Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 1. Характеристика основних видів енергоресурсів в Україні

Природні енергоресурси, які включають в себе енергоресурси надр, енергію сонця, вітра, енергію потоків та інші. Похідні енергоресурси, які уявляють собою добуті корисні копалини та продукти їх переробки, електричну і теплову енергію. Дати пропозиції щодо зменшення рівня енергозалежності України.

 

Тема 2. Місце енергетичного права в системі права України

Навести підстави, завдяки яким можна доводити, що енергетичне право – це галузь права. Довести, що енергетичне право – це комплексна галузь права. Дати аналіз взаємозв’язку енергетичного права з адміністративним, цивільним, господарським та кримінальним правом.

 

Тема 3. Загальні положення та сфера дії законодавства про електроенергетику

Об’єкти і суб’єкти електроенергетики. Державна політика та особливості регулювання відносин в електроенергетиці. Особливості права власності в електроенергетиці.

Тема 4. Державне управління та регулювання діяльності в електроенергетиці

Загальна характеристика державного управління та нагляду (контролю) в електроенергетиці. Загальні аспекти державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Компетенція органів виконавчої влади в електроенергетиці. Повноваження органів місцевого самоврядування у відносинах із суб’єктами електроенергетики. Ліцензування діяльності в електроенергетиці. Дати пропозиції щодо покращення роботи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж.

 

Тема 5. Економічні та організаційні основи діяльності в електроенергетиці

Управління об’єднаною енергетичною системою України. Оптовий ринок електричної енергії в Україні. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію. Антимонопольні обмеження в сфері електроенергетики. Поняття, величина та коефіцієнт “зеленого” тарифу.Тема 6. Особливості організаційної діяльності в електроенергетиці

Організація охорони об’єктів електроенергетики. Охорона навколишнього природного середовища підприємствами електроенергетики. Особливості умов праці та застосування страйків в електроенергетиці. Права, обов’язки та відповідальність споживачів енергії. Юридична відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику.

 

Тема 7. Загальні положення законодавства про енергозбереження

Поняття енергозбереження. Енергозберігаюча політика. Принципи державної політики енергозбереження. Об’єкти і суб’єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження. Державні програми, освіта і виховання в сфері енергозбереження.

 

Тема 8. Правове регулювання енергозбереження в Україні

Правове регулювання енергозбереження в Україні. Визначення пріоритетних напрямів енергозбереження. Об’єкти і завдання державної експертизи з енергозбереження. Поняття енергетичного аудиту. Юридична відповідальність за порушення законодавства про енергозбереження. Дати аналіз основним завданням та правам Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України щодо організації діяльності з енергозбереження. Роль державної експертизи з енергозбереження у правовому регулюванні енергозбереження в Україні.

 

Тема 9. Економічний механізм енергозбереження

Завдання та заходи для забезпечення енергозбереження. Взаємна економічна відповідальність постачальників і споживачів паливно-енергетичних ресурсів. Характеристика енергетичних стандартів, норм та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів. Стимулювання енергозбереження. Охарактеризуйте питання міжнародного співробітництва України у сфері електроенергетики та енергозбереження.

 

Тема 10. Поняття та структура власності в Електроенергетичній галузі

Сучасний стан та структура власності теплових електростанцій, гідроелектростанцій, атомних електростанцій, вітрових електростанцій, об’єднаної енергетичної системи України. Проблеми та перспективи розвитку електроенергетичної галузі.

 

Тема 11. Поняття та структура власності в Паливній промисловості

Сучасний стан та структура власності вугільної промисловісті, нафтогазового комплексу, атомної промисловості. Висновки, проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості.

Тема 12. Принципи державної політики, управління, нагляду та регулювання діяльності в паливно-енергетичному комплексі України

В електроенергетиці. З енергозбереження. У сфері теплопостачання. В нафтогазовій галузі. У сфері альтернативних видів палива. У сфері альтернативних джерел енергії. У сфері використання когенераційних установок. Дати характеристику і аналіз цим принципам, а також пропозиції і доповнення до діючого законодавства.

 

Тема 13. Органи, що здійснюють управління паливно-енергетичним комплексом України

Роль Верховної Рада України, Кабінету Міністрів України, галузевих Міністерств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в управлінні паливно-енергетичним комплексом України. Правовий статус відомств, служб, комітетів, Державних інспекцій та відповідних комісій, що здійснюють управління паливно-енергетичним комплексом України.

 

Тема 14. Порядок здійснення державного регулювання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)

Основні завдання та повноваження НКРЕ. Основні функції та особливості роботи НКРЕ. Повноваження Голови НКРЕ.

 

Тема 15. Загальні положення законодавства про альтернативні види палива

Ознаки альтернативних видів палива, його споживачів, порядок їх визначення. Економічний механізм стимулювання у сфері альтернативних видів палива. Дати пропозиції та доповнення до діючого законодавства щодо поширення використання альтернативнихі видів палива. Юридична відповідальність за порушення законодавства про альтернативні види палива.

 

Тема 16. Порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання

Уповноважені органи (особи), які мають право штрафувати та на яких підставах відбувається накладення штрафів. Акти перевірки дотримання законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання. Постанова або розпорядження про накладення штрафу за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання. Дати пропозиції та доповнення до діючого законодавства з метою зменшення кількості правопорушень в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

 

Тема 17. Порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику

Підстави та порядок застосування санкцій. Призначення керуючого (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником. Зупинення та анулювання дії ліцензії на провадження підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.