Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Митне оформлення товарів при перевезеннях вантажів авіатранспортом і при водяних перевезеннях

 

Українські й іноземні судна з моменту прибуття в територіальні води України вважають такими, що перебувають під митним контролем до закінчення оформлення митних документів на випуск товарів і транспортних засобів.

Митне оформлення суден відбувається, як правило, цілодобово в порядку їх приходу в порт (відходу з порту). Митне оформлення і контроль здійснюються комісією, до складу якої входять представники митниці, контрольно-пропускного пункту прикордонних військ, санітарно-карантинних служб, і агентуючої організації. При контролі наливних суден до складу комісії включаються представники пожежної охорони.

До приходу судна здійснюється збір, вивчення, узагальнення, аналіз даних про обстановку за документами митниці та інформації від взаємодіючих організацій. Безпосередньо на прибулому судні проводиться митне оформлення документів і товарів, перевезених судновою командою і пасажирами, оформлення документів на перевезені товари, огляд судна. По закінченні робіт на судні завершується митне оформлення та обробка документації, оформленої на судні, формується пароплавна справа. Процедура митного оформлення на «відхід» у загальному випадку повторює розглянутий вище порядок оформлення на прихід.

Митне оформлення товарів, увезених повітряним транспортом відповідно до режиму випуску для вільного звертання, виробляється в митницях, розташованих у місцях увозу. У випадку митного оформлення відповідно до інших режимів вони можуть бути доставлені в митні органи, у регіоні діяльності яких знаходиться одержувач товарів, при дотриманні умов, що забезпечують гарантію сплати митних платежів.Основним товарно-транспортним документом, оформлюваним при постачанні вантажу повітряним транспортом, є авіанакладна.

Самі повітряні судна також є об'єктами митного оформлення і митного контролю як транспортні засоби. Митне оформлення повітряних суден відповідно до Чікагської конвенції (1944 р.) виробляється на основі єдиного міжнародного документа - генеральної декларації повітряного судна.

 

Митне оформлення товарів при перевезеннях вантажів на залізничному та автомобільному транспорті

 

Митне оформлення і митний контроль при залізничних перевезеннях здійснюється прикордонними і внутрішніми митними органами, при цьому локомотиви і рухомий состав оформляються, як і інші види транспортних засобів, тільки на кордоні. Основним товарно-транспортним документом, оформлюваним при постачанні вантажу залізничним транспортом, є міжнародна залізнична накладна. Під час перевезення вантажів під митним контролем оформляється також документ контролю за доставкою.

Оформлення ввозу товару. Ввезені в Україну товари направляються з митниці, розташованої на кордоні, під митним контролем у митницю, у зоні діяльності якої розташований одержувач товарів, для основного митного оформлення. Після прибуття на станцію призначення працівники станції зобов'язані повідомити про це митний орган призначення і вантажоодержувача. Митне оформлення товарів відбувається з розміщенням товарів на склади тимчасового збереження чи без фактичного розміщення (з розміщенням на під'їзних коліях підприємств). Форма сполучення митниці і порядок надання документів на вантаж розробляється і приймається спільно станцією і митним органом з урахуванням Положення про тимчасове збереження, а також Правил перевезень вантажів.

Оформлення вивозу товарів. Вивіз товарів за межі України допускається за умови проведення встановленого порядку митного оформлення відповідно до заявленого митного режиму. На прикордонну станцію, як правило, прибувають товари, вже оформлені на вивіз внутрішніми митницями. Митне оформлення таких товарів завершується в прикордонній митниці після перевірки всіх відомостей і документів.

Митне оформлення і митний контроль в автомобільних пунктах пропуску вантажного автотранспорту здійснюється в такій послідовності:

· подача перевізником повідомлення про ввіз (вивозі) у формі вручення документів на транспортний засіб і перевезений вантаж посадовій особі митного органа при в'їзді на територію зони митного і прикордонного контролю;

· перевірка посадовою особою митниці дозволів (ліцензій) на ввіз в Україну у випадках, передбачених законодавством;

· фіксування найменування, ваги, кількості, фактурної вартості кожного товару, перевезеного на кожному транспортному засобі, шляхом проставлення оцінок співробітником митного органа на представлених документах;

· узяття проб і зразків;

· ухвалення рішення про форму контролю транспортного засобу;

· митне оформлення і митний контроль транспортного засобу і товарів;

· вручення перевізнику документів на транспортний засіб і перевезені товари;

· випуск транспортного засобу за кордон чи усередину країни.

Основним документом, оформлюваним при постачанні вантажів автомобільним транспортом, є міжнародна автомобільна товаротранспортна накладна.

 

Транспортне страхування

 

Страхування являє собою складну систему заходів, спрямовану на повне чи часткове відшкодування втрат від тих чи інших ризиків, шляхом перекладання їх наслідків з однієї сторони (страхувальника) на іншу сторону (страховика) за визначену винагороду.

Розглянемо деякі поняття страхування. Страхова премія - винагорода страховика, що нараховується у визначеному відсотку від страхової суми. Страхова сума - повідомляється страхувальником при укладанні договору, сума, на яку страхується об'єкт. Страховий випадок - настання події, від наслідків якого здійснювалося страхування.

У загальному плані страхування поділяється на майнове, особисте і страхування відповідальності перед третіми особами.

Транспортне страхування - узагальнююче поняття для усіх видів страхування від небезпек, що виникають при експлуатації засобів транспорту. Об'єктами такого страхування можуть бути транспортні засоби (страхування «каско»), перевезені вантажі (страхування «карго»), фрахт, а також відповідальність перевізника перед третіми особами, зокрема, пасажирами. Транспортне страхування містить у собі такі підгалузі майнового страхування, як морське, авіаційне, залізничне страхування, страхування засобів автотранспорту, контейнерів і т.д.

У договорах страхування обумовлюється сума частини збитку, що не відшкодовується - франшиза у вигляді визначеного відсотка від вартості застрахованого майна чи у визначеній сумі. Розрізняється умовна і безумовна франшиза. У першому випадку страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його розмір не перевищує розміру франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню цілком, якщо його розмір перевищує франшизу. При безумовній франшизі відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом франшизи.

З огляду на те, що зовнішня торгівля в основному обслуговується морським транспортом, більш докладно зупинимося на морському страхуванні.

У коло питань морського страхування входять страхування морських суден, страхування карго і страхування відповідальності судновласників. При страхуванні «каско» видами страхування можуть бути в залежності від страхових випадків:

· страхування з відповідальністю за загибель і ушкодження, у тому числі витрати за загальною аварією і витрати на рятування;

· без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи;

· з відповідальністю тільки за повну загибель, включаючи витрати на рятування;

· з відповідальністю тільки за повну загибель судна.

Страхування «карго» є обов'язком вантажовласника. Основними умовами страхування «карго» є, згідно з «Застереженнями інституту Лондонських страховиків»:

· група «А» - страхування з відповідальністю за всі ризики;

· група «Б» - страхування з відповідальністю за приватну аварію;

· група «У» страхування без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи.

Страхування відповідальності судновласників здійснюється не страховими компаніями, а товариствами взаємного страхування, названими асоціаціями чи клубами взаємного страхування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П.Фаминского. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 512 с.

2. Гамов Н.С., Третьяков А.С. Внешнеэкономическая деятельность. Теория. Практика. Маркетинг: Учебное пособие. - З.: ИПК «Запоріжжя» — РИО «Издатель», 1998. – 171 с.

3. Иванова М.Б. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. — М.: Издателство РИОР, 2004. — 105 с.

4. Плужников К.И. Транспортное экспедирование: Учеб. - М.: РосКонсульт, 1999.

5. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: Учеб. пособие. - М.: Дашков и К, 2002.

6. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учеб. - М.: Юристъ, 1998.

 

Контрольні питання:

1. Міжнародні перевезення (визначення)

2. Три групи транспортних операцій, зв'язаних послідовністю виконання (перелік)

3. Переваги і недоліки автомобільного транспорту (перелік)

4. Переваги і недоліки залізничного транспорту (перелік)

5. Переваги і недоліки морського транспорту (перелік)

6. Переваги і недоліки авіатранспорту (перелік)

7. Переваги і недоліки річкового транспорту (перелік)

8. Переваги і недоліки трубопровідного транспорту (перелік)

9. Трампове судноплавство (визначення)

10. Букинг-нот (визначення)

11. Марджин (визначення)

12. Сталійний час (визначення)

13. Демередж і диспач (визначення)

14. Прямі змішані перевезення (визначення)

15. Мультимодальне (інтермодальне, комбінованою) міжнародне перевезення вантажу (визначення)

16. Основними критеріями добору маршруту (перелік)

17. Страхування (сутність)

18. Франшиза (визначення)


ТЕМА 15


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.