Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПЕРЕЛІК ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Дозвільна система у царині екологіїсистема обмежень у здійсненні екологічно небезпечних видів діяльності, що полягають у необхідності отримання від державних органів спеціальних прав на їх здійснення. Це є також система функцій екологічного управління, позаяк дозвільна система у царині екології охоплює низку функцій видачі різних видів екологічних дозволів: власне дозволів, ліцензій, погоджень, узгоджень, свідоцтв, сертифікатів, державних актів тощо.

Дозвільна система функціонує на підставі Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року, тощо.

Екологічний дозвіл – це право на здійснення певних видів екологічно небезпечної діяльності, що надається державним органом за умови виконання певних вимог, причому державний орган не має права відмовити у наданні такого права, якщо ці вимоги виконані. Тому договір з державним органом не є дозволом, адже державний орган може завжди відмовити в укладенні договору.

Ліцензія– це особливий вид дозволу, який передбачає не просто надання права на здійснення певного виду діяльності, але й накладає на особу ліцензіата обов’язок дотримуватися протягом здійснення цієї діяльності визначених ліцензійних умов. Тобто, окрім дозвільної функції ліцензія може виконувати функцію локального нормування. Ліцензійна система передбачає контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов.

Ліцензія, як і дозвіл, зазвичай оформлюється окремим документом, тоді як погодження чи узгодження – написом на документі, що погоджується чи листом погодження.Особливою формою екологічного дозволу є державний акт на право власності чи постійного користування, який надає право власності чи право постійного користування природними об’єктами.

Свідоцтва і сертифікати як різновиди екологічних дозволів підтверджують право особи виконувати певні роботи чи надавати певні послуги, наприклад, сертифікат екологічного аудитора підтверджує право особи надавати послуги екологічного аудиту.

Термін "документ дозвільного характеру" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;

 

Назва дозволу Норма закону на підставі якого дозволу
Дозволи які надаються громадянам, що не є суб’єктами господарської діяльності
Використання й охорона лісових ресурсів
Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Лісовий кодекс України
   
   
Охорона атмосферного повітря
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закон України « Про охорону атмосферного повітря»
Використання й охорона об’єктів рослинного світу
Дозвіл на випалювання сухої рослинності або її залишків (лише в разі господарської необхідності) Закон України « Про тваринний світ»
Використання й охорона об’єктів тваринного світу
ліцензія (на добування кабана, лань, оленів благородного та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, нутрію вільну, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового) Закон України «Про тваринний світ», статті 14,17 Закону України «Про мисливське господарство і полювання»
відстрільна картка (на пернату дичину, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаку, вовка та лисицю)   ст. 23 Закону України «Про тваринний світ», статті 14,17 Закону України «Про мисливське господарство і полювання»
Дозвіл на набуття у приватну власність, розведених в штучних умовах тварин , занесених до Червоної книги України Ст..45 Закону України «Про тваринний світ», ст.7 Закону України « Про червону книгу України»
Використання й охорона водних ресурсів
Дозвіл на спеціальне водокористування –у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення Ст. 49 Водного кодексу України
Дозвіл на спеціальне водокористування –у разі використання води водних об’єктів місцевого значення Ст. 49 Водного кодексу України
Дозволи які надаються громадянам, які є суб’єктами господарської діяльності
Використання й охорона земельних ресурсів
Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності Земельний кодекс України
Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів Кодекс торговельного мореплавства України
Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Лісовий кодекс України  
Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок Земельний кодекс України
Висновок Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний кодекс України  
Висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства Лісовий кодекс України  
Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок Лісовий кодекс України  
Погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам Земельний кодекс України
Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад Земельний кодекс України
Погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств Земельний кодекс України  
Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Земельний кодекс України
Використання й охорона надр і корисних копалин
Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Кодекс України про надра  
Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Кодекс України про надра
Погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт Кодекс України про надра
Погодження місць розташування гірничих підприємств на підпорядкованій їм території виходячи з інтересів територіальної громади  

 

Гірничий закон України
Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами Закон України "Про нафту і газ"
Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок Кодекс України про надра  
Використання й охорона лісових ресурсів
Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів Лісовий кодекс України
Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісам Лісовий кодекс України
Використання й охорона об’єктів рослинного світу
Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України Закон України "Про рослинний світ",Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"
Дозвіл на ввезення насіння і садивного матеріалу сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробування визнаних перспективними Закон України "Про насіння і садивний матеріал"
Дозвіл на селекцію дикорослих рослин у природних умовах та інтродукцію рослин, до яких застосовано селекційні методи Закон України "Про рослинний світ"
Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення Закон України "Про рослинний світ"
Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення Закон України "Про рослинний світ"
Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) Закон України "Про карантин рослин"
Карантинний сертифікат Закон України "Про карантин рослин"
Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин Закон України "Про захист рослин"
Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів Закон України "Про захист рослин"
Фітосанітарний сертифікат Закон України "Про карантин рослин"
Фітосанітарний сертифікат на реекспорт Закон України "Про карантин рослин"
Використання й охорона об’єктів тваринного світу
Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу Закон України "Про тваринний світ"
Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу видів, занесених до Червоної книги України Закон України "Про тваринний світ"
Дозвіл на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин Закон України "Про тваринний світ"
Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) Закон України "Про мисливське господарство та полювання"
Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України Закон України "Про тваринний світ",Закон України "Про Червону книгу України"
Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу Закон України "Про тваринний світ"
Дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій Закон України "Про тваринний світ"
Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України Закон України"Про Червону книгу України"
Дозвіл на утримання диких тварин у неволі Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України Закон України "Про ветеринарну медицину"
Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району Закон України "Про ветеринарну медицину"
Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст Закон України "Про ветеринарну медицину"
Використання й охорона водних ресурсів
Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду. Водний кодекс України
Дозвіл на розроблення та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти Водний кодекс України
Дозвіл на спеціальне водокористування Водний кодекс України
Погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан Водний кодекс України
Погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод Водний кодекс України
Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс України
Погодження проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі Водний кодекс України
Погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди Водний кодекс України
Дозвіл на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках Закон України "Про альтернативні джерела енергії"
Використання й охорона водних біоресурсів
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
Сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
Дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
Охорона атмосферного повітря
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
Правова охорона природних комплексів
Дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення Закон України "Про курорти"
Дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду Закон України "Про природнозаповідний фонд України"
Забезпечення безпеки при поводженні з відходами
Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами Закон України "Про відходи"
Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Закон України "Про відходи"
Дозвіл на розміщення відходів Закон України "Про відходи"
Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Закон України "Про відходи"
Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів Закон України "Про відходи"
Спеціальний дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія Закон України "Про відходи"
Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами Закон України "Про відходи"
Дозвіл на зберігання та видалення відходів Закон України "Про відходи"
Забезпечення екологічної безпеки
Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Дозвіл на створення, виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
Дозвіл на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань) Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
Еколого- експертні експертизи
Висновок державної екологічної експертизи Закон України "Про екологічну експертизу"
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі Земельний кодекс України, Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Екологічне ліцензування, відповідно до ст. 9 Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», охоплює, зокрема, такі види екологічно небезпечної діяльності:

- торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

- зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;

- проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;

- генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;

- централізоване водопостачання та водовідведення;

- діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

- видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;


[1] Докладніше див.: Тимошенко А. С. Международное сотрудничество по охране окружающей среды в системе ООН: Организационно-правовые вопросы - М.: Наука, 1981 - С. 21.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.