Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема: Приймання автомобілів у ремонт

План

1. Приймання автомобілів і агрегатів в ремонт і їх зберігання

2. Стадії приймання авто в ремонт

 

Приймання автомобілів і агрегатів в ремонт і їх зберігання

Підприємство, що експлуатує автомобілі (замовник), направляє і здає ті, що підлягають ремонту автомобілі і агрегати, керуються існуючими положеннями, а АРП приймає їх на підставі тих же положень.

Технічні умови на здачу автомобілів і агрегатів в капітальний ремонт повинні відповідати вимогам ГОСТів і керівництву на капітальний ремонт.

Замовник здає в ремонт автомобілі і агрегати, що виробили встановлений ресурс (таблиця. 3.1), досягли граничного стану і аварійні пошкодження, що мають, які можуть усуватися лише на підприємствах по капітальному ремонту при наявності відповідного акту; що досягли граничного стану, але що не виробили встановленого ресурсу з додатком відповідного акту.

Автомобілі і агрегати, що направляються в ремонт, мають бути комплектними і мати лише ті несправності, які виникли в результаті природного зносу деталей.

Для вантажних автомобілів і їх агрегатів встановлені перша і друга комплектність; для автобусів і легкових автомобілів — лише перша; силових агрегатів (двигун з коробкою передач і зчепленням) — перша; дизелів — перша; для карбюраторних двигунів — перша і друга. Всі останні агрегати автомобіля мають лише одну комплектність.

Автомобіль першої комплектності — це автомобіль зі всіма складовими частинами, включаючи запасне колесо. Автомобілі другої комплектності здають в ремонт без платформи, металевих кузовів і спеціального устаткування.

Двигун першої комплектності — це двигун в зборі зі всіма складовими частинами, встановленими на нім, включаючи щеплення, компресор, вентилятор, насос гідропідсилювач рульового управління, паливну апаратуру, прилади системи охолодження і змащувальної системи, очисник повітря, електроустаткування і тому подібне Двигун другої комплектності — це двигун в зборі із зчепленням, але без інших складових частин, що встановлюються на нім.В окремих випадках (як виняток) АРП може приймати в ремонт автомобілі і агрегати в комплектності, відмінній від встановленої. При цьому доукомплектовані їх виробляється по калькуляції ремонтного підприємства, погодженій із замовником.

Автомобілі і агрегати, що виробили свій ресурс, але що не досягли граничного стану, не підлягають капітальному ремонту.

У капітальний ремонт не приймаються: вантажні автомобілі, якщо їх кабіни і рами підлягають списанню; автобуси і легкові автомобілі, якщо їх кузови не можуть бути відновлені; агрегати і вузли, в яких базові або основні деталі підлягають списанню.

Таблиця 3.1

Ресурси до першого капітального ремонту автомобілів, тис. км.

Марка автомобіля Повнокомплексний автомобіль Двигун Коробка передач Роздавальна коробка і підіймальний пристрій Міст Рульовий механізм
передній задній (середній)
ГАЗ-52-03
ГАЗ-66
ЗІЛ-164А -164Н
ЗІЛ-585Л -585М
ЗІЛ-130 -130Г
ЗІЛ-130В1
ЗІЛ-131 -131В
ЗІЛ-133П
Урал-375Д -375С
Урал-377 -377С
МАЗ-500 -500А
МАЗ-504 -504А, -504В 1 200
МАЗ-503-503Б
МАЗ-509 -509А
КАМАЗ-5320 -5410
КАМАЗ-5510
КРАЗ-255Л -55Л1
КРАЗ-255Б -255В
КРАЗ-257 -258
КРАЗ-256Б -256Б1

 

Зовнішні поверхні автомобілів і агрегатів мають бути очищені від грязі. Автомобілі і агрегати не повинні мати деталей, які відремонтовані способами, можливість, що виключають, подальшого їх використання або ремонту і мати придатні до експлуатації акумулятори і шини. Всі складальні одиниці, деталі і прилади мають бути закріплені на машині відповідно до його конструкції.

Технічний стан автомобілів, що здаються в КР, повинен забезпечувати, як правило, можливість запуску двигуна і випробування пробігом до 3 км. Автомобіль, що має пошкодження нікого характеру або несправності, при яких запуск двигуна і рух його неможливо або можуть спричинити подальше руйнування деталей, задається в КР не на ходу.

Технічний стан агрегатів здійснюється на контрольно-випробних стендах. Для визначення технічного стану автомобілів і агрегатів необхідно використовувати засоби діагностування. Результатом діагностування є висновок про технічний стан автомобілів і агрегатів з вказівкою місця, вигляду і причини дефекту.

При прийманні автомобіля в ремонт складається приймально-здавальний акт по встановленій формі у трьох екземплярах. У акті наголошується технічний стан і комплектність об'єкту, що здається в ремонті. Акт підписується представниками АРП і замовника. Перший і третій екземпляри акту залишаються на ремонтному підприємстві, а другою видається замовникові.

Складальні одиниці, що здаються в ремонт окремо, повинні мати довідку, підтверджуючу необхідність капітального ремонту складену замовником.

Двигун і їх складальні одиниці задаються в КР згідно з рішенням ГОСТів і технічними умовами на ремонт. Здача в ремонт двигуни мають бути укомплектовані складальними одиницями і деталями, передбаченими конструкцією. Відхилення в комплектності двигунів допускається в межах конструктивних змін, внесених до даної моделі організації-конструктором. Допускається відсутність на двигунах і на складальних одиницях окремих кріпильних деталей (болтів, гайок, шпильок) і дрібних деталей (ковпачків і тому подібне).

Двигуни і їх складальні одиниці не повинні мати деталей відремонтованих способами, що виключають подальше їх використання або ремонт; мають бути очищені і вимиті зовні, а мастило і вода — злити. Всі отвори, через які можуть проникнути атмосферні осідання і пил у внутрішні площини двигунів і їх складальних одиниць, мають бути закриті кришками або пробками-заглушками.

Зовнішні незабарвлені металеві поверхні застерігайте від корозії протикорозійним мастилом. Тара і транспортні засоби, вживані для перевезення двигунів і складальних одиниць, повинні забезпечувати їх збереження.

До кожного двигуна і окремо паливному насосу додається паспорт і довідка, підтверджуюча необхідність проведення капітального ремонту.

Стадії приймання авто в ремонт

Процес приймання складається з наступних стадій: попередній технічний огляд і виявлення комплектності; зовнішня до остаточний технічний огляд. Ремонтному підприємству надається право при прийманні розкривати будь-яку складальну одиницю.

Якщо машина або складальна одиниця не відповідає технічним умовам на приймання, то вона в капітальний ремонт не приймається, але може бути прийнята у відновлювальний ремонт.

Прийняті в ремонт автомобілі і агрегати вирушають на склад ремонтного фонду, де і зберігаються до вступу в ремонт.

Ремонтний фонд (автомобілі і агрегати) можна зберігати під навісами на майданчиках з твердим покриттям. Склади ремонтного фонду мають бути обладнані (з врахуванням вигляду виробу і програми виробництва) стелажами, у тому числі багатоярусними, монорельсами, кранами-штабелерами, що забезпечують можливість установки, зняття і транспортування до ремонтного фонда.

Паливну апаратуру і електроустаткування зберігають в закритих вентильованих приміщеннях. Не допускається спільне зберігання паливної апаратури, електроустаткування і речовин, що викликають корозію.

Лекція _____


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.