Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Методичні рекомендації до розв’язання задач та практичних завдань

Для підготовки до кожної теми семінарського заняття студент повинен уважно вчитатися у поставлені питання для того, щоб зрозуміти їх зміст. Підготовку необхідно починати з вивчення спеціальної літератури. Після засвоєння основних категорій даної теми, необхідно опрацювати відповідний нормативний матеріал. Тільки після цього можна приступати до розв’язання задач і виконання практичних завдань.

Розв’язання задач слід починати із з’ясування обставин справи. Важливо усвідомити, що правильне з’ясування всіх юридично значимих обставин справи дозволяє окреслити коло правовідносин, що склалися, а відтак – це допоможе знайти норму права, яка дані суспільні відносини регулює. Секрет правника – деталі важливі! Необхідно звертати пильну увагу на дати (це визначає які редакції нормативних актів треба застосовувати), хронологію настання певних юридичних подій та юридичних фактів (набуття права власності, права користування, тощо), та їх правових наслідків, прикінцеві положення законів, терміни, що використовуються, строки. Важливо зрозуміти умови задачі і з’ясувати поставлені завдання. Деякі терміни схожі, але визначають різні правові режими. Вирішуючи практичні завдання, потрібно надати відповіді на поставленні питання повно та обґрунтовано, обов’язкова присутність посилання на статті нормативних актів. Логічному і нормативному обґрунтуванню повинен відповідати кожний висновок, зроблений при відповіді на те або інше питання.

До основних методичних прийомів, за допомогою яких вирішуються задачі слід віднести:

1. Необхідно встановити характер та вид правовідносин.2. Опрацювати нормативний матеріал. Для ознайомлення з необхідним нормативно-правовим матеріалом рекомендуємо скористатися збірниками екологічного законодавства чи законодавчими базами (законодавча база НАУ, Ліга, Інфодиск „Законодавство України”, тощо). Необхідно уважно слідкувати за новими нормативними актами, які приймаються Верховною Радою і Урядом України, Президентом України та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

3. Опрацювати матеріали судової практики (тут слід використовувати принцип: якщо відповіді немає у нормативному акті - треба її шукати у судовій практиці).

Після того, як буде ретельно проаналізоване законодавство України, яке регулює правовідносини, описані в умовах задачі, необхідно здійснити тлумачення природоресурсних норм використавши при цьому сукупність способів тлумачення правових норм (правовий, мовний, логічний) для того, щоб застосувати відповідні норми права до даних правовідносин та дати правову кваліфікацію даним обставинам. Кожний розв’язок задачі повинен обов’язково супроводжуватися посиланням на конкретну статтю (пункт) нормативного акту, що регулює дані суспільні відносини з зазначенням точних реквізитів цього нормативного акту. Після правової кваліфікації має йти стисла відповідь на поставлені у задачі питання.

Задача вважається розв’язаною тоді, коли дано відповідь на всі питання задачі і при цьому зроблені посилання на відповідні статті (пункти) нормативних актів із вказівкою на те, коли і ким вони були видані. Не можна робити висновків, що лише фіксують порушення закону. Треба обов’язково показати наслідки такого порушення і способи відновлення порушених прав. Бажано скласти письмово план розв’язання задачі у декількох варіантах, з можливими правовими наслідками, у тому чи іншому випадку.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 2: Екологічні права та обов’язки громадян

Задача 1.

Державний екологічний інспектор затримав групу громадян, які збирали гриби у приватному лісі. Він попрохав їх покинути ліс і збирати гриби в іншому місці, тому що цей ліс є приватною власністю. Громадяни відмовилися виконати прохання державного екологічного інспектора, посилаючись на те, що право загального використання природних ресурсів діє також щодо об’єктів приватної власності, крім того, до компетенції Державної екологічної інспекції Мінприроди не входить захист права приватної власності на природні об’єкти.

Державний екологічний інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою ст. 70 Кодексу про адміністративні правопорушення України і постанову про накладення адміністративного штрафу у розмірі 50 гривень з кожного громадянина.

Громадяни оскаржили цю постанову до суду.

Завдання:Яке рішення має прийняти суд?

 

Тема 3: Правові форми використання природних ресурсів

Задача 2.

Громадянин Лукашук О. звернувся до суду з позовом про повернення колекції червоноволої казарки, затриманої митними органами при переміщенні через кордон.

У позовній заяві п. Лукашук О. зазначав, що колекцію червоноволої казарки він придбав у власність за кордоном, де перебував на міжнародному конгресі захисників тварин. Рішення органів митниці про примусове вилучення колекції тварин, які в Україні занесені до Червоної книги, не можна визнати правомірним, позаяк вони придбані у власність за межами України. Зокрема, перебуваючи з екскурсією у заповіднику, йому, як і деяким екскурсантам, керівництвом заповідника було презентовано зазначену колекцію задля акліматизації тварин у природних умовах України.

Цю колекцію, п. Лукашук О. планував експонувати і розводити у місцевому зоопарку, приватизованому 10 липня 1992 року товариством охорони диких тварин, головою правління кого він є ще з квітня 1990 року.

Завдання: як оформлюється право приватної власності на об’єкти тваринного світу за законодавством України? Розв’яжіть справу.

 

Задача 3.

Працівники екологічної інспекції з охорони Чорного моря затримали групу осіб на рибальському сейнері, які без відповідного дозволу виловлювали рибні ресурси за межами територіальних вод.

Поставлені вимоги щодо відшкодування збитків, заподіяних власності держави незаконним виловом рибних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні, вони не визнали, посилаючись на те, що їх діяльність здійснювалася за межами територіальних вод, а отже – у зоні вільного мореплавства. І за міжнародними правовими звичаями тут можна здійснювати будь-яку діяльність, зокрема використовувати природні ресурси – “загальну спадщину людства”.

Вважаючи таке пояснення необґрунтованим, екологічна інспекція з охорони Чорного моря звернулася з позовом до суду.

Завдання:розв’язати справу.

 

Задача 4.

Петренко з родиною та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і розташувались у лісозахисній зоні поблизу річки. Там вони розмістили під тентом автомобілі, розташували намети, розпалили багаття. Чоловіки стали ловити рибу, а п. Петренко вирішив помити автомобіля, який за час їзди забруднився.

За цим заняттям їх затримав державний екологічний інспектор, який склав протокол про порушення вимог загального і спеціального використання природних ресурсів.

У суді п. Петренко пояснив, що його друзі здійснювали рибальство незабороненими способами, а машину він мив спеціальним миючим засобом. Щодо розпалення багаття, то, наскільки йому відомо, заборони з цього приводу немає.

Завдання: дайте правовий аналіз кожного з описаних у задачі видів природокористування. Розв’яжіть справу.

 

Задача 5.

Податкова інспекція звернулася до місцевого суду з позовом про стягнення платежів з п. Бойка Ф. за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених корисних копалин.

У суді Бойко Ф. пояснив, що на земельній ділянці, виділена йому і передана для ведення селянського господарства, міститься ставок, який він використовує для напування худоби, є також запаси глини, гравію та піску, які він використовував для будівництва господарських шляхів та споруд. Такі ресурси, на його думку, в силу традицій природокористування, що склалися у даній місцевості, він має право використовувати безоплатно, враховуючи, що періодично і вчасно вносить земельний податок за передану у його власність землю.

Завдання: розв’язати справу.

 

Задача 6.

Для розширення торгівельної площі директор фірми “Онікс” найняв бригаду будівельників і дав їй завдання викорчувати багаторічний дуб, який заважав будівництву. Викорчуване дерево виявилося “козацьким дубом”, що охоронявся як пам’ятка історії. Державний екологічний інспектор склав протокол про екологічне правопорушення, скоєне громадянами, і направив матеріали до суду для притягнення їх до відповідальності. Суд відмовив у прийомі позовної заяви посилаючись на ту обставину, що у цьому разі треба звернутися до господарського суду з позовом до фірми.

Завдання: хто є суб’єктом відповідальності за скоєне правопорушення? Розв’язати задачу.

 

Задача 7.

Напередодні Нового року працівниками міліції було затримано п. Матвієнка, що перевозив на приватному автомобілі три ялини діаметром до 10 см кожна, зрубані ним у приміському лісонасадженні поблизу с. Алтестове. Він мав намір їх продати, позаяк понад два роки ніде не працює і сталих джерел доходу не має. У ході розгляду з’ясувалося, що менш як за рік він вже притягувався за аналогічні дії до адміністративної відповідальності.

Завдання: Розв’язати справу.

Задача 8.

Держнаглядохоронпраці відмовив підприємству у наданні гірничого відводу на розробку корисних копалин загальнодержавного значення (кам’яного вугілля), оскільки воно не отримало ліцензії на користування надрами. Підприємство оскаржило дії Держнаглядохоронпраці до суду, обґрунтовуючи у позовній заяві, що відповідно до Закону “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” діяльність з видобування кам’яного вугілля не підлягає ліцензуванню.

Завдання: розв’язати справу.

Задача 9.

Працівники колишнього колгоспу створили мале підприємство для розведення риби в колгоспному ставку і порушили клопотання перед сільською Радою про передачу їм у власність цього ставка. В клопотанні та матеріалах обґрунтування зазначалось, що вже протягом 10 років вони практикувалися на розведенні різних видів риби, явка у колгосп реалізовував на місцевому ринку, мають досвід рибогосподарської діяльності, а тому є підстави для передачі їм безоплатно у власність цієї водогосподарської водойми.

Однак органи управління колективного господарства заперечили проти безоплатної передачі рибогосподарської водойми, оскільки її збудовано в свій час за рахунок коштів господарства. Крім того, виявили бажання отримати у власність водойму і працівники свиноферми, які сумлінно відпрацювали в господарстві більше 20 років.

Сільська Рада, зваживши на обґрунтування правління колективного господарства, відмовила малому підприємству у передачі рибогосподарської водойми у власність.

Завдання: Визначити коло суспільних правовідносин; чи має право мале підприємство на передачу йому у власність рибогосподарської водойми? вирішити справу.

 

Задача 10.

Сільськогосподарське підприємство "КОЛОСОК" звернулося до суду з позовом про відшкодування збитків на суму 300 тис. гривень, завданих самовільним захопленням земельної ділянки членом цього підприємства Морозовою.

У судовому засіданні Морозова пояснила, що вона, крім своєї, користувалася присадибною ділянкою померлих батьків у розмірі 0,32 га, оскільки є їх спадкоємницею. На цій ділянці Морозова збудувала хлів, інші господарські споруди для вирощування тварин, птиці, ведення тепличного господарства.

Суд вирішив, що Морозова повинна відшкодувати завдані сільськогосподарському підприємству "КОЛОСОК" збитки в натурі, тобто передати йому одержаний зі спірної ділянки врожай помідорів та неодержані доходи за час незаконного користування ділянкою.

Завдання:Визначити коло правовідносин; які особливості права користування успадкованою земельною ділянкою? чи законне рішення суду? Вирішити справу.

 

Задача 11.

Іванов із сім'єю та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і розташувались у лісозахисній зоні поблизу річки. Там вони розмістили під тентом автомобілі, розташували намети, розвели вогнище. Чоловіки стали ловити рибу, а Іванов вирішив помити автомобіль, який за час їзди забруднився.

За цим заняттям їх затримав інспектор з охорони навколишнього природного середовища, який склав протокол про порушення вимог загального і спеціального природокористування.

У суді Іванов пояснив, що його друзі здійснювали рибальство незабороненими засобами, а машину він мив спеціальним шампунем. Що ж стосується розведення багаття, то, наскільки йому відомо, заборони з цього приводу немає.

Завдання: Визначити коло суспільних правовідносин. Дайте аналіз видів права природокористування. Вирішить справу.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.