Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Основні статті договору: умови страхування, гарантії і рекламації, порядок врегулювання суперечок, форс-мажорне застереження

 

Страхування. Усі договори купівлі-продажу супроводжуються страхуванням. Залежно від умов договору цей обов'язок покладається на продавцеві або на покупцеві. Якщо ж формою угоди такий обов'язок не передбачений, то сторона, що несе ризик втрати чи ушкодження товару в процесі транспортування, сама зацікавлена в його страхуванні. У договорі сторони повинні передбачити відповіді на такі питання: який вантаж підлягає страхуванню, від яких ризиків, яка зі сторін здійснює страхування та на чию користь воно здійснюється, на яких умовах здійснюється страхування.

Для здійснення страхування між страховою компанією і страхувальником (продавцем чи покупцем) укладається договір страхування, для засвідчення якого страхувальнику видається страховий поліс. За визначену винагороду (страхову премію) страхова компанія приймає на себе ризик втрати чи ушкодження товару.

Гарантії і рекламації. Зазвичай в договорах купівлі-продажу міститься умова, за якою продавець бере відповідальність за якість товару протягом визначеного гарантійного терміну. У контракті перераховуються також усі випадки, на які гарантія не поширюється (зокрема, предмети, що швидко зношуються, та запасні частини, природний знос устаткування, на збиток, що виник унаслідок неправильного чи недбалого збереження та обслуговування тощо).

По відношенню до товарів встановлюються гарантійні терміни:

Ø термін експлуатації – період, в продовж якого виробник гарантує стабільність показників якості товарів;

Ø термін зберігання – період, в продовж якого виробник гарантує наявність у виробу, що зберігається, всіх встановлених стандартами якостей товару за умови дотримання умов зберігання;Ø термін придатності – період, в продовж якого виробник гарантує наявність у виробу всіх встановлених стандартами якостей товару за умови дотримання умов зберігання та експлуатації.

При виявленні дефектів покупець протягом гарантійного періоду має право пред'явити продавцю претензії (рекламації) щодо якості. Рекламація – це вимога, що виставляється однією стороною іншій з метою встановлення і відшкодування порушених прав.

У контракті сторони вказують можливі способи задоволення обґрунтованих рекламацій: усунення дефекту, часткова чи повна заміна товару, уцінка та ін. Порядок пред'явлення рекламацій передбачає встановлення термінів для їх пред'явлення, визначає види документів, що представляються при цьому, терміни відповіді на рекламації.

Розрізняються також такі поняття як:

Ø комплектність товару – постачання товару у такому види, щоб він міг бути використаним за призначенням;

Ø комплектність поставки – продавець приймає на себе зобов’язання поставити товар у сукупності його складових частин, що передбачені контрактом.

Порядок врегулювання суперечок. У будь-якому договорі купівлі-продажу повинен бути встановлений порядок пред'явлення претензій і розв’язання суперечок, що можуть виникнути між сторонами у зв'язку з виконанням договору, його припиненням чи недійсністю. Якщо мирне розв’язання суперечки не досягається, то сторони передають його розгляд в арбітраж або державний суд. У цьому застереженні контракту повинний бути зазначений арбітраж, кількість арбітрів, порядок їх обрання, мова й місце розгляду, а також застосоване для розв’язання суперечок за даним контрактом матеріальне право.

Форс-мажорне застереження. Практично всі договори купівлі-продажу містять умови, що дозволяють переносити термін виконання договору чи взагалі звільняють сторони від повного або часткового виконання зобов'язань за договором у випадку настання визначених обставин, що називаються форс-мажорними, чи обставинами нездоланної сили.

У контрактах зазвичай передбачається перелік таких обставин і порядок дії сторін при їхньому настанні. Якщо такі обставини мають місце, то сторона, для якої вони наступили, негайно сповіщає іншу сторону. При цьому термін виконання договору відсувається на період тривалістю дії зазначених обставин. Якщо ж ці обставини тривають понад термін, зафіксований в договорі, то кожна зі сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за договором. При цьому жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.

 

Особливості купівлі-продажу сировинних і продовольчих товарів

 

Ринки сировинних і продовольчих товарів значною мірою монополізовані і регламентовані. Збільшується державне втручання у визначення обсягів, напрямків, форм і методів торгівлі сировинними і продовольчими товарами.

Для ринку сировинних і продовольчих товарів характерні такі види операцій:

· укладення разових угод на постачання порівняно невеликої кількості товарів, включаючи біржові угоди;

· постачання між підприємствами, що входять в один концерн (внутрішньофірмові постачання) на довгостроковій основі;

· довгострокові угоди між формально незалежними контрагентами.

Особливості торгівлі сировинними товарами і продовольством обумовлені специфічними умовами використання сировини, що знаходить безпосереднє відображення в контрактах купівлі-продажу. Нижче розглянуті деякі умови таких договорів.

Порядок здавання-прийняття. Велика увага при укладанні контракту звертається на умови здавання-прийняття сировинних товарів, методи визначення якості й кількості. Під час перевезення деяких сировинних і продовольчих товарів відбуваються зміни в їхній кількості і якості - деякі з них адсорбують вологу, піддаються усушці, псуванню. У зв'язку з цим у контрактах передбачається остаточне визначення кількості товару в місці вивантаження. На підставі цих показників визначаються ціни.

У контрактах на торгівлю сировинними товарами звертається велика увага на встановлення надбавок і знижок з ціни за постачання товару більш високою і більш низької якості.

Транспортні умови. При транспортуванні сировинних і продовольчих товарів досить широко використовується так зване опціонне застереження щодо кількості товару, що постачається. Для того, щоб повністю використовувати вантажомісткість і вантажопідйомність транспортного засобу, у договорі встановлюється право продавця відвантажити дещо більшу або меншу кількість товару.

Ціна і загальна сума контракту. Ринок сировинних і продовольчих товарів характеризується великими коливаннями рівня цін. Тому, щоб уникнути великих втрат у випадку різкої зміни цін, у контрактах установлюються ціни з подальшою фіксацією. Так, може бути передбачене встановлення контрактних цін за рівнем біржових котирувань на день постачання чи платежу або за іншими достовірними довідковими цінами. При встановленні в контракті ціни з подальшою фіксацією покупцю може бути надане право вибору моменту фіксації ціни протягом терміну виконання угоди з застереженням, якими джерелами інформації про ціни йому варто користатися при визначенні ціни.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.