Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над текстом. (За вправою 182.)

а) Читання початку казки, з'ясування значень невідомих слів.

б) Розгляд малюнка і підбір заголовка до казки.

в) Складання продовження до казки (усно) з використанням прислів­ників.

Пригадай! З якою частиною мови прислівники найчастіше зв'язані в реченні? (З дієсловом.)

— Яким членом речення виступає прислівник? (Другорядним.)

г) Відшукування в тексті однорідних прислівників і дієслів, з якими вони зв'язані. (Завдання 2.)

г) Виписування з тексту прислівників з дієсловами, з якими вони зв'язані (за зразком).

Повільно і величаво ховалося. Непомітно і тихо приходила. Ледь чутно і поспішно вибирався. Жваво, обережно підіймав. Постійно і впевнено освітлювали. Крадькома і безшумно ходили.

2. Опрацювання правила-висновку про однорідні прислівники (с.95).

3. Вправа-загадка. (За вправою 183.)

а) Читання і відгадування загадки. (Відгадка — дощ.)

б) Списування загадки, підкреслення прислівників. (Щасливо і дзвінко.)

—З яким дієсловом зв'язані прислівники? (Сміється.)

— Якими членами речення виступають прислівники? (Другорядними.)

— Чи можна їх назвати однорідними членами речення? (Так, бо відповідають на одне і те саме питання (як?) і зв 'язані з одним дієсловом — сміється).

4. Каліграфічна хвилинка.

333 бі бі хв хв еньк есеньк

Зимонько —снігурочко, наша білогрудочко, не верти хвостом.

А труси тихесенько рівненько, гладесенько срібненьким сніжком...

(Леонід Глібов)

—Якою ви уявляєте зиму?

— Відшукайте у вірші прислівники. (Тихесенько, рівненько, гладесенько.)

—З яким словом зв'язані ці прислівники?

— Що можна сказати про ці прислівники? (Однорідні другорядні члени речення.)— Яка їх роль у вірші? (Живописна роль.)

Фізкультхвилинка.

5. Списування з доповненням. (За вправою 184.)

—Прочитайте текст.

— Що нового ви дізнались із тексту?

— Спишіть текст, вставляючи пропущені прислівники. Якими членами речення вони є?

6. Робота з орфографічним словником.

а) Перевірка правопису прислівників щовечора, щоранку, щохвилини за орфографічним словником.

б) Складання і записування речень із цими прислівниками (на вибір).

7. Творча робота. (За вправою 185.) (Вправа виконується усно.)

—Чи можна всі ці прислівники використати в одному тексті?

— Про що в ньому розповідатиметься?

— Усно складіть такий текст.

8. Лінгвістичний експеримент.

— Прочитайте вірш вголос.

Я охайно, плавно, легко пластилін візьму і стеку.

Розкачаю рухом звичним заготовку циліндричну.

Стисну пальцями злегенька — вийде блюдечко маленьке.

З пластиліну, а чи з глини зроблю конус без вершини.

Візьму стеку в пальці знову — от і чашка вже готова.

Зроблю гарний візерунок — і готовий подарунок.

(Володимир Тименко)

—За тлумачним словником знайдіть значення слова стека.

Стека — дерев'яний або кістяний інструмент, яким користуються скульптори під час ліплення.

— Знайдіть у тексті вірша прислівники.

— Чи є серед них ті, які виконують роль другорядних однорідних членів речення?

— А тепер прочитайте вірш без прислівників. Що втрачається? Зробіть висновок про роль прислівників у мовленні.

IV. Підсумок уроку.

— Які розділові знаки при однорідних членах речення?

Гра "Аукціон".

— Хто останній назве слово, — той виграв.

Я дуже люблю свого тата. Він дуже трудолюбивий. Мій тато працює добре, ...

— До якої частини мови належать слова, які ви дібрали? (Прислів­ники.)

—Якщо всі ці слова прочитати в одному реченні, що можна сказати про члени речення з перелічувальною інтонацією?

V. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 186.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-попу­лярних текстах. (Вправи 187 - 195.)

Мета. Вдосконалювати вміння розпізнавати прислівники в усному і писемному мовленні. Розкрити роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах. Формувати вміння використовувати прислівники у різних текстах і визначати їх роль.

Обладнання. Орфографічні словники, словники синонімів української мови, індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 186.)

— Прочитайте речення з однорідними членами, вираженими прислівниками.

— Поясніть розділові знаки при однорідних членах речення.

2. Робота з індивідуальними картками (4 — 5 учнів).

1. Запиши речення, вибравши в дужках потрібний прис­лівник. (Повільно, спокійно) сходило сонце і світло (похмуро, щедро) осяяло землю, що прокидалася. По небу (легко, тяжко) пливли невеликі хмари. Старий ліс (глухо, таємниче) шумів. Могутні ялини і сосни стояли (мовчазно, величаво). Берізки (завзято, радісно) шелестіли листочками. 2. Підкресли прислівники разом з дієсловами, з якими вони пов'язані в реченні.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над текстом. (За вправою 187.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

чимчикувати — йти кривулякою — дорогою наскипидарює — наповнює

— Який це текст — художній чи науковий? Доведіть свою думку. (Художній.)

б) Добір заголовка до тексту.

в) Списування тексту з визначенням у ньому прислівників і їх ролі в тексті.

г) Робота зі словником синонімів української мови.

— Підберіть синоніми до прислівників:

інколи — іноді, часом, зрідка, час від часу, деколи, вряди-годи, порою.

приємно — прихильно, приязно, люб'язно, мило, втішно.

— Як називають прислівники ліворуч — праворуч?

2. Вибіркове списування з граматичним завданням. (За вправою 188.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Доведіть, що текст є науково-популярним.

— Назвіть вжиті у тексті прислівники.

(Дружно, назустріч, навздогін, завзято, завжди, влітку, взимку.)

б) Виписування з тексту словосполучень дієслово + прислівник (за зразком).

Рушає (коли?) завжди

3. Творче списування з добором потрібних прислівників. (За вправою 189.)

а) — Спишіть речення, добираючи влучні прислівники з довідки.

— Якими однорідними членами доповнили речення?

б) Розвиток зв'язного мовлення (за завданням 3).

— Спробуйте усно скласти висловлювання за поданим початком.

Під час розмови не можна

—На що наштовхують слова "не можна"?

Під час розмови не можна бездумно і абияк добирати слова, ...

4. Розгадування ребусів. (За вправою 190)

а) Розгадування ребусів.

Назад.

Попереду.

Ліворуч.

Праворуч.

— До якої частини мови належать слова-відгадки? Доведіть. (До прислівників.)

б) Розмірковування про використання відгаданих прислівників — у художньому чи науковому тексті? (Художньому.)

5. Самостійна робота (диференційовано).

Для учнів з високим рівнем знань — вправа 190 (завдання 3).

Для учнів з нижчим рівнем сприймання — вправа 191 (завдання 2).

6. Колективне виконання вправи 192.

7. Робота з орфографічним словником. (Перевірка за словником правопису прислівників спереду, ззаду.)

Фізкультхвилинка.

8. Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 193.)

а) Усне складання розповіді про те, як треба поводитись в гостях. (На допомогу "Пам'ятка гостеві", "Пам'ятка господареві" — записати на дошці.)

Пам'ятка господареві

Будьте привітними господарями — доброзичливо зустріньте гостя, допоможіть йому роздягнутися, запросіть в кращу кімнату, спробуйте розважити.

Будьте уважними господарями — знайдіть час поговорити з усіма гостями, більше уваги приділіть сором'язливій людині та тому, хто в гостях у вас уперше.

Будьте тактовними господарями — не звертайте уваги на помилки гостя, не говоріть на неприємні для нього теми.

Будьте вихованими господарями — незважаючи ні на що, не показуйте гостям свого незадоволення чи поганого настрою.

Будьте щедрими господарями — не жалкуйте часу, зусиль на те, щоб гарно прийняти гостей, зі смаком сервіруйте (накрийте) стіл.

Пам'ятка гостеві

Як поводитися під час їди:

сидіти треба, злегка нахилившись уперед і на всьому стільці, а не на його краєчку;

розмовляти з сусідом праворуч, не повертаючись спиною до того, хто сидить ліворуч;

сидіти треба прямо, під час розмови повертати тільки голову;

ноги перед собою не витягувати, а тримати біля стільця;

на столі можуть бути лише кисті рук, аж ніяк не лікті;

жувати треба з закритим ротом, не плямкати;

з повним ротом не розмовляти; розмовляючи, не треба "жувати жуйку" — нудно й настирливо повторювати те саме;

намагатися, щоб тарілка була якомога менше забруднена — хрящики, кісточки покласти на край тарілки;

класти на тарілку стільки, скільки зможете з'їсти.

 

б) Запис прислівників, вжитих у розповіді. Розбір цих прислівників за будовою.

9. Розгадування ребусів. (За вправою 194.)

а) Розгадування ребусів. Відгадки: Восени. Влітку. Взимку.

б) Спроби складання ребуса, відгадкою до якого було б слово навесні.

в) Складання тексту з використання усіх слів-розгадок ребусів. Підбір заголовка.

IV. Підсумок уроку.

Зіграти хочеться мені з тобою, друже, в "так" чи "ні". Тобі питання задаю, готуй же відповідь свою. Відгадай, коли мастак

НІ чи ТАК?

— Прислівник — це незмінна частина мови. (Так.)

— Прислівники в реченні виступають головними членами речення. (Ні.)

—Прислівники в тексті найчастіше зв'язані з дієсловами. (Так.)

— Різні форми прислівників утворюються за допомогою зміни їх закін­чень. (Ні.)

— Слова вчора, сьогодні, завтра — це прислівники-синоніми. (Ні.)

— Прислівники у художніх текстах надають текстові більшої емоцій­ності і виразності. (Так.)

— Прислівники у наукових текстах надають текстові більшої образ­ності. (Ні.)

— Чи вживаються прислівники в наукових текстах? (Так.)


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.