Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 9. Поняття та основні складові екологічної мережі України та Тема 10. Правове регулювання охорони та використання природних комплексів

 

Задача № 42

Державний екологічний інспектор затримав на території природного заповідника пана Вітовича. Він пояснив панові Вітовичу, що згідно з проектом організації території природного заповідника перебування сторонніх осіб на території природного заповідника забороняється. Вітович заперечив, мовляв, що він просто здійснює прогулянку на праві загального використання: він не здійснює ні збирання рослин, ні полювання, при собі не має ніяких мисливських чи рибальських знарядь, а відтак – відсутні підстави притягнення його до відповідальності. Крім того, він зазначив, що межі території природного заповідника не позначені державними знаками та аншлагами встановленого зразка, а тому він не міг знати, що перебуває у заповіднику.

Державний екологічний інспектор склав протокол про порушення паном Вітовичем ст. 91 КУАП і передав матеріали до суду.

Завдання: Розв’яжіть справу.

 

Задача № 43

До пана Івченка звернулися представники управління охорони довкілля обласної державної адміністрації з вимогою оформити охоронне зобов’язання у зв’язку з тим, що належна йому на праві власності земельна ділянка опинилася в охоронній зоні природного заповідника. Пан Івченко відмовився, мовляв, утворення заповідника мало місце без його згоди як власника відповідної земельної ділянки. Він нагадав, що відповідно до Конституції України приватна власність є непорушною. Збитки, пов’язані з включенням його земельної ділянки до охоронної зони природного заповідника, йому ніхто не відшкодовував, відтак – він не зобов’язаний оформлювати охоронне зобов’язання.Управління охорони довкілля звернулося з позовом до суду з вимогою примусового оформлення охоронного зобов’язання паном Івченком.

Завдання:Розв’яжіть справу.

Задача № 44

До вас звернулися за консультацією з проханням роз’яснити, чи дозволяється за законом приватизація об’єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, іноземний інвестор виявив бажання приватизувати зоопарк для забезпечення його перебудови і утримання тварин у належному стані. Чи можливо приватизувати такий зоопарк?

Завдання: Надайте обґрунтовану відповідь.

 

Задача № 45

У степовій зоні у ботанічному заказнику місцевого значення паном Кучеренком було зрубано без отримання дозволів 3 берези товщиною 45 см, 2 платана діаметром 60 см, пошкоджено до ступеня припинення росту 2 куща чагарнику і 3 куща напівчагарнику. Пан Кучеренко був затриманий державним екологічним інспектором на гарячому. Матеріали справи державний екологічний інспектор передав до природоохоронної прокуратури для порушення кримінальної справи за ст. 246 КК України. Крім того, Державна екологічна інспекція подала позов до суду про відшкодування екологічної шкоди, заподіяної державі.

Завдання:Чи законними є дії державного екологічного інспектора? Як має відреагувати природоохоронний прокурор? Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 46

Чорноморська районна рада прийняла рішення про утворення природного резервату для охорони цінного природного комплексу морського узбережжя у межах району на землях спільної власності територіальних громад, управління якими здійснювала районна рада. Прокуратура опротестувала це рішення на підставі того, що утворення природних резерватів не передбачено Законом України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року.

Завдання: Чи дозволяє чинне законодавство створювати об’єкти особливої охорони, що не передбачені Законом „Про природно-заповідний фонд України”? Чи законним є протест прокурора?

Задача № 47

Кабінет Міністрів України, посилаючись на пункт „є” частини першої ст. 17 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, прийняв постанову про утворення Національного природного парку „Нижньодністровський”.

Президент України скасував зазначену постанову, посилаючись на те, що відповідно до частини першої ст. 53 Закону України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року, утворення об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення – прерогатива Президента. Одночасно Президент звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України.

Завдання: Чи законною є постанова уряду? Чи законними були дії Президента? Яке рішення має прийняти Конституційний Суд України?

Задача № 48

Територія СТО “ГАЗ-Сервіс” опинилася у другій охоронній зоні курорту (зоні обмежень), у зв’язку з чим їй було відмовлено у підготовці землевпорядної документації і наданні земельної ділянки в оренду. Станція оскаржила це рішення міськвиконкому до господарського суду, зазначивши, що фактично користується земельною ділянкою у розмірі 1,2 га на протязі 15 років для стоянки автотранспорту і ніяких ремонтних робіт не виконує.

Завдання: який правовий режим охоронних зон курортів? Розв’язати справу.

Задача № 49

Частина території Лузанівки опинилася у другій охоронній зоні (зоні обмежень) лікувально-оздоровчої місцевості „Куяльник”, у зв’язку з чим житлові будинки у її межах не обладнані каналізацією. Мешканці Лузанівки звернулися до вас із проханням роз’яснити, чи мають вони право на підключення до каналізаційної мережі міста Одеси і до кого слід для цього звертатися.

Завдання: який правовий режим охоронних зон лікувально-оздоровчих місцевостей? Чи розрізняється правовий режим округів і зон санітарної охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів? Надати кваліфіковану відповідь на питання мешканів.

Задача № 50

До господарського суду надійшла позовна заява від Приватного підприємства „Ватра”, у власності якого перебуває санаторно-курортний заклад „Ватра”, до нафтопереробного комбінату „Рефайн” про відшкодування збитків, заподіяних підземним мінералізованим джерелам.

У заяві зазначалось, що ставок-накопичувач нафтопереробного комбінату забруднює ґрунтові води нафтопродуктами. Як показали останні дослідження якості мінералізованих вод, у них присутні домішки залишків процесу переробки нафтопродуктів. Пізніше було встановлено просочування стічних вод у підземні водні горизонти мінеральних джерел, що створило небезпеку функціонування системи лікувально-оздоровчих закладів. Значно знизився соціально-психологічний і лікувальний ефект лікування та оздоровлення населення. Внаслідок цього втрати ПП „Ватра” від зменшення обсягу реалізації путівок за три роки становлять понад 20,0 млн. гривень. За попередніми розрахунками для відновлення якості мінералізованих вод необхідно збудувати систему дренажно-каптажних споруд та фільтрації, яка в середньому коштує близько 240 млн. гривень.

Однак нафтопереробний комбінат „Рефайн” у своїй відповіді на заявлені вимоги позову не визнав, вважаючи, що втрата лікувальних властивостей є наслідком недбалого використання запасів підземних мінералізованих вод, особливо понаднормативної і виснажливої експлуатації підземних мінералізованих джерел у лікувально-оздоровчий сезон (травень — жовтень місяці). На думку „Рефайн”, на якість мінералізованих вод впливає і нафтовидобування, що здійснюється ВАТ „Нафтолюкс”, внаслідок чого процес мінералізації вод значно погіршується. Тому, на погляд захисників „Рефайн”, як відповідача треба залучити ВАТ "Нафтолюкс". Розгляд цієї справи слід пов'язати, на їх думку, з наслідками розслідування кримінальної справи, порушеної проти посадових осіб ВАТ „Нафтолюкс” за статтями 367, 298, 241, та 242 Кримінального кодексу України.

Завдання: розв’язати справу.

Задача № 51

У приморській рекреаційній зоні міста Одеси за рішенням Одеської міської ради надавалися земельні ділянки під будівництво житлових комплексів. Громадська екологічна організація звернулася до суду з позовом про визнання відповідних рішень Одеської міської ради недійсними і приведення земельних ділянок, на яких побудовано житлові комплекси, до попереднього стану. Громадська організація мотивувала свої вимоги тим, що правовий режим рекреаційних зон згідно з чинним законодавством не передбачає житлового будівництва.

Одеська міська рада проти позову заперечила, мовляв, житлові комплекси вже побудовано і люди отримали в них квартири. Знесення житлових комплексів призведе до великих збитків як місту, так і будівельній організації і громадянам, що втратять житло, право на яке гарантоване Конституцією України.

Завдання: Чи допускає правовий режим рекреаційних зон житлове будівництво? Розв’яжіть справу.

Задача № 52

За рішенням Одеської міської ради у приморській рекреаційній зоні обладнано стоянки для автотранспорту. Запроваджено платний проїзд до стоянок через територію рекреаційної зони. Громадська екологічна організація оскаржила рішення Одеської міської ради до суду, мотивуючи свої вимоги тим, що правовий режим рекреаційних зон не допускає можливості будівництва автостоянок і проїзд транспорту через їх територію: це забруднює атмосферне повітря і перешкоджає відпочинку людей на пляжах міста. Крім того, встановлення плати за проїзд через територію не належить до компетенції Одеської міської ради, позаяк суперечить нормам Закону „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

Одеська міська рада проти позову заперечила, мовляв, збитки, заподіяні довкіллю, у повному обсязі компенсуються платою за паркування автотранспорту і за проїзд через територію рекреаційної зони. Наскільки їй відомо, жодних заборон щодо будівництва автостоянок і проїзду транспорту через територію рекреаційної зони чинне законодавство не містить.

Завдання: Чи дозволяється будувати автостоянки у рекреаційних зонах? Розв’яжіть справу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.