Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 11. Правові засади екологічної безпеки та Тема 12. Правове регулювання відносин за надзвичайних екологічних ситуацій

Задача № 53

У зв’язку з розміщенням полігону для захоронення відходів біля селища Білявка, його мешканці п. Воронько Н. та п. Плекун З. від імені населення звернулися до селищної ради з вимогою надати термінову інформацію щодо можливого впливу зазначеного об’єкту на довкілля та здоров’я населення.

Виконком селищної ради розглянув клопотання мешканців селища і у 20-денний термін сповістив через місцеве радіо, що розміщення полігону не спричинить погіршення стану довкілля та здоров’я мешканців селища. Докладнішої інформації виконком надати не може, враховуючи характер діяльності зазначеного об’єкту та комерційну таємницю українсько-німецької фірми, що перебуває під охороною закону. Крім того, на даний час ще не має висновку державної екологічної експертизи, яка б містила комплексну оцінку впливу даного проекту на довкілля. У зверненні виконкому також зазначалося, що всебічна інформація надаватиметься населенню через кожні три місяці, починаючи з часу початку роботи об’єкту, як це і визначено чинним законодавством.

Зазначені громадяни не задовольнилися цією інформацією і звернулися до суду з вимогою примусово забезпечити необхідною інформацією про наслідки введення в дію екологічно небезпечного об’єкту.

Завдання: Розв’язати справу.

 

Задача № 54

У зв’язку з аварійними викидами на комунальному заводі синтетичного волокна “Полістерол” склалася загрозлива екологічна обстановка. Міська рада прийняла рішення про проведення комплексної державної екологічної експертизи. Була створена спеціальна комісія, що розпочала вивчення екологічної ситуації, яка склалася у місті. Через кілька місяців були опубліковані перші відомості про реальний стан екологічної ситуації, яка на думку експертів, не належить до категорії надзвичайних.Місцева громадська організація “Ринок і право” звернулася до керівництва заводу з проханням надати доступ на територію заводу для проведення громадської екологічної експертизи. Керівництво заводу відмовило у наданні доступу, мотивуючи це тим, що завод є комунальним підприємством, перебуває в управлінні міської ради, а тому потрібно отримати дозвіл міської ради. Міська рада відмовила у наданні дозволу через те, що проведення екологічної експертизи не входить до статуту цієї громадської організації. Тому, якщо вони бажають здійснювати екологічні експертизи – їм потрібно перереєструвати свій статут.

Ця організація звернулася до суду з позовом до міської ради щодо відмови у наданні дозволу на доступ до території комунального заводу для проведення громадської екологічної експертизи.

Завдання: Розв’язати справу.

 

Задача № 55

У зв’язку із впровадженням збору за забруднення довкілля всі підприємства міста були попереджені державним управлінням екологічної безпеки області про необхідність затвердження у встановленому порядку лімітів на викиди забруднюючих речовин.

Керівництво кооперативу “Еластик” проігнорувало дану вимогу, вважаючи, що викиди забруднюючих речовин, які він здійснює, не перевищують встановлені по місту нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Державна податкова інспекція стала вимагати від кооперативу у місячний строк внести підвищений збір як за понадлімітні викиди забруднюючих речовин. Кооператив відмовився провести такі відрахування, пославшись на відсутність у його діях ознак екологічного правопорушення.

Державна податкова інспекція звернулася до суду з позовом про примусове стягнення 10-разового розміру сум, що підлягають, на її думку, сплаті за забруднення довкілля, а також додатково пені у розмірі 1 % від суми, що підлягає сплаті, за кожний день прострочення.

Завдання: Розв’язати справу.

 

Задача № 56

Спільне підприємство, що діє на території Одеської області, здійснює підприємницьку діяльність щодо ввезення на територію України та реалізації вторинної сировини з європейських країн. Міська рада, на території якої функціонує орган управління спільного підприємства, прийняла рішення про заборону його діяльності, оскільки, на її думку, вона суперечить чинному законодавству України в частині завезення в Україну особливо небезпечних отруйних відходів.

Правнича фірма, що обслуговує спільне підприємство, звернулася до господарського суду з позовом про визнання цього рішення незаконним, позаяк воно обмежує його господарську діяльність.

Завдання: розв’язати справу.

Задача № 57

Група жителів, що мешкають у зоні радіоактивного забруднення (гарантованого добровільного відселення), у 2000 році звернулася до місцевого суду з позовом на адміністрацію ЧАЕС про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог, обґрунтовуючи свою відмову тим, що державою вживаються заходи щодо зниження захворюваності населення у цій зоні. Крім того, громадянам, які проживають у даній зоні, надаються пільги та компенсації, передбачені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що повною мірою компенсують завдану їм шкоду.

Громадяни звернулися з апеляційною скаргою до вищестоящого суду.

Завдання: чи правомірне рішення суду? Розв’яжіть справу.

 

Задача № 58

На вимогу активістів місцевої організації “Зелений світ” Миколаївський міськвиконком відмовив керівництву Південноукраїнської АЕС у транзиті через місто радіоактивних відходів відпрацьованого ядерного палива. Пославшись на суперечливу інформацію керівництва АЕС про захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива, міськвиконком попрохав надати додаткову інформацію, підтверджену документально. Дирекція АЕС відмовилася надати додаткові відомості про відпрацьоване паливо, мовляв, це не випливає з чинного законодавства.

Завдання: який порядок захоронення радіоактивних відходів? Розв’язати справу.

 

Задача № 59

Сільгосппідприємством було закуплено пестицид для боротьби з бур’янами у італійської фірми. Пестицид виявився незареєстрованим в Україні. Служба екологічного контролю Одеського порту не дала згоди на його ввезення в Україну. Фірма відмовилася прийняти хімікат назад, оскільки при розвантаженні судна було дещо пошкоджено упаковку, і вантаж було підмочено. Митна й екологічна служби також відмовилися зберігати вантаж у порту, позаяк це може спричинити забруднення моря.

Завдання: який порядок ввезення на територію України пестицидів? Розв’язати справу.

 

Задача № 60

У зв’язку з оголошенням зони надзвичайної екологічної ситуації у Закарпатській області урядова комісія поставила вимогу направити всі вантажні автотранспортні засоби області на ліквідацію наслідків надзвичайної екологічної ситуації. Акціонерне товариство “Будівельник”, пославшись на те, що воно не є державним підприємством і у нього безперервний перебіг провадження бетонних робіт, відмовило у направленні своєї техніки на ліквідацію наслідків надзвичайної екологічної ситуації. Голова правління товариства був підданий адміністративному штрафу і йому приписано негайно виділити усі автотранспортні засоби для виконання термінових робіт.

Завдання: які заходи відповідальності передбачено за порушення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації? Яка система органів управління надзвичайними екологічними ситуаціями і які їх повноваження? Дайте правову кваліфікацію правовідносин за умовами задачі.

 

Задача 61.

Приватний підприємець п. Комонник І. вирішив обладнати екологічну стежку у приморській зоні Одеси. Для цього він збудував стайню для утримання коней у кількості 24 особини. До нього звернувся державний екологічний інспектор з наступними вимогами:

1) провести екологічний аудит проекту створення стайні;

2) здійснити паспортизацію і реєстрацію місць зберігання і утворення кінського лайна;

3) сплатити збір за розміщення і зберігання кінського лайна;

4) отримати ліцензію на здійснення операцій з відходами.

Пан Комонник І. відмовився задовольнити вимоги державного екологічного інспектора, посилаючись на те, що за чинним законодавством кінське лайно не належить до відходів, а тому він не повинен здійснювати вищезазначені заходи. Державний екологічний інспектор звернувся з позовною заявою до суду про закриття приватної стайні п. Комонника.

Завдання:які вимоги законодавства України до будівництва об’єктів зберігання відходів? Що відноситься до відходів за законодавством України? Розв’язати справу.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.