники можуть вкладати в сферу обігу власний капітал, тобто авансувати виробників товарів і послуг, створюючи їм умови для збільшення прибутків за рахунок економії оборотності виробничого капіталу;

· посередники можуть сприяти в організації транспортування вантажів, їхньому розмитненні та страхуванні;

· посередники підвищують конкурентноздатність продукції за технічним рівнем і якістю, здійснюючи передпродажну доробку товарів і їх технічне обслуговування в гарантійний і післягарантійний періоди;

· посередники сприяють підвищенню ефективності реклами товарів, яку вони здійснюють з урахуванням національних і інших особливостей ринку;

· спеціалізуючись на роботі з визначеним набором товарів, посередники здатні за рахунок значних обсягів товарообігу знизити витрати обігу на одиницю продукції.

Недоліки:

Ø Винагорода посередників може скласти істотну частину ціни товару, що знизить попит споживачів на продукцію.

Ø Інформація надана посередниками про зовнішній ринок і ціни на товар може бути недостовірною (наприклад, ціни конкурентів можуть бути завищені, щоб виправдати високу посередницьку винагороду, обсяги можливої реалізації можуть бути завищені, щоб зацікавити постачальника і втягнути його в угоду чи одержати більш широку номенклатуру товарів, тобто з метою одержання посередником різних колірних, функціональних та ін. модифікацій товару.

Ø Низька контрольованість діяльності посередників (за якістю наданих споживачу послуг, по реалізації товарів конкурентів і товарів-підробок).

 

3.3 Змішаний ( прямий + опосередкований) вихід на ринок

 

Переважно застосовується при:

Ø Переході підприємства-постачальника з опосередкованого на прямий вихід, тобто коли в країні-імпортері досягаються обсяги реалізації, що дозволяють виправдано застосувати прямий спосіб з урахуванням інвестицій у створення власної сервісно-збутової мережі.

Ø Як спосіб досягнення переваг і ліквідації недоліків обох способів виходу на ринок, тобто одержання достовірної інформації про ринок, підвищення контрольованості посередників, зниження первісних інвестиційних вкладень і т.п.

Таким чином, при застосуванні цього способу підприємства прагнуть максимально використовувати переваги обох способів і уникнути чи знизити вплив недоліків обох способів на реалізацію проекту.

 

3.4 Вихід на ринок за допомогою переносу виробництва в країну-імпортера

 

Створення виробництва товарів у країні-імпортері звичайно заохочується по всіх країнах світу (виділяються субсидії, даються пільгові кредити, пільги в оподатковуванні і т.п.).

Переважно застосовується при:

Ø Наявності значних потенційних можливостей з реалізації продукції, що виправдують вкладення засобів в організацію не тільки збуту, але й виробництва продукції.

Ø Цільової спрямованості збуту продукції на даний ринок як єдиний чи переважно можливий ринок збуту продукції.

Ø Надання урядом країни-імпортера безповоротних субсидій, безпроцентних кредитів, пільгового оподатковування, державних замовлень на продукцію і т.п.

Ø Наявність можливостей зі зниження собівартості продукції при виробництві в країні-імпортері за рахунок зниження вартості ресурсів (природних, трудових, енергетичних та ін.) у порівнянні з вартістю ресурсів у країні-імпортері й зниження транспортних витрат.

Ø Єдино можливому способі виходу на даний ринок (інші способи або економічно недоцільні, або неможливі через створення країною-імпортером бар'єрів для імпорту продукції в країну).

Реалізація продукції може здійснюється як через власну збутову мережу, так і через посередників, або в змішаний спосіб.

Використання цього способу може потребувати:

Ø наявність повної та достовірної інформацію про зовнішній ринок, насамперед, для визначення обґрунтованості витрат стосовно можливих обсягів реалізації продукції;

Ø урядової підтримки чи сприятливої для реалізації проекту політичної та економічної ситуацію в країні-імпортері, а також перспективи по її збереженню на період реалізації проекту.

Переваги:

Ø Дозволяє мати детальну, достовірну інформацію про ринок безпосередньо із самого ринку.

Ø Може дозволити знизити собівартість продукції за рахунок зниження вартості ресурсів (природних, трудових, енергетичних та ін.) у порівнянні з вартістю ресурсів у країні імпортері, зниження транспортних витрат, надання урядом країни-імпортера безповоротних субсидій, безпроцентних кредитів, пільгового оподатковування, державних замовлень на продукцію і т.п.

Ø Збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок підвищення довіри місцевого населення до продукції зниження цін на продукцію (за рахунок зниження собівартості), одержання державних замовлень.

Ø Дозволяє уникнути митно-тарифних бар'єрів країни-імпортера.

Недоліки:

Ø Вимагає значних первинних інвестицій для одержання повної і достовірної інформації про зовнішній ринок, для створення виробництва в країні-імпортері, для здійснення рекламно-інформаційної кампанії, для навчання персоналу.

Ø Не може застосовуватися при наявності політичної й економічної нестабільності в країні-імпортері

ЛІТЕРАТУРА

1. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П.Фаминского. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 512 с.

2. Иванова М.Б. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. — М.: Издателство РИОР, 2004. — 105 с.

3. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учеб. - М.: Юристъ, 1998.

 

Контрольні питання:

1. Прямий вихід на ринок (сутність)

2. Опосередкований вихід на ринок (сутність)

3. Вихід на ринок за допомогою переносу виробництва до країни-імпортеру (сутність)

4. Основні переваги прямого виходу на ринок (перелік)

5. Основні переваги опосередкованого виходу на ринок (перелік)

6. Основні переваги виходу на ринок за допомогою переносу виробництва до країни-імпортеру (перелік)

7. Основні недоліки прямого виходу на ринок (перелік)

8. Основні недоліки опосередкованого виходу на ринок (перелік)

9. Основні недоліки виходу на ринок за допомогою переносу виробництва до країни-імпортеру (перелік)

10. Змішаний вихід на ринок (сутність)

11. Коли переважно застосовується змішаний вихід на ринок.


ТЕМА 4

ФОРМИ ЗУСТРІЧНОЇ ТОРГІВЛІ

 

План


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.