Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Основні статті договору: предмет і об'єкт договору, базисні умови постачання Інкотермс 2000

 

Одним з найважливіших є розділ договору, у якому сторони чітко формулюють предмет договору - дія або сукупність дій, що визначають тип і характер угоди, що укладається.

У договорі також вказується і його об'єкт - товар, виконання конкретних робіт чи послуг. Об'єкт детально описується або в самому тексті договору, або виноситься за його рамки й описується в додатках, де наводяться його необхідні й достатні характеристики та описи.

Іншою важливою умовою договору купівлі-продажу є фіксація визначених базисних умов постачання, під якими розуміють умови, що визначають обов'язки продавця і покупця по доставці товару, і встановлюють момент переходу ризику випадкової втрати чи псування товару з продавця на покупця.

Розглянемо базисні умови постачання Інкотермс 2000 більш детально.

Перша група Е містить один термін ЕХW - ех works. При включенні в договір купівлі-продажу цієї умови продавець несе мінімальні ризики втрат і мінімальні витрати на транспортування, тому що він надає товар покупцю на власній території - склад заводу (рис. 11.1).

Рис. 11.1 Розподіл витрат і перехід ризиків при використанні термінів групи Е

Друга група F включає терміни FСА (frее carrier аt - франко-перевізник), FАS (frее alongside – франко - уздовж борта судна), FОВ (frее on board - франко-борт).

За умов «франко-перевізник» і «франко-борт» продавець оплачує усі витрати, пов’язані з товаром до моменту завершення завантаження, а покупець сплачує основне транспортування. При цьому термін «франко-борт» використовується при перевезеннях на морському й річковому транспорті, а «франко-перевізник» - при доставці будь-яким видом транспорту.У випадку застосування терміна «уздовж борта судна» продавець не оплачує завантаження.

У цій групі термінів ризик втрат і ушкоджень переходить в момент передачі товару від продавця до покупця (рис. 11.2).

Рис. 11.2 Розподіл витрат і перехід ризиків при використанні термінів групи F

Третя група С складається з чотирьох термінів: СFR (соst аnd freight ) - вартість і фрахт; СІF (соst, insurance and freight) - вартість, страхування і фрахт; CРТ (carriage paid to) - перевезення оплачене до; СIР (carriage and insurance paid to) - перевезення і страхування оплачені до.

При використанні цих термінів продавець оплачує основне транспортування, а ризик втрат і ушкоджень товару переходить до покупця в місці навантаження (рис. 11.3).

Рис. 11.3 Розподіл витрат і перехід ризиків при використанні термінів групи С

 

Терміни СFR і СІF характеризують перевезення на морському і річковому транспорті, а інші - на будь-яких видах транспорту.

Четверта група D включає такі терміни: DАF (dеlivered at frontier) - постачання до кордону; DЕS (dеlivered ex ship) - постачання із судна; DЕQ (dеlivered ex quay) - постачання з причалу; DDР (dеlivered duty paid) - постачання зі сплатою мита; DDU (dеlivered duty unpaid) - постачання без сплати мита.

Перший термін означає, що перехід ризиків і розподіл витрат між продавцем і покупцем відбувається в обумовленому місці (рис.11.4).

Рис. 11.4 Розподіл витрат і перехід ризиків при використанні терміна DAF

 

Якщо застосовуються інші терміни цієї групи, то постачання здійснюється продавцем у місці призначення, і він піддається ризику втрат і ушкодження на всьому шляху проходження товару (рис. 11.5). При цьому терміни DЕS і DЕQ використовуються тільки на морському і річковому транспорті. Їх відмінність полягає в тому, що в першому випадку продавець не оплачує розвантаження, а в другому оплачує. Інші терміни застосовуються на будь-якому виді транспорту.

Рис. 11.5 Розподіл витрат і перехід ризиків при використанні термінів групи D

 

При використанні партнерами в договорах торгових умов варто точно вказувати, за якою редакцією розглядається їхнє тлумачення, а також точно визначати географічну точку розподілу витрат і ризиків. Наприклад, «СІF Одеса Інкотермс 2000» означає, що продавець повинний доставити вантаж на морському судні за свій рахунок у порт Одеса, застрахувати його і нести ризик втрат і ушкодження вантажу тільки до порту навантаження. При цьому тлумачення терміна СІF здійснюється відповідно до Інкотермс 2000.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.