Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Формулювання в контракті акредитивної та інкасової форм розрахунків

У контракті купівлі-продажу акредитивна форма розрахунків може бути наведена у вигляді такого формулювання:

«Платіж та товар, проданий за дійсним контрактом повинний бути зроблений з безвідкличного підтвердження акредитиву, що повинний бути відкритий Покупцем у Банку ___ на користь Продавця на вартість кожної партії товару, що підлягає відвантаженню, плюс 10%; термін дії акредитива - 45 днів.

Акредитив повинний бути відкритий не пізніше, ніж за 15 днів до погодженого терміну відвантаження кожної партії товару. Витрати по відкриттю, зміні та використанню акредитиву оплачує Покупець.

У випадку не відкриття акредитиву вчасно Покупець оплачує Продавцю за кожний день прострочення, але не більш ніж протягом 20 днів, пені в розмірі 0,1% від суми невідкритого в термін акредитиву, і Продавець у такому випадку має право затримати постачання товару до відкриття акредитиву. Якщо затримка у відкритті акредитиву протриває понад 20 днів, то Продавець має право відмовитися від постачання товару, що підлягає оплаті з цього акредитиву. При цьому збитки Покупця в зв'язку з вищевказаною затримкою в постачанні товару і відмовою Продавця поставити його не можуть бути перекладені на Продавця.

Платіж з акредитиву здійснюються при наданні Продавцем Банку ___ наступних документів:

· 2 екземпляри чистих коносаментів, виставлених на товар, відвантажений на адресу Покупця;

· 4 екземпляри рахунка;

· 4 екземпляри специфікації;

· копії сертифіката якості.

При згоді продавця і покупця використовувати інкасову форму розрахунків у контракт можна включити таке формулювання:

«Платіж за поставлений товар здійснюється шляхом виставляння рахунку на інкасо в Банку ____. Оплата рахунків здійснюється протягом 20 днів з дня отримання документів. Платіж здійснюється на підставі таких документів:1. Повного комплекту чистих бортових коносаментів (дубліката залізничної накладної, автонакладної), виписаних відповідно до специфікації, доданої до дійсного контракту, - 3 примірника.

2. Рахунки в 3 примірниках.

3. Сертифіката якості, виданого Продавцем у 2 примірниках.

Продавець зобов'язаний перераховані вище документи пред'явити в Банк для оплати не пізніше 10 днів після відвантаження.

Для покриття можливих збитків у результаті нестачі усередині упакування чи низької якості поставленого товару з першого рахунка утримується сума в розмірі 3% від загальної вартості товарів, закуплених за діючим контрактом.

Продавець у рахунку за першу партію товарів вказує окремим рядком утримувану суму і зменшує на неї суму рахунку».

Уніфіковані правила і звичаї документарних форм платежів (акредитив та інкасо)

«Уніфіковані правила для документарних акредитивів» (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits USP) мають рекомендаційний характер. Але, незважаючи на це, їх дотримуються практично у всіх країнах світу при здійсненні розрахунків між суб'єктами різних держав із застосуванням акредитивів.

Перша редакція цих правил була видана в 1933 р., наступні - у 1951, 1962, 1974 і 1983 рр. На сьогодні використовується редакція Міжнародної торговельної палати № 500, видана в 1993 р.

Рекомендація Міжнародної торговельної палати діє тільки в тому випадку, якщо сторони прямо вказують на те, що підпорядковують свої відносини даним правилам.

USР № 500 застосовуються до всіх документарних акредитивів і обов'язкові для всіх зацікавлених сторін при відсутності прямо вираженої угоди про інше. Ці правила визначають:

· поняття і види акредитивів;

· способи і порядок їх виконання і передачі;

· зобов'язання і відповідальність банків;

· вимоги до наданих за акредитивом документами і порядок їхнього подання;

· тлумачення різних термінів.

Практика розрахунків за допомогою інкасо систематизована Міжнародною торговельною палатою у вигляді стандартних міжнародних правил у публікації «Уніфіковані правила по інкасо» (Uniformed Rules for Collection URC). Остання редакція правил являє собою публікацію Міжнародної торговельної палати № 522, видану в 1995 р., яка набула чинності з січня 1996 р. Як відзначалося вище, рекомендації МТП діють лише в тому випадку, коли сторони прямо вказують у договорах, що підпорядковують свої відносини цим рекомендаціям.

«Уніфіковані правила по інкасо» визначають такі моменти:

· поняття і види інкасо;

· визначення сторін, що беруть участь в інкасових операціях;

· форма і структура інкасового доручення;

· зобов'язання і відповідальність банків при розрахунках у формі інкасо, а також випадки звільнення від відповідальності.

Переваги і недоліки акредитивної та інкасової форм розрахунків

Акредитивна форма розрахунків найбільш вигідна продавцю, оскільки являє собою тверде і надійне забезпечення платежу, отримане до початку відвантаження. Якщо надані документи відповідають умовам акредитиву, то здійснення платежу за ним не пов'язано зі згодою покупця на оплату товару.

Але акредитив у той же час є найбільш складним методом розрахунків для продавця, оскільки одержання платежу пов’язане з правильним оформленням документів і своєчасним поданням їх у банк. Висуваючи жорсткі вимоги до оформлення документів відповідно до умов акредитиву, банки захищають інтереси покупців, тому що діють на підставі їхніх доручень.

Основні недоліки акредитивів для покупців полягають у певних затримках проходження документів через банки, а також високої вартості акредитивів.

У міжнародній практиці склалася традиція розділяти банківські витрати між сторонами договору, кожна з який оплачує банківські комісії на території своєї країни.

Інкасова форма розрахунків деякою мірою більш вигідна покупцю, оскільки банки захищають його право на товар до моменту оплати документів. Право на товар покупцю дають товаророзпорядчі документи, у володіння якими він вступає після їх оплати. Така форма розрахунків вигідна покупцю ще й тому, що передбачає оплату дійсно поставленого товару, а витрати на проведення інкасової операції відносно невеликі.

Основні недоліки інкасової форми розрахунків:

· тривалість проходження документів через банки і відповідно періоду їх оплати - від кількох тижнів до місяця і більш;

· покупець може відмовитися від оплати наданих документів. У цьому випадку продавець буде нести витрати, пов'язані зі збереженням вантажу, продажу його третій особі чи перевезенням назад у свою країну.

Розрахунки чеками

Чек- один з поширених видів цінних паперів, що являє собою грошовий документ чітку встановленої форми, що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця, трасата) банку чекодавця про виплату власнику чека позначеної в ньому суми грошей після його пред'явлення чи протягом терміну, встановленого законодавством.

Оплачений чек за підписом пред'явника служить для банку розпискою у виплаті зазначеної в ньому суми і підтвердженням правильності здійснюваної операції. Чекодавець у момент виписки чека повинний мати кошти на рахунку, тобто чек повинний бути «покритим».

Основними видами чеків, використовуваними у міжнародних розрахунках, є:

· пред'явницький чек, що виписується на пред'явника, його передача і обіг відбуваються, як у готівки;

· іменний чек виписується на певну особу з застереженням «не наказу» чи рівнозначним застереженням і не може передаватися у звичайному порядку іншій особі

· ордерний чек, що виписується на користь певної особи. Він може бути переданий іншій особі шляхом передавчого напису на зворотному боці;

· банківський чек - чек, виставлений одним банком на інший банк.

Чек належить до категорії оборотних документів. Усі права на чек можуть бути передані за допомогою передавчого напису - індосаменту, що проставляється на зворотному боці чека чи на доданому до чека додатковому листі (алонжі).

Платіж за чеком може бути гарантований будь-якою іншою особою, крім платника за чеком. При цьому особі, яка підписалася в якості гаранта, можна, але не обов'язково, вказувати, за кого вона дає гарантію. При відсутності такої вказівки гарантія вважається даною за чекодавця.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.