Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Спинний мозок: топографія. Зовнішня будова спинного мозку

Спинний мозок (medulla spinalis) мозок має форму циліндричного тяжа,якийміститься в спинномозковому каналі, має довжину 40—45 см, циліндричну форму, масу до 30 г.

Починаєть­ся від довгастого мозку нарівні І шийного хребця, а закінчується на рівні I, II поперекових хребців, де від мозку відходить кінцева нитка — кінський хвіст.

Спинний мозок має два стовщення — шийне і поперекове. Шийне стовщення відповідає відходженню нервів до верхніх кінцівок, а поперекове — до нижніх кінцівок.

По передній поверхні спинного мозку проходить передня сере­динна щілина, по задній - задня серединна борозна. Вони ділять мозок на праву та ліву симетричні половини. На кожній половині є передня і задня латеральні борозни.

Речовина спинного мозку має центральний канал, що запов­нений спинномозковою рідиною. Спинний мозок поділяють на чотири частини: шийну, грудну, поперекову і мозковий конус, а частини — на сегменти. Сегментом називають частину спинного мозку, від якого відходить одна пара спинномозкових нервів. Нараховують 31 сегмент: 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 куприковий.

 

Внутрішня будова спинного мозку.

Спинний мозок складається з білої і сірої речовини: внутріш­ня частина — сіра речовина, зовнішня — біла речовина.

Біла речовина кожної половини спинного мозку має три час­тини — передні, задні і бічні канатики, які складаються із пучків нервових волокон.

Пучки нервових волокон зв'язують різні сегменти спинного мозку між собою, та спинний мозок з головним. Розрізняють два види нервових волокон: висхідні (аферентні) та низхідні (ефе­рентні). Сіра речовина спинного мозку на розрізі має вигляд метелика, в якому розрізняють передні, задні, бічні роги і про­міжну зону. У передніх рогах розташовані рухливі нейрони, у бічних — ядра вегетативної нервової системи.Ядра спинного мозку, разом з білою речовиною утворюють власний апарат спинного мозку, з яким пов'язана його рефлек­торна діяльність.

Від кожного сегмента спинного мозку на правому і лівому боці відходять два корінці: передній (за функцією рухливий) та задній (за функцією чутливий). Передній і задній корінці між собою сполучаються й утворюють змішані спинномозкові нерви.

 

Оболони спинного мозку, простори, спинномозкова рідина

Спинний мозок вкритий трьома оболонками:

ü тверда оболонка спинного мозку (dura mater spinalis), яка з усіх боків оточує спинний мозок. Між оболонкою та хребцями є епідуральний простір, заповнений жировою тканиною;

ü павутинна оболонка спинного мозку (arachnoidea spinalis) має вигляд тонкого безсудинного листка. Між твердою та па­вутинною оболонками знаходиться субдуральний простір.

ü м'яка оболона спинного мозку (ріа mater spinalis) безпо­середньо прилягає до спинного мозку, між її листками прохо­дять судини, разом з якими вона заходить у борозни спинного мозку. Між павутинною та м'якою оболонками знаходиться субарахноїдальний простір, в якому міститься спинномозкова рідина.

 

Латинські терміни:еncefalon, medulla spinalis, conus medullaris, filum terminale, substantia grisea medullae spinalis, cornu dorsale, cornu ventrale, substantia alba medullae spinalis, funiculi anterior, lateralis et posterior, radix ventralis, radix dorsalis, meninges, nervi spinales, nervi cranialis.

Контролююча програма

1.Що включає в себе нервова система?

2.Що відносять до центральної і периферійної нервової системи?

3.Що таке сіра і біла речовина мозку?

4.Функція нервових волокон.

5.Скільки пар черепних і спинномозкових нервів?

6.Основні відомості про будову нерва.

7.Які розрізняють нервові волокна за функцією?

8.З чого складаються нервові вузли?

9.Дайте визначення поняття «рефлекс». «рефлекторна дуга».

10. Назвіть складові частини рефлекторної дуги.

11. Значення рецепторів.

12.Класифікація рефлексів.

13.Зовнішня форма, довжина і маса спинного мозку.

14.Де розташований спинний мозок?

15.Верхня і нижня межі спинного мозку.

16.Частини спинного мозку.

17.Що називають сегментом спинного мозку?

18.Скільки сегментів в спинному мозку?

19.Взаємне розташування сірої і білої речовини в спинному мозку.

20.Назвіть канатики спинного мозку.

21.Провідникові шляхи спинного мозку.

22.Які частини сірої речовини розрізняють на горизонталь­ному розрізі спинного мозку?

23.Назвіть роги спинного мозку.

24.Які за функцією нейрони містяться в передніх, задніх, бічних рогах спинного мозку?

25.З яких утворень складаються корінці спинного мозку?

26.З яких утворень складаються задні корінці спинного мозку?

27.З чого складаються спинномозкові вузли?

28.Що називається кінським хвостом?

29.Що належать до складу рефлекторної дуги спинного моз­ку?

30. Назвіть оболони та між оболонні простори спинного мозку, їх значення.

 

 

Дисципліна: АНАТОМІЯ

І семестр

ЛЕКЦІЯ № 5

 

Тема: АНАТОМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

План.

1. Головний мозок: топографія, відділи.

2. Анатомічна будова довгастого мозку.

3. Анатомічна будова заднього мозку.

4. Анатомічна будова середнього мозку.

5. Анатомічна будова проміжного мозку.

6. Анатомічна будова кінцевого мозку.

7. Оболони головного мозку. Шлуночки головного мозку.

 

Головний мозок: топографія, відділи.

Головний мозок (encephalon)розташований у порожнині черепа; маса у дорослої людини становить 1360—1375 г, але в окремих осіб може варіювати. Наприклад, маса головного мозку в Анатоля Франса була 1017 г, а в Тургенєва — 2012 г. Розумові здібності безпосередньо з ма­сою мозку не пов'язують. У новонароджених маса головного мозку становить 370—400 г, протягом першого року життя ди­тини вона подвоюється, а до шести років збільшується в 3 рази.

Головний мозок має п'ять відділів: довгастий, задній, середній, проміжний та кінцевий мозок. Крім відділів головний мозок поділяють на три головні частини: стовбур мозку, мозочок і великі півкулі.

Стовбур мозку (truncus cerebri) складається з довгастого моз­ку, моста, середнього мозку і проміжного мозку.

Залишки порожнини мозкових пухирів і нервової трубки, з яких розвивається головний мозок, утворюють мозкові шлуночки і центральний канал спинного мозку, де міститься спинномозкова рідина.

 

Анатомічна будова довгастого мозку

Довгастий мозок (medulla oblongata) є частиною головного мозку, має форму конуса, зверху стикається з мостом, а в нижній частині переходить у спинний мозок. За зовнішньою будовою дещо схожий на спинний мозок. На його передній поверхні роз­ташована передня серединна щілина, на задній поверхні — зад­ня серединна борозна, на бічних поверхнях — передня і задня латеральні борозни. Зовні від передньої серединної щілини ле­жать права і ліва піраміди. Дозаду, від кожної піраміди, є стов­щення — оливи. Маса довгастого мозку складається з сірої і білої речовини. Основні скупчення сірої речовини — у дні ромбопо­дібної ямки. Це ядра IX—XII пар черепномозкових нервів, сер­цево-судинної системи, ковтання, блювання, чхання та багато інших. Біла речовина довгастого мозку складається з чутливих та рухливих відростків нейронів, які утворюють висхідні та низхідні провідні шляхи.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.