Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Теми 4,5: Система державного управління в галузі екології . Основні функції державного управління в галузі екології

 

Задача 12

При відведенні земельної ділянки для потреб будівництва крамниці, місцева рада поставила вимогу проведення екологічного аудиту земельної ділянки як умову прийняття позитивного рішення щодо відведення земельної ділянки. Підприємство, що планувало будувати крамницю, оскаржило рішення місцевої ради до суду.

Завдання: Чи правомірною є вимога місцевої ради? Розв’яжіть справу.

Задача 13

У ході приватизації державного підприємства хімічної промисловості (мала приватизація) на замовлення Фонду державного майна України проводився обов’язковий екологічний аудит. Однак висновки обов’язкового екологічного аудиту не були враховані Фондом державного майна України при приватизації державного підприємства.

Мінприроди звернулося з позовною заявою до суду про визнання приватизації державного підприємства недійсною у зв’язку з тим, що у ході приватизації не було враховано висновки обов’язкового екологічного аудиту.

Завдання: Розв’яжіть справу.

 

Задача 14

До вас за консультацією звернулися представники громадської екологічної організації з проханням роз’яснити, що потрібно проводити для обґрунтування необхідності утворення рекреаційної зони на узбережжі Чорного моря поблизу Одеси: громадську екологічну експертизу чи екологічний аудит?

Завдання: Надайте кваліфіковану консультацію з посиланням на правові акти.

Задача 15

Міська рада прийняла рішення про надання в оренду ВАТ „Еко-Фарм” земельної ділянки для будівництва терміналу для прийняття і завантаження мінеральних добрив і наступного їх транспортування морським шляхом. Проект такого будівництва, включаючи матеріали оцінки впливу на довкілля (ОВНС), пройшов всі погодження державних органів і отримав позитивний висновок державної екологічної експертизи.Разом з тим, щодо проекту будівництва зазначеного терміналу не було проведено громадського обговорення. Представники ВАТ „Еко-Фарм” проінформували населення про будівництво терміналу шляхом оповіщення через засоби масової інформації і проводити громадське обговорення вважало недоцільним.

Громадська екологічна організація „Екосвіт” звернулася до суду з позовом про скасування рішення міської ради про надання в оренду земельної ділянки для будівництва терміналу, визнання недійсним позитивного висновку державної екологічної експертизи і припинення робіт з будівництва терміналу.

Завдання: Чи є обов’язковим проведення громадського обговорення для таких проектів? Яке рішення має прийняти суд?

Задача 16

У Приморському районі міста Одеси було побудовано автозаправну станцію (АЗС). Мешканці прилеглих будинків подали колективний позов про заборону експлуатації АЗС, оскільки їхнє право на участь в обговоренні матеріалів будівництва АЗС, гарантоване пунктом „б” частини першої ст. 9 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року було порушене: їхньої згоди на будівництво ніхто не запитував.

Представники АЗС надали суду матеріали громадського обговорення проекту будівництва АЗС, згідно з якими мешканці в цілому схвалили проект. Однак, представники мешканців прилеглих будинків запевняли, що їх не запросили на участь у зазначеному громадському обговоренні, а тому вони не мали змоги висловити свою позицію із зазначеного питання. Представники АЗС надали суду примірник газети „Чорноморські новини” у якій було опубліковано оголошення про проведення громадського обговорення. Але представники мешканців заявили, що вони не передплачують цієї газети, а тому не могли знати про проведення громадського обговорення.

Завдання: Чи мало місце порушення прав мешканців прилеглих будинків у ході будівництва АЗС? Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 17

Мешканець міста Одеси – пан Кривоніс, задля забезпечення збереження унікальної приморської екосистеми міста Одеси, гарантування права громадян на загальне використання природних рекреаційних ресурсів морського узбережжя звернувся з клопотанням до Одеської міської ради про організацію рекреаційної зони у прибережній частині міста Одеси, у якій не допускалося б житлове будівництво і влаштування стоянок автотранспорту. Одеська міська рада відмовила у задоволенні клопотання посилаючись на те, що згідно з Генеральним планом розвитку міста Одеси прибережні схили мають бути забудовані.

Пан Кривоніс оскаржив відмову Одеської міської ради до суду, пославшись у позовній заяві на частину другу ст. 11 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, відповідно до якої місцеві ради зобов’язані враховувати пропозиції громадян щодо поліпшення стану довкілля.

Завдання: Чи законною була відмова Одеської міської ради? Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 18

У місті Солом’янську було проведено місцевий референдум з приводу спорудження у місті теплової електростанції. За результатами референдуму громадяни міста не підтримали рішення про будівництво на території міста ТЕС. Однак, міська рада, посилаючись на економічні вигоди для міста, все одно прийняла рішення про відведення земельної ділянки для спорудження ТЕС.

Пан Косар, мешканець Солом’янська, подав позов до суду про скасування рішення міської ради, яке суперечить рішенню місцевого референдуму з цього питання. У відзиві на позов представники Солом’янської міської ради зазначили, що згідно з чинним законодавством, рішення місцевих референдумів носять рекомендаційний характер і не є обов’язковими для міської ради.

Завдання: Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 19

Одеська міська рада прийняла рішення про зобов’язання усіх промислових підприємств міста ввести штатну посаду еколога. Підприємства почали скаржитись до прокуратури і подавати позовні заяви про скасування цього рішення як незаконного, мовляв, це є втручання у їх внутрішню діяльність.

Завдання: Чи законним є рішення Одеської міської ради? Як має відреагувати прокуратура? Яке рішення має прийняти суд?

Задача 20

Воронько Н. та п. Плекун З. від імені населення звернулися до селищної ради з вимогою надати термінову інформацію щодо можливого впливу зазначеного об’єкту на довкілля та здоров’я населення.

Виконком селищної ради розглянув клопотання мешканців селища і у 20-денний термін сповістив через місцеве радіо, що розміщення полігону не спричинить погіршення стану довкілля та здоров’я мешканців селища. Докладнішої інформації виконком надати не може, враховуючи характер діяльності зазначеного об’єкту та комерційну таємницю українсько-німецької фірми, що перебуває під охороною закону. Крім того, на даний час ще немає висновку державної екологічної експертизи, яка б містила комплексну оцінку впливу даного проекту на довкілля. У зверненні виконкому також зазначалося, що всебічна інформація надаватиметься населенню через кожні три місяці, починаючи з часу початку роботи об’єкту, як це і визначено чинним законодавством.

Зазначені громадяни не задовольнилися цією інформацією і звернулися до суду з вимогою примусово забезпечити необхідною інформацією про наслідки введення в дію екологічно небезпечного об’єкту.

Завдання: який порядок надання екологічної інформації містить законодавство України? Розв’язати справу.

Задача 21

В процесі будівництва комбінату біопрепаратів ініціативна група громадян на чолі з біологом Короленком звернулася до місцевої державної адміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення зазначеного об'єкту, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати непередбачені генетичні наслідки у населення, яке проживає на цій території.

Місцева державна адміністрація відмовила у їх проханні, посилаючись на ту обставину, що за проектом даного будівництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологічної експертизи. У відповідь на відмову Короленко при підтримці місцевої екологічної організації став вимагати прилюдного обговорення матеріалів будівництва даного об'єкту і звернувся до суду із скаргою на дії державної адміністрації.

Завдання: дати характеристику правовідносин що склалися; чи є в даному випадку порушення екологічних прав громадян?

 

Задача 22

Керченський рибний порт систематично забруднював морське середовище нафтопродуктами, на території порту наявні стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У зв’язку із зазначеним, Керченська міська рада прийняла рішення про проведення державної екологічної експертизи Керченського рибного порту. На підставі рішення було сформовано експертну групу із числа експертів державної екологічної експертизи, виділено відповідні кошти із міського бюджету.

Перед експертною групою було поставлено питання про дослідження відповідності діяльності Керченського рибного порту вимогам екологічного законодавства і затвердження заходів щодо усунення цих порушень.

Експерти запросили від замовника державної екологічної експертизи (Керченської міської ради) доступу до документації, необхідної для проведення державної екологічної експертизи, а також до території і акваторії порту для проведення необхідних вимірювань.

На звернення Керченської міської ради до керівництва Керченського рибного порту, останнє відмовило надати доступ до своєї території і акваторії, а також до своєї документації на підставі того, що Керченський рибний порт є державним підприємством і розміщується на земельній ділянці державної власності, відтак, Керченська міська рада не має жодних прав на втручання у діяльність порту.

Завдання: Чи законною була відмова керівництва порту? Як належить діяти представникам Керченської міської ради для того, щоб забезпечити доступ експертів до документації Керченського рибного порту і до його території та акваторії?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.