Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Технологія обробки перевізних документів при прийомі вантажів до перевезення

Оформлення перевізних документів здійснюється відповідно до Правил перевезення вантажів, СМГС, " Руководства по накладной ЦИМ", "Руководства по накладной ЦИМ/СМГС", та інших нормативних розпоряджень Укрзалізниці.

Операції, пов'язані із оформленням перевізних документів станцією, виконуються у товарній конторі.

Бланки пересильних накладних, квитанцій різного збору відносяться до бланків суворої звітності. Запас бланків суворої звітності зберігається під замком і до нього заборонений доступ сторонніх осіб. Відповідальність за схоронність і черговість витрати бланків суворої звітності покладена на касира товарного (старшого) та змінних касирів товарних.

При оформленні перевізних документів у паперовому вигляді, на них у відповідних графах проставляються календарні штемпелі з чітким відбитком дати приймання вантажу до перевезення, прибуття на станцію призначення, видачі вантажу.

Перевізні документи при прийманні вантажу до перевезення проходять дві стадії оформлення: до навантаження вантажу у вагон і після навантаження вагона.

Накладна заповнюється відправником із застосуванням автоматизованих систем залізничного транспорту України або програмних засобів, здатних забезпечити роботу з електронними перевізними документами згідно з установленим форматом, та у разі її оформлення у паперовому вигляді роздруковується на бланку, виготовленому на білому папері формату А4 у трьох примірниках, один із яких після оформлення приймання вантажу до перевезення станцією відправлення видається відправнику та є квитанцією про приймання вантажу до перевезення, другий та третій передаються разом з вантажем на станцію призначення.Накладна у паперовому вигляді є відображенням її електронної копії, яка обов’язково надається відправником на станцію відправлення одночасно з накладною у паперовому вигляді.

Накладна заповнюється відправником із застосуванням програми АС Клієнт УЗ із накладанням електронного цифрового підпису та відправляється в товарну контору через корпоративну телекомунікаційну мережу передачі даних.

Порядок застосування електронного перевізного документа визначається відповідно до Порядку застосування електронного перевізного документу під час перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 01.11.2010 р. №800, який зареєстровано у Мінюсті 18.04.2011р. за №478/19216.

Касир товарний перевіряє правильність заповнення відправником відповідних граф накладної і можливість виконання договору перевезення.

Перевіркою встановлюється:

- можливості приймання вантажу станцією призначення відповідно до її спеціалізації, яка визначена в Тарифному керівництві № 4;

- відсутності обмежень і заборон (адреси 72, 73, 74, 75). Адресою 72 вказуються терміни початку і закінчення навігації на водному транспорті. Адресами 73 і 74 вказуються заборони й обмеження карантинного характеру (хвороба тварин і птахів, зараження товарів рослинного походження). Адресою 75 вказуються заборони навантаження вантажів в окремі напрямки, тимчасова зупинка або обмеження при явищах стихійного характеру, катастрофах і аваріях, що привели до перерви руху. Діючі та оголошені на поточний час заборони навантаження та створені за зазначений період товарний касир запитує з початку зміни через АРМ КЗО та контролює їх наявність та можливу відміну протягом чергування. Крім того, через АРМ КЗО можливо запросити діючі та оголошені режими термінового повернення вагонів;

- наявності права підпису накладної представником відправника вантажу, що має доручення на оформлення перевезення і є відповідальною особою за правильність навантаження і кріплення вантажу у вагоні;

- платоспроможності відправника вантажу;

- наявності необхідних додаткових супровідних документів та документів дозвільного характеру контролюючих органів, необхідність одержання яких передбачена законами України.

За результатами перевірки начальник станції або начальник вантажного району або касир товарний (старший) проставляє свій підпис (із зазначенням дня, місяця, року) у графі 57 «Увезення дозволено. Навантаження призначено на ...» .

Порядок обміну електронними документами зазначається у договорах між вантажовласниками та залізницею.

Касир товарний, отримавши ЕПД, ідентифікують автора.

ЕД підлягають відхиленню у разі негативного результату перевірки авторства документа.

За результатами перевірки стосовно можливості здійснення зазначених у ЕПД перевезень та авторства документа касир товарний відправляє вантажовідправнику повідомлення про приймання або причину відхилення ЕПД в порядку, установленому додатком до договору про організацію перевезень.

На базі інформації, що міститься в ЕПД, та на підставі позитивних результатів перевірки стосовно можливості здійснення зазначених у ЕПД перевезень та авторства документа касир товарний із застосуванням автоматизованого робочого місця, що входять до складу автоматизованої системи залізничного транспорту України, створює ЕПД з унесенням даних, передбачених технологічним процесом.

Після накладання ЕЦП касир товарний ЕД зберігає в архіві електронних документів Укрзалізниці із дотриманням відповідних вимог законодавства щодо захисту інформації.

Збережені в архіві електронних документів Укрзалізниці ЕПД передаються вантажовідправнику в порядку, установленому додатком до договору про організацію перевезень.

В наданих відправником накладних перевіряється наявність:

- даних про кількість місць та масу вантажу, фактично завантаженого в вагон, і спосіб визначення;

- відомостей про кількість пломб (ЗПП) та іншої необхідної інформації, зазначеної згідно з правилами пломбування вагонів і контейнерів;

- відмітки про правильність розміщення та кріплення вантажу на рухомому складі, засвідченої уповноваженим представником відправника;

- підпису відповідальної особи, що засвідчує правильність відомостей, зазначених відправником у перевізних документах;

- відмітки "Експорт" (у відповідних випадках);

- кодів відправника та одержувача;

- коду платника;

- коду, найменування вантажу згідно із ЄТСНВ; при відправленні вантажів на експорт додатково в графі "Найменування вантажу" - коду згідно з ГНВ; при відправленні небезпечних вантажів - транспортного найменування вантажу, номеру ООН, коду, класу небезпеки, групи пакування, аварійної картки згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів;

- кодів станцій відправлення і призначення - у відповідності з Алфавітним списком станцій (Тарифне керівництво № 4);

- найменування і кодів вихідної прикордонної станції України і всіх транзитних залізниць (при експортних перевезеннях);

- відмітки про спосіб оплати провізних платежів за транзитні залізниці при відправленні на експорт за участю однієї або декількох транзитних залізниць (в графі 20 СМГС відправником проставляється відмітка – скорочені назви залізниць, за які здійснюється оплата, назви експедиторських організацій та їх коди в порядку перевезення вантажу);

- додаткових примірників дорожніх відомостей для транзитних залізниць;

- дозволу митних органів (проставлення штемпеля "Під митним контролем" і особистої номерної печатки інспектора митниці у перевізних документах);

- відмітки про охорону вантажу (при перевезенні номенклатурних вантажів);

- супровідних документів (перевіряється кількість доданих супровідних документів).

У разі позитивних результатів перевірки товарним касиром визначається сума провізної плати, додаткових зборів та термін доставки вантажу.

Для визначення суми провізної плати під час перевезення вантажу товарний касир користується:

- Тарифним керівництвом № 1, у якому визначені правила нарахування тарифів, зборів і штрафів, розрахункові таблиці за перевезення вантажів;

- номенклатурою вантажів, алфавітним списком до тарифно-статистичної номенклатури вантажів;

- Тарифним керівництвом № 4, по якому визначається тарифна відстань перевезення вантажів.

Суми, що не відносяться до провізної плати (страхування, комісійні збори, договірні збори і т.д.) у перевізні документи не вносяться.

Розрахунки за перевезення експортно-імпортних вантажів виконуються відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства України.

Платежі за перевезення імпортних вантажів оплачуються вантажовідправником на станції призначення за відстань від вхідної прикордонної станції (включаючи відстань до кордону) до станції призначення.

Платежі за перевезення імпортних вантажів з припортових станцій можуть оплачуватися на станції відправлення вантажовласником або експедитором або на станції призначення одержувачем.

Платежі за перевезення експортних вантажів оплачуються на станції відправлення за відстань перевезення від станції відправлення до вихідної прикордонної станції (включаючи відстань до кордону).

У випадку наявності дозволу Укрзалізниці на перевезення вантажу з оплатою провізних платежів на станції призначення, у накладній проставляється відмітка "Провізні платежі стягнути на станції призначення, наказ Укрзалізниці №____від_____".

Прийом до перевезення військових вантажів виконується за спеціальними інструкціями, а вибухових матеріалів – згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів.

Після вводу даних з перевізних документів касиром товарним на кожний навантажений вагон прийомаздавальник вантажу та багажу запитує з сервера АСК ВП УЗ вагонний лист, який додається до перевізних документів, якщо це необхідно (у перевізному документі знаходяться відповідні відмітки )

У верхній частині вагонного листа в автоматичному режимі в розділі «Коди для натурного листа» проставляються коди, які застосовуються в АСК ВП УЗ і визначаються відповідними нормативними документами.

При перевезенні вантажів на відкритому рухомому складі у вагонному листі в автоматичному режимі проставляється відмітка «Вантаж навантажений і закріплений правильно», яка засвідчується підписом прийомоздвальника вантажу та багажу, який перевіряв навантаження.

У разі необхідності вагонний лист може складатися прийомоздавальником вантажу та багажу у ручному режимі. При цьому до нього вноситься вся інформація згідно встановленої форми вагонного листа.

Оформлені у паперовому вигляді накладні касир товарний записує в Книгу здачі вантажних документів (форми ГУ-48) і передає оператору бюро інформації про підхід та прибуття вантажу для відправлення їх з вагоном в складі поїзду. Після запису кожної партії перевізних документів товарний касир указує дату і час їхньої здачі, кількість документів. Передача перевізних документів (накладних, вагонних листів) підтверджується підписами товарного касира й оператора бюро інформації про підхід та прибуття вантажу.

Усі ЕПД зберігаються в архіві електронних документів Укрзалізниці з дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту інформації.

Перегляд ЕПД, що зберігаються в архіві електронних документів Укрзалізниці, та їх друк для отримання паперових копій виконуються за допомогою спеціалізованого автоматизованого робочого місця доступу до ЕД, які зберігаються в зазначеному архіві.

У разі пред'явлення до залізниці претензій та позовів застосовуються ЕПД або їх паперові копії, які роздруковуються та засвідчуються в установленому законодавством порядку відповідними суб'єктами перевізного процесу, що отримали їх згідно з додатком до договору про організацію перевезень.

ЕПД підлягають знищенню після закінчення строку їх зберігання відповідно до Порядку зберігання електронних документів в архівних установах, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 25.04.2005 N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2005 за N 627/10907, та інших нормативно-правових актів з питань архівної справи.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.