Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Плоскотілка теплична Brevipalpus obovatus

Тіло яйцевидної форми, червоно-оранжеве довжиною до 0,3 мм (самки) або до 0,29 мм (самці).

У теплицях із зимовою температурою менше 6-10°С зимують яйця та самки. При температурі більше 18°С розвиток плоскотілки триває протягом всього року. Розмножуються в основному партеногенетично.

Із незапліднених яєць розвиваються самки. Кожна з них може відкласти 7-27 шт. яєць. Плоскотілка пошкоджує понад 100 видів рослин.

Білокрилки — Aleyrodinea Теплична білокрила Trialeurodes vaporariorum Westw

Тіло довжиною 1-1,5 мм, жовтувате, покрите борошнистим нальотом. Мають складні та прості очі. Крила також вкриті борошнистим нальотом, складаються плоско.

Рис. 50. Теплична білокрилка на листку сальвії

Самки відкладають яйця купками по 10-20 шт. Кожне яйце знаходиться на вершині стебелька, який прикріплений до субстрату. Личинки спочатку мають три пари ніг і перших кілька годин можуть вільно пересуватися по листках. Пізніше починають живитися на одному місці. Личинки II та III віку мають ру-диментні ноги та вусики, не рухаються. Личинки IV віку покриваються восковими виділеннями. Самки живуть до 30 днів, за цей час відкладають 85-130 шт. яєць.

Генерація 23-29 днів при температурі 21-23°С. За рік в теплицях може розвиватися 10-12 поколінь.

Личинки та імаго живляться на нижній стороні листків (рис. 50), надають перевагу вологим та притіненим місцям.

Боротьба. Для профілактики появи та поширення білокрилок в теплицях та навколо них слід знищувати бур'яни. Можна застосувати кольорові пастки (куски пластику жовто-оранжевого кольору, вкриті ентомологічним клеєм).

Біологічний метод: енкарізія у співвідношенні паразит: жертва 1:10, 1:40.Для хімічної боротьби застосовують обприскування 0,15% розчином амбушу, 0,15% розчином актеліка, 0,15-0,2% ізатріну.

Попелиці - Aphidinea

Складають велику групу дрібних комах із колюче-сисним ротовим апаратом. Тіло овальної форми з м'якими покривами, різного забарвлення. Для багатьох видів характерне партеногенетичне розмноження (незапліднені самки відкладають яйця, з яких відроджуються личинки, що перетворюються в самки). Життєвий цикл попелиць дуже різноманітний. Тут може спостерігатися сезонне чергування дівочих (партеногенетичних) і двостатевих поколінь. Серед попелиць є відкрито живучі види, але деякі з них є причиною деформації пагонів, листків, чи утворюють гали. Трапляються види, які в ході розвитку мігрують на різні кормові рослини (наприклад, в'язово-грушева, в'язово-злакова попелиці та ін.). В закритому ґрунті трапляються різні види попелиць. Дуже часто ці комахи проникають із трав'янистих рослин або кущів, котрі зростають поряд із теплицями. Найбільшої шкоди може завдавати теплична та трояндова попелиці.

Теплична попелиця Myzuspersicae Sulz.

Зовнішній вигляд різний: безкрилі форми - зелені, жовті, рожеві довжиною 1,5-2,5 мм; крилаті - мають буру голову, чорні задньогруди, черевце - жовте, довжина тіла 1,4-2 мм.

В закритому грунті розвиток триває цілий рік. У відкритому ґрунті весною появляються личинки. Крилаті самки перелітають на мигдаль, вишню, яблуню, квіткові рослини. Осінню крилаті особини повертаються на персики дерева, де самки відкладають яйця. Самки та самці утворюються тільки при розвитку на персикових деревах. При живленні іншими рослинами розвиток тепличної попелиці проходить партеногенетично - самки відкладають незапліднені яйця, з яких виходять тільки самки (самці не утворюються).

 

Рис. 51. Трояндова теплиця на пагоні троянди 1- безкрила самка. 2 - колонія попелиць

 

Боротьба. Знищення бур'янів в теплицях і навколо них. Біологічна боротьба: в теплиці запускають золотоочку, хижу галицю афідімізу, або паразита афідіуса.

Хімічний захист: обприскування 0,2% карбофосом, 0,15 актеліком, амбушем, ізатріном.

Трояндова попелиця Macrosiphum rosae L.

Попелиці великого розміру, зелені, вусики довгі чорні. хвостик мечеподібний довгий (рис. 51). Зимують яйця на пагонах троянд. Личинки відроджуються весною, після завершення розвитку перетворюються в безкрилих самок. Розмножуються патеногенетично (без запліднення): самки народжують самок. У третьому поколінні появляються крилаті самки, які можуть перелітати на інші рослини. Протягом року в теплицях може давати 10-15 поколінь.

Боротьба. Така ж як з тепличною попелицею.

Трипси — Thysanoptera

Дрібні комахи з видовжено-овальним тілом довжиною 0,5-1,7 мм. Покриви вкриті поперечними зморшками. На тілі, вусиках та кінцівках - щетинки, які покривають усе тіло. На крилах щетинки утворюють бахрому. Ротові органи колюче-сисні.

 

Рис. 52. Оранжерейний трипс

1 — доросла комаха, 2 —личинка,

З — пошкоджений листок

В теплицях найчастіше розвиваються трипс оранжерейний (рис. 52), тютюновий, драценовий.

З метою зменшення випаровуючої поверхні та транспірації в усіх живців листяних порід з великими простими та складними листочками листову пластину зменшують наполовину.

Боротьба. Знищення бур'янів навколо теплиць і в теплицях. На складах нафталін (1-1,2 кг/100 м3). Перед посадкою цибулини замочують в 0,1% фосфаміді на протязі 20-30 хв.

слини обприскують 0,1% фосфамідом, актеліком, фозалоном, ізатршиім. Для біологічної боротьби використовується хижий кліщ амблісейус.

В період вегетації ро-

ііком, фозалоном, ізатріном. гється хижий кліщ амблісейус.

Кокциди — Соссіпеа

Дрібні, рідше середнього розміру комахи (довжина тіла від 0,2 до 1,5 см). Відрізняються малою рухливістю і своєрідною будовою тіла. Для них характерна добре виражена різниця у будові тіла самців та самок: самки безкрилі, часто з редукованими ногами, вусиками, очами, вкриті восковими виділеннями; самці - крилаті з добре розвиненими ногами, вусиками, очами, але з редукованим ротовим апаратом. Індивідуальний розвиток самців більш складний - вони проходять на 1-2 линьки більше, ніж самки. Деякі види розмножуються статевим шляхом, інші – партеногенетично або, в залежності від умов існування, тим чи іншим способом. Личинки першого віку можуть рухатися (їх називають "бродяжки"), а потім втрачають здатність до пересування, живлячись на одному місці. Самки щитівок та несправжньощитівок, зануривши членистий ротовий апарат в тканини рослин, протягом всього життя залишаються нерухомими. Самці добре літають, розшукуючи самку для парування. У червчиків личинки та самки не втрачають здатності до пересування. Кокциди завдають значної шкоди культурним, декоративним рослинам та деревам, багато з них дуже добре розвивається у закритому грунті.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.