Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Депозитні процентні ставки для юридичних та фізичних осіб

Вкладники Середня депозитна ставка, % Сума залучених депозитів, тис. гр. од.
Базовий період Поточний період Базовий період Поточний період
Юридичні особи 820-T 950-N
Фізичні особи 180+T 450+N

Визначити:

- середню зважену депозитну ставку в базисному і поточному періодах;

- індекси середньої депозитної ставки змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

Результати обчислень представити у вигляді таблиці 7.6.

Таблиця 7.6

Розрахунок індексів середньої депозитної ставки змінного, фіксованого складу та структурних зрушень

Вкладники Середня депозитна ставка, % Сума залучених депозитів, тис. гр.од. Проміжні розрахунки Середня депозитна ставка,% Індекс змінного складу Індекс фіксованого складу Індекс структурних зрушень
Базовий період х0 Поточний період х1 Базовий період f0 Поточний період f1 x0f0 x0f1 x1f1 Базовий період Поточний період
                   
Σ - -          

 

Зробити висновок про суть та особливості розрахунку кожного із індексів.

 

G Контрольні питання.

1. Що таке індекс? Для чого він використовується?

2. Чим відрізняються ланцюгові індекси від базисних?

3. Як розраховуються цінові індекси Пааше і Ласпейреса?

4. Як розраховуються індекси фізичного обсягу Пааше і Ласпейреса?

5. Що характеризує індекс середніх величин? Які складові він об’єднує?

6. Яким чином розраховуються складові системи індексу середніх величин? 


 

Додаток А

Додаток Б

Таблиця 1

Посівні площі сільськогосподарських культур по регіонах за рік (тис. га)

Назва Загальна земельна площа Вся посівна площа У тому числі
зернові культури технічні культури картопля і овоче-баштанні культури кормові культури
  Україна
АРК
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

 


Таблиця 2

Валовий збір зерна по регіонах (тис. т)

Назва Періоди
  Україна
АРК
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

 

Таблиця 3

Урожайність зернових культур в різних країнах світу (ц з га)

Назва Періоди
  Весь світ 27,6 27,6 29,4 30,0 30,6 30,9 30,3
  Україна 35,1 24,3 19,6 24,5 20,8 19,7 19,4
Австралія 17,2 18,7 20,8 19,5 19,5 21,1 17,1
Австрія 55,8 55,1 54,0 59,2 57,0 59,5 53,8
Аргентина 22,3 28,1 27,6 33,3 37,8 33,3 35,2
Бангладеш 24,9 25,9 26,9 26,8 28,7 31,2 32,5
Бельгія-Люксембург 57,5 67,3 82,7 75,7 73,4 82,7 71,7
Болгарія 39,6 30,8 19,1 30,1 26,8 29,2 25,7
Бразилія 17,5 25,1 25,7 25,2 25,8 27,2 26,9
В’єтнам 30,8 35,7 36,7 37,6 38,4 39,8 41,2
Греція 30,4 37,5 35,4 36,0 33,6 35,5 32,9
Данія 61,2 62,1 60,5 62,0 60,9 60,5 62,2
Єгипет 57,0 59,0 65,0 66,0 68,0 75,2 74,9
Індія 18,9 21,1 21,8 22,6 22,5 22,9 23,7
Індонезія 38,0 38,4 39,4 40,1 38,2 39,0 40,3
Іран 14,4 18,9 18,5 18,6 21,6 20,5 16,3
Ірландія 65,8 66,7 74,3 63,9 63,4 71,7 71,3
Іспанія 24,8 17,3 33,1 27,7 34,0 27,1 36,0
Італія 39,4 46,7 49,5 47,5 51,2 50,4 49,9
Канада 26,4 27,0 28,4 25,8 27,8 30,9 28,0
Китай 43,2 46,6 49,0 48,3 49,5 49,5 47,4
Мексика 24,2 25,2 25,5 26,8 26,4 28,2 24,5
М’янма 27,6 28,2 29,0 28,9 29,4 30,5 31,4
Нігерія 11,5 12,1 12,2 11,8 12,0 12,1 12,1
Нідерланди 69,7 78,0 82,9 69,8 70,9 74,6 74,7
Німеччина 54,1 61,1 62,8 64,7 63,4 65,7 63,7
Нова Зеландія 50,3 51,9 58,7 58,8 63,0 66,9 66,5
Норвегія 44,0 36,3 40,3 38,8 42,5 38,8 38,9
Пакистан 17,7 20,3 20,4 20,3 21,8 22,1 24,0
Польща 32,8 30,2 29,0 28,5 30,7 29,6 25,3
Португалія 18,8 19,9 25,0 22,2 31,3 28,2 27,4
Румунія 30,1 30,8 24,3 34,6 26,1 31,8 18,4
Словаччина 35,4 41,2 40,2 44,0 40,6 38,5 27,0
Об’єднане королівство Британії 61,7 68,7 73,2 67,0 66,7 70,4 71,6
США 47,5 46,4 51,8 52,8 56,8 57,3 58,6
Таїланд 20,1 25,1 25,7 24,6 24,4 24,2 24,6
Туреччина 22,1 20,4 21,1 21,3 23,5 20,1 20,2
Угорщина 45,2 40,7 40,0 47,9 45,5 46,9 36,2
Філіппіни 20,6 22,6 23,4 23,7 22,4 24,6 25,8
Фінляндія 35,4 34,0 34,4 34,1 24,6 25,2 33,1
Франція 60,8 64,6 70,8 68,9 73,9 72,6 72,6
Швейцарія 59,8 62,8 68,8 65,8 67,7 57,9 63,9
Швеція 49,6 44,2 49,3 47,2 43,8 42,8 50,5
Японія 58,5 60,0 61,5 60,6 58,1 60,0 62,6

 

Додаток В

Найчастіше вживані значення довірчого числа t та відповідні

Їм ймовірності розподілу похибок вибірки

Значення t Нормальний розподіл Розподіл Стьюдента для n
8 – 10 11 – 15
1,0 0,683 0,828 0,832
1,1 0,729 0,850 0,854
1,2 0,770 0,870 0,874
1,3 0,806 0,887 0,892
1,4 0,838 0,902 0,907
1,5 0,866 0,916 0,921
1,6 0,890 0,928 0,933
1,7 0,911 0,938 0,943
1,8 0,928 0,947 0,952
1,9 0,942 0,955 0,960
2,0 0,954 0,962 0,969
2,1 0,964 0,967 0,972
2,2 0,972 0,972 0,977
2,3 0,979 0,977 0,981
2,4 0,983 0,980 0,984
2,5 0,987 0,983 0,987
3,0 0,997 0,993 0,995

 

Додаток Г

Критичні значення F-критерію при = 0,05

n - m m – 1
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,74
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,06
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,63
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,34
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,13
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,97
4,82 3,98 3,59 3,63 3,20 3,09 2,95 2,86
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,76
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,60
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,49
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,41
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,35
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,16
4,08 3,23 2,84 2,67 2,45 2,34 2,18 2,12
4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 2,04
3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,02 1,90
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,83

Додаток Д

 

Критичні значення кореляційного відношення та коефіцієнта

детермінаціїR2при = 0,05

n - m m – 1
0,569
0,500
0,444
0,399
0,462
0,332
0,306
0,283
0,247
0,219
0,197
0,179
0,164
0,151
0,140
0,130
0,122
0,115
0,108
0,102
0,097
0,093
0,075
0,063
0,047
0,038
0,032
0,019
0,010

 

 

Додаток Е

Обсяг випуску продукції (тис. грн)

Значення y(t) при t

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Статистика: Підруч. / Герасименко С.С., Єріна А.М., Пальян З.О. – К.: КНЕУ, 2000. – 468 с.

2. Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З.. Статистика: Навчальний посібник – Львів: «Новий Світ – 2000», 2009. – 430 с.;

3. Тарасенко І.О. Статистика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

4. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін.; За наук. ред. д.е.н. С.С.Герасименка – К.: Вища шк., 2000. – 467 с.

5. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кічор та інші; За наук. ред. Р.В.Фещура. – 2-е вид. оновлене і доповнене. – Львів: «Інтелект-Захід», 2003. – 576 с.

6. Статистика. Збірник задач; Навч. Посібник /А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін. – К.: Вища шк., 1994. – 448 с.

7. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Статистика» для студентів Інституту економіки і менеджменту денної форми навчання. /Укладачі І.І.Новаківський, Я.В.Панас, О.Б.Стернюк – Львів: Видавництво НУ „ЛП” 2008. – 60 с.

 


 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

СТАТИСТИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання лабораторних робіт

для студентів напряму підготовки 6.030601 – „Менеджмент”

спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”

 

Укладачі: Сорочак Олег Зіновійович,

Стернюк Оксана Богданівна,

Панас Ярослав Володимирович


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.