Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок прийому і здачі номенклатурних вантажів під охорону для супроводу воєнізованою охороною залізниці при перевезенні

 

Прийом і здача номенклатурних вантажів під охорону стрільцям ВОХР виконується відповідно до вимог «Положення про порядок охорони вантажів і об'єктів на залізничному транспорті» (ЦОУ-0034, затвердженого наказом №570-Ц від 29.12.08 р.)

Прийманню під охорону нарядами відомчої охорони Укрзалізниці підлягають вантажі:

- згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20.01.1997 № 18, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства транспорту України від 15.11.1999 № 551, наказами Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2005 № 588, від 14.05.2008 № 540 (далі – номенклатурні вантажі);

- вантажі, про охорону яких укладені окремі договори між вантажовідправниками, вантажоодержувачами, експедиторами та підрозділами відомчої охорони. Порядок охорони таких вантажів визначається відповідними договорами.

При відправленні вантажу, що підлягає обов’язковій охороні силами відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті, касир товарний при прийманні вантажу до перевезення в АРМ ТВК зобов’язаний перевірити наявність в ЕПД відмітки «Охорона залізниці». При розрахунку ЕПД на СВР в документі автоматично ставиться відмітка «Охорона залізниці». Плата, яка стягується за охорону вантажів, вказується в перевізному документі:

Внутрішнього сполучення - в розділі «Тарифні відмітки» у графі 33;

На бланках СМГС - у графах 54-59 в рядок «Додаткові збори» з відміткою «Охорона залізниці».

У разі охорони вантажу, що перевозиться за домовленістю сторін, у рядках накладної 7, 30 робиться помітка «Охорона залізниці» із скороченим зазначенням залізниці, на якій укладено угоду. Сума плати за охорону вантажу в даному випадку не вказується, замість неї вноситься відмітка «Угода № ___» із зазначенням номера і дати угоди. В такому випадку штемпель "Охорона залізниці" з зазначенням коду станції не проставляється.Плата за охорону вантажів стягується:

При внутрішніх перевезеннях:

- на станції відправлення - з вантажовідправника за відстань по Україні.

При міжнародних перевезеннях:

- при вивозі - на станції відправлення з вантажовідправника за відстань по Україні;

- при ввозі - на станції призначення з вантажоодержувача за відстань у межах України;

- при транзитних перевезеннях – з експедиторської організації за відстань у межах України через розрахунковий центр за перевезення, які оплачуються експедиторською організацією.

Остаточні розрахунки між залізницею і вантажоодержувачем за охорону вантажів силами і засобами відомчої воєнізованої охорони, провадяться на станції призначення

Старший прийомоздавальник вантажу та багажу на вагони з номенклатурним вантажем у верхній частині роздрукованого в АРМ ПЗ вагонного листа проставляє штемпель «Охорона залізниці 474008» та перевіряє наявність в розділі «Коди для натурного листа» і у графі «Примітка» вагонного листа позначку «Охр».

Оператор бюро інформації про підхід та прибуття вантажів при складанні натурного листа ф.ДУ-1 у графі «Примітка», напроти номера вагона, що підлягає супроводу ВОХР, робить позначку «Охр».

Вагони та контейнери з номенклатурними вантажами приймаються від вантажовідправника і здаються вантажоодержувачеві в порядку, установленому Правилами перевезення вантажів залізничним транспортом України.

Повідомлення про наявність вагонів, що підлягають здачі під охорону, передаються старшим прийомоздавальником вантажу та багажу на місцеві вагони та оператором бюро інформації про підхід та прибуття вантажів на транзитні вагони начальникові варти Сімферопольського підрозділу воєнізованої охорони по телефону 31-73. У повідомленні обов'язково вказується: номер вагона, його місцезнаходження, найменування й код завантаженого вантажу, станція призначення, прізвище що передали й прийняли. Ці дані вносяться в спеціальну книгу передачі заявок на виділення наряду відомчої охорони.

Повідомлення передається не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення поїзду з урахуванням часу, необхідного для прибуття наряду воєнізованої охорони на станцію.

Повідомлення про навантаження вагонів автомобілями і сільгосптехнікою, небезпечними вантажами 1-9 класів і їх кількість касир товарний (старший) передає в підрозділ відомчої охорони не пізніше, ніж за одну добу до навантаження.

Крім повідомлення про прийом вагонів і контейнерів під охорону, касир товарний (старший) з урахуванням календарних планів навантаження, завчасно (при отриманні заявки на подачу вагонів для навантаження) повідомляє начальника караулу Сімферопольського підрозділу воєнізованої охорони по телефону 31-73 про майбутнє навантаження вантажів, які повинні охоронятися відомчою охороною .

Одержавши повідомлення, начальник варти воєнізованої охорони забезпечує своєчасне приймання вагонів, навантажених номенклатурними вантажами від прийомоздавальника вантажу та багажу станції.

Вагони з номенклатурними вантажами здаються прийомоздавальниками вантажу та багажу стрілкам воєнізованої охорони на сортувально-відправних коліях 12,13,14 та коліях станції 17,18,20,37, а також на приймально-здавальних коліях Сімферопольської філії ПрАТ «КД МППЗТ». Огляд стельових люків вагонів, люків цистерн і стан вантажу на відкритому рухомому складі проводиться на знеструмлених 12,13,14,18,20,37 коліях станції.

Приймання контейнерів відбувається по зовнішньому огляду. Результати приймання відображаються в книзі обліку прийому-здачі вагонів (контейнерів) під охорону за формою: дата, час, номер вагона (контейнера), найменування і код вантажу, а також, у разі необхідності – додаткова інформація про характеристики вантажу, станція і залізниця призначення, посади та прізвища осіб, які здали та прийняли вагон (контейнер) під охорону, та їх підписи. Вказані книги зберігаються: на місцеві вагони - у старшого прийомоздавальника вантажу і багажу, на транзитні - у оператора бюро інформації про підхід та прибуття вантажу.

Прийомоздавальники вантажу та багажу та стрільці відомчої охорони мають право при прийомі вантажу до перевезення від відправника провести перевірку достовірності відомостей про вантаж, вказаний в накладній, згідно статті 24 Статуту залізниць України, у тому числі контрольне зважування вагону.

Під час формування поїздів, з урахуванням вимог п. 15.32 ПТЕ, вагони, що підлягають охороні, повинні ставитися однією групою із включенням до неї підготовленого критого порожнього вагона для проїзду наряду охорони. У разі відсутності такого вагона група з розрахунку не більше 15 вагонів на один пост, що підлягають охороні, або група не більше 10 вагонів з небезпечними вантажами, що потребують безперервної охорони, з урахуванням прикриття ставиться в головну частину поїзда за локомотивом, при цьому останній вагон такої групи повинен знаходитися не далі як 20-м з голови поїзду. У цьому випадку дозволяється проїзд наряду у кабіні локомотива з попереднім його інструктажем машиністом цього локомотива про порядок проїзду і відміткою у маршруті варти форми ХУ-2: «серія номер локомотива, прізвища машиніста, помічника» за підписом старшого наряду (стрільця) та машиніста локомотива.

В інших випадках в хвостовій частині групи вагонів, що охороняються, повинен ставитися порожній критий вагон, для проїзду наряду відомчої охорони. Місце розташування вагонів для проїзду наряду охорони у поїзді ДСП погоджує з начальником підрозділу (варти) відомчої охорони

Для проїзду наряду відомчої охорони у процесі супроводження вантажів до складу поїзда включається придатний порожній критий вагон.

Криті вагони для проїзду нарядів відомчої охорони виділяються за заявкою начальника варти (підрозділу) відомчої охорони. Місце розташування критого вагона у складі поїзда ДСП погоджує з начальником варти (підрозділу) відомчої охорони з урахуванням вимог п.15.32 ПТЕ та п.3 Інструкції з охорони праці особового складу воєнізованої охорони при прийманні і супроводженні нафтопродуктів, що перевозяться залізничним транспортом ЦУО-0010.

Придатність вагону для проїзду наряду охорони встановлюється спільним оглядом за участю представника підрозділу відомчої охорони, прийомоздавальником вантажу та багажу станції та працівником вагонного господарства. Такий вагон повинен бути технічно справним, очищеним від залишків вантажу та його пакування, сміття після вивантаження, а також мати цілу підлогу (без проломів).

Підготовка критого вагона для проїзду наряду здійснюється засобами ВЧД Джанкой та включає наступне:

- закріплення дверей вагону дротяними ув’язками для виключення можливості їх закривання (відкривання) під час руху. При цьому відстань між створами дверей вагона (корпусом і створом дверей вагона) повинна бути не менше 1000 мм;

- закріплення у дверному отворі вагона поперечини із дерев’яного бруса розміром не менше 100 х 50 мм на висоті не нижче 1000 мм від підлоги;

- очищення вагону від залишків вантажу, що в ньому перевозився.

У випадку неприбуття стрільця ВОХР для приймання вантажу після своєчасного повідомлення, вантаж відправляється без охорони, про що оператор бюро інформації про підхід та прибуття вантажів повідомляє начальника варти, з позначкою в книзі обліку прийому-здачі вагонів (контейнерів) під охорону: дата, час відправлення, номер поїзда, номер вагона, що відправляє без охорони, і номер повідомлення, прийнятому воєнізованою охороною: дата, час, прізвище особи принявшего повідомлення. Неприбуття стрілка не повинне бути причиною для затримки поїзда.

Моментом пред'явлення вагонів до приймання–здавання вважається час повідомлення начальника варти оператором при черговому по станції про огородження поїзду і можливості його огляду .

Приймання вагонів з номенклатурними вантажами від стрільця відомчої охорони відбувається одночасно з комерційним оглядом на приймально-відправних 4,6,7,8,9 і сортувальних 12,13,14 коліях станції прийомоздавальником вантажу та багажу не пізніше двох годин з моменту прибуття поїзда на станцію з розпискою прийомоздавальника вантажу та багажу в маршрутному листі форми ХУ-2, що знаходиться у працівника відомчої охорони. Прийомоздавальник вантажу та багажу, що прийняв вантаж, у маршруті ХУ-2 робить запис із вказівкою дати й часу приймання, ставить свій підпис, запис завіряє штемпелем станції Сімферополь-Вантажний.

При необхідності огляду стельових люків вагонів, люків цистерн і стан вантажу на відкритому рухомому складі, прийом вагонів з номенклатурними вантажами прийомоздавальниками вантажу та багажу від стрільців відомчої охорони проводиться на знеструмлених 12, 13, 14 коліях станції не пізніше двох годин з моменту перестановки вагонів на знеструмлену колію.

У випадку виявлення в вагонах, що прибули з номенклатурними вантажами, комерційних несправностей, вони по можливості негайно усуваються в присутності стрільця відомчої охорони, що охороняє цей вантаж. Результат комерційного огляду вагона, усунення несправності оформляється актом загальної форми ГУ-23, якій підписують прийомоздавальник вантажу та багажу та стрілець воєнізованої охорони, передається оперативне повідомлення встановленим порядком.

Видача вантажів, що прибули на станцію з комерційною несправністю або за наявності актів (ГУ-22, ГУ-23) попутних станцій, відбувається за участю воєнізованої охорони. Прийомоздавальник вантажу та багажу завчасно повідомляє начальника варти за телефоном 31-73 про час початку комісійної видачі (перевірки) вантажу.

У випадку наднормативної затримки стрільця (більш 2–х годин), прийомоздавальник вантажу та багажу оформлює акт загальної форми ГУ-23 з указівкою номерів відправок, вагонів, кількості повних годин, витрачених на охорону понад установлену норму. Один примірник акту загальної форми ГУ-23 залишається в справах станції, другий передається у підрозділ воєнізованої охорони. Якщо затримка стрільця відбулася з вини вантажоодержувача, з його стягується збір за затримку стрільця, відповідно до пункту 31.5 Тарифного керівництва № 1 на підставі пам'ятки на подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, відомості плати за користування вагонами форми ГУ-46, а також акта загальної форми ГУ-23, що підтверджує затримку стрільця. У випадку затримки стрільця з вини станції чи інших служб залізниці, складається акт загальної форми ГУ-23, за яким начальником станції проводиться розслідування та приймаються відповідні заходи.

У випадку відчеплення вагонів з номенклатурним вантажем, оператор при ДСП негайно повідомляє начальника підрозділу про відчеплення вагонів. До прибуття наряду охорони цей вантаж охороняється змінним прийомоздавальником вантажу та багажу.

Супроводжувати номенклатурни вантажі можуть працівники одержу­вача або відправника, а також працівники організацій, з якими від­правники або одержувачі уклали угоди на супроводження вантажів.

При оформленні перевезення працівник, якому доручено супроводження вантажу, зобов'язаний пред'явити станції паспорт і посвідчення про відрядження.

У графі 7 накладної про­ставляється відмітка "Перевозиться у супроводі провідника від­правника (одержувача)", а також зазначається його прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

За проїзд провідників стягується плата згідно з тарифом.

Провіднику на право проїзду касиром товарним вида­ється посвідчення встановленого зразка під розпис у книзі видачі посвідчень.

До основних обов'язків провідника належить: приймання вантажу від відправника, охорона вантажу в дорозі, а також здача вантажу одержувачу.

Вагони, які супроводжуються провідниками на адресу одного вантажоодержувача, повинні ставитися у поїзд однією групою.

У разі відчеплення транзітного вантажу, що охороняється, через технічні чи комерційні несправності або інші причини, оператор при ДСП зобов´язаний негайно повідомити про відчеплення вагонів начальника варти за телефоном 31-73. До прибуття наряду охорони, який вісилається на станцію, груз знаходиться під охороною прийомоздавальника вантажу та багажу.

У всіх інших питаннях щодо охорони вантажів, прийомоздавальники вантажу та багажу, касири товарни повинні керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1994 року №106 «Про забезпечення охорони вантажів перевезених на залізничному транспорті», «Положенням про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №7 від 11.01.1994 року, «Положенням про порядок охорони вантажів й об'єктів на залізницях України», ЦУО -0034, затвердженим наказом УЗ №570-ц від 29.12.2008року, наказом Міністерства транспорту України №18 від 20.01.1997 року «Про охорону й супровід вантажів, які перевозяться залізничним транспортом України» та іншими нормативними документами, що регламентують охорону вантажів.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.