Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Видалення зламаного болта, шпильки.

Відламану частину болта, шпильки, що залишилася в глибині різьбового отвору, видаляють за допомогою: бора. Бор - це загартований конічний стрижень із гострими прямими зубами й голівкою під ключ або вороток.

Щоб вивернути болт, що зламався (шпильку), просвердлюють у ньому отвір, забивають у цей отвір бор. При цьому бор щільно зчіплюється з тілом болта, що дозволяє його вивернути; екстрактора. Екстрактор - це конічний стрижень, на якому нарізані п'ять лівих спіральних канавок. У центрі облому свердлять отвір діаметром на всю довжину облому, забивають екстрактор у висвердлений отвір відповідного номера й вигвинчують уламок з різьбового отвору.

Якщо обламаний кінець болта, шпильки розташований на рівні поверхні деталі, то на нього накладають гайку меншого розміру й приварюють. Обертаючи гайку, вигвинчують уламок з різьбового отвору.

Якщо обламаний кінець болта, шпильки злегка виступає над поверхнею деталі, то на нього надягають шайбу й приварюють сталевий пруток, за який і вигвинчують уламок. Дефект жолоблення площин усувається: шліфуванням, коли відхилення від площинності більше 0,02 мм на довжині 100 мм; фрезеруванням або шабруванням. коли відхилення від площинності більше 0,2.

При цьому використають для установки деталей базові поверхні, створені на деталях заводом-виготовлювачем, відновлені поверхні або, що рідше, виготовлені ремонтним заводом.

Зношування внутрішніх циліндричних поверхонь

Зношування внутрішніх циліндричних поверхонь у корпусних деталях усувають розточуванням під ремонтний розмір за допомогою додаткових ремонтних деталей з наступною механічною обробкою, електрохімічних і ЕПОКСИДНИХ покриттів, наплавленням і плазменим напилюванням. При розробці технологічного процесу відновлення корпусної деталі дотримуються наступних правил: спочатку усувають тріщини, відколи, обломи, потім відновлюють базові технологічні поверхні, нарощують зношені поверхні, обробляють робочі поверхні під ремонтний або номінальний розмір. При відновленні деталей певного найменування необхідно вибрати спосіб усунення кожного з наявних на ній дефектів, а потім уже. Керуючись наведеною послідовністю усунення дефектів, проектувати технологічний процес ремонту деталі. 

 

Лекція _____

Тема: Усунення дефектів класу «полі стрижні». Ремонт гільз циліндрів.

 

План

1. Ремонт деталей класу «порожні циліндри».

2. Ремонт гільз циліндрів.

 

Ремонт деталей класу «порожні циліндри».

До порожніх стрижнів ставляться деталі з відношенням їхньої висоти до найбільшого діаметра не менш 0,5. До цього класу ставляться гільзи циліндрів, втулки, кришки підшипників первинного вала коробки передач, фланці валів коробки передач, маточини коліс, чашки диференціалів, втулки й ін. Деталі цього класу частіше всього виготовляються з модифікованого, ковкого й спеціального чавуну, вуглеводистих сталей.

Особливість деталей даного класу - це наявність концентричних зовнішніх і внутрішніх циліндричних поверхонь. Вони можуть мати гладкі й східчасті, зубчасті й шліцові, фланцеві й складні поверхні.

У процесі експлуатації деталі піддаються механічним навантаженням і для них основними видами зношування є корозійно-механічний і молекулярно- механічний, які характеризуються наступними явищами – молекулярним схоплюванням, переносом матеріалу, руйнуванням виникаючих зв'язків, вириванням часток й утворенням продуктів хімічної взаємодії металу з агресивними елементами середовища. Порожні стрижні працюють в умовах тертя, що супроводжується циклічним зміною температури й наявністю агресивного середовища.

Основні дефекти, характерні для деталей цього класу деталей – зношування внутрішніх і зовнішніх посадкових місць під підшипники; зношування шийок під сальники; зноси, задири, кільцеві ризики на тертьових поверхнях.

Внутрішні й зовнішні поверхні цих деталей, а також їхні торці є базовими при механічній обробці.

Зношування отворів під підшипники й шийку шестірні, сальники усувають постановкою додаткових ремонтних деталей (ДРД) - втулок. Якщо ж при відновленні отворів під підшипники й сальники використається вібродугове наплавлення, то вони спочатку розточуються, наплавляються у два шари, а потім розточуються відповідно до заданого розміру.

Якщо ж на деталі є шейки, то їхнє зношування може усуватися або вібродутовим наплавленням (механічна обробка, наплавлення й механічна обробка з наступним шліфуванням), або електроконтактною приваркою сталевої стрічки (шліфування, приварку стрічки, шліфування поверхні стрічки).

При відновленні порожніх стрижнів необхідно забезпечувати розміри й шорсткість відновлених поверхонь, твердість і міцність зчеплення нанесенного матеріалу з основним металом, а також співвісність і симетричність щодо загальної осі. припустиму циліндричність і круглість.

Ремонт гільз циліндрів

Технологічний процес відновлення деталей даного класу починають із підготовки зношених поверхонь до наплавлення. Потім виконують операції, зв'язані термічним впливом на деталь. Після чого здійснюють: підготовку поверхонь під постановку ДРД, установлюють ДРД й обробляють їх; готовлять поверхні до електрохімічного нарощування, нарощують поверхню й попередньо неї обробляють. Наприкінці технологічного процесу проводять чистову обробку й хонінгування поверхонь.

Найбільш характерною деталлю в класі "порожні циліндри" є гільза циліндрів. Основні дефекти гільз: зношування дзеркала циліндра; зношування, зміна форми й взаємного розташування верхніх і нижнього настановних пасків щодо осі циліндра; відколи й тріщини будь-якого розміру й розташування; відкладення накипу на поверхні, омиваною водою; відкладення накипу на поверхнях посадкових пасків; жолоблення, відколи, глибокі задири або втрата натягу вставки гільзи. При наявності сколовши або тріщин будь-якого розміру й розташування гільзи вибраковують.

Корозійне зношування й деформацію поясків гільзи усувають залізненням (попереднє шліфування, нанесення покриття й остаточне шліфування до вихідного розміру) або плазменим напилюванням з наступним оплавленням покриття (попереднє шліфування, струминна обробка, несення покриття, оплавлення покриття кисневим полум'ям, остаточне шліфування відновлених пасків).

Зношування дзеркала циліндра усувається розточуванням з наступним хонінгуванням під один з ремонтних розмірів і постановкою ДРД.

Для розточування дзеркала гільза циліндрів установлюється в пристосування, у якому вона базується посадковими пасками. Розточування гільз виробляється під один з ремонтних розмірів на алмазно-розточувальному верстаті 2А78Н різцями, оснащеними пластинками з ельбора або твердого сплаву ВК6. Режим різання: подача – 0,03...0,05 мм/об.; швидкість різання - 80...100 м/хв; глибина різання – 0,015...0,2 мм.

Після розточування отвір гільзи обробляють на хонінгувальних верстатах ЗГ833 і ЗА83С–33. Чорнове хонінгування роблять брусками КЗ 1 ОСТ 1 До або алмазних брусків АС6М1 100% – ний концентрації зі змістом алмазів у бруску 3.5 карати. Чистове хонінгування ведуть брусками КЗМ20СМ1 або алмазних брусків АСМ20М1 100% – ний концентрації.

Лекція _____


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.