Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Технічна характеристика роботи станції

Станція Сімферополь-Вантажний по характеру роботи відноситься до вантажних станцій, а по обсягу роботи відноситься до станцій 2 класу.

Станція Сімферополь-Вантажний Придніпровської залізниці, розташована на напрямку Джанкой – Севастополь..

Загальна характеристика станції наведена у таблиці 6.1.

 

Таблиця 6.1 – Загальна характеристика станції та підходів до неї

№ з/п Найменування показника Значення Примітка
Код ЄСР    
Клас станції    
Параграфи, за якими працює станція О 1, 3, 5, 6, 8  
Прилеглі перегони:    
4.1 - у непарному напрямку: станція Сімферополь-Вантажний – станція Сімферополь  
кількість головних колій  
засоби зв’язку Одностороннє автоматичне блокування  
основний вид тяги   Електровозна  
  4.2     - у парному напрямку: станція Сімферополь-Вантажний – станція Острякове  
кількість головних колій  
засоби зв’язку Одностороннє автоматичне блокування  
основний вид тяги Електровозна  
Сортувальні пристрої:    
5.1 - сортувальна гірка  
тип гірки Немеханізована гірка малої потужності  
кількість колій насуву Одна  

 


Продовження таблиці 6.1

5.2 - витяжні колії, їх номера Колії № 19,27,39,42  
місткість витяжних колій колія №19- 14 умовних вагонів, колія №27- 13 умовних вагонів, колія №39- 40 умовних вагонів, колія №42- 10 умовних вагонів,  
локомотиви та їх кількість ЧМЕ-3, два  

 

Характеристика колійного розвитку станції Сімферополь – Вантажний наведена у таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 – Характеристика колійного розвитку

№ з/п Назва парку Кіль-кість колій Номери колій та їх призначення Місткість в умовних вагонах Корисна довжина в м
Приймально-відправний І – головна для приймання, відправлення, пропускання непарних пасажирських, вантажних поїздів
ІІ - головна для приймання, відправлення, пропускання парних пасажирських, вантажних поїздів
3,4 – приймально-відправна для приймання, відправлення, пропускання пасажирських, вантажних поїздів в обох напрямках 55-60 835-909

Продовження таблиці 6.2

Сортувально- відправний 10,11,15 – сортувально-відправна для відправлення вантажних поїздів в обох напрямках 36-56   579-860  
12,13,14 – сортувально –відправна для від-правлення вантажних поїздів в обох напрям-ках та комерційного огляду вагонів 40-46 584-664
16 – відстійна для відправлення в обох напрямках пожежного та відбудовного поїздів
Вантажний район 17,18,23 - навантажувально-вивантажувальна для навантажування, розвантажування та відстою вагонів   16-53   228-743  
20,24 – навантажувально-вивантажувальна   7-38   98-542  
21 – підвищена для розвантажування вагонів  
22 – виставна  
37 – навантажувально-вивантажувальна для навантажування, розвантажування вагонів та контейнерів
Великотоннажна контейнерна площадка 40 – підкранова для навантажування, розвантажування з великотоннажними контейнерами  
41- виставна
Інші 19,27 – Витяжна 13-14 198-214
39 – Витяжна для насування вагонів

 


Продовження таблиці 6.2

    35 – запобіжна
25 – обвідна
26 – вагова
28,34 – з’єднувальна для подачі, прибирання вагонів 76-78
42 – витяжна для подачі та прибирання вагонів

 

Таблиця 6.3 – Характеристика під’їзних колій та місць загального користування

Кількість під’їзних колій Допустима швидкість руху під’їзними коліями Фронт навантаження/вивантаження Хто обслуговує
5 – 15 1- 5 9 – залізниця 1 – власник під’їзної колії

 

Таблиця 6.4 – Дані з розміщення споруд та будівель на станції

Назва Кількість колій Район розташування Ким обслуговується Примітка
Пост електричної централізації Розташований на відстані 40 метрів від осі станції в північну сторону   БМЕУ-6 В ньому знаходяться службово-технічні приміщення чергового по станції, оператора бюро інформації про підхід і прибуття вантажів, приміщення прийомоздавальни-ків вантажу і багажу, приміщення працівників ШЧ-2, апаратура і пристрої СЦБ і зв'язку.  

 


Продовження таблиці 6.4

Маневрова вишка МВ-2   Розташований в південній горловині, біля колії 25.   БМЕУ-6 В ній знаходяться службово-технічні приміщення оператора поста централізації, працівників ШЧ-2 , пристрої СЦБ і зв'язку .
Південний пост регулювальників Розташований в південній горловині праворуч від в'їзду до вантажного району . БМЕУ-6  
Північний пост сигналіста Розташований на міжколії 9-10 в північній горловині станції.   БМЕУ-6  
Санітарно-побутовий корпус Розташований праворуч на відстані 30 м від Південного поста регулювальників,   БМЕУ-6 В якому знаходяться, комора, побутові приміщення для працівників, пов'язаних з рухом поїздів, приміщення чергових по корпусу, котельна.
Товарна контора.   Розташована на відстані 30 м від центральної прохідної вантажного району   БМЕУ-6 В ній розміщені наступні службово-технічні приміщення: кабінети начальника станції, заступника начальника станції по оперативній роботі, інженера, кабінет технічного навчання,кабінет начальника вантажного району; приміщення агента по розшуку вантажів; зал засідань;

 

 


Продовження таблиці 6.4

        службово-технічні приміщення прийомоздавальників вантажу і багажу, товарних касирів, працівників по вивозу вантажів автотранспортом.
Службово-технічні приміщення прийомоздавальників вантажу і багажу майданчика малотоннажних контейнерів Розташоване біля входу на майданчик колії №37.   БМЕУ-6  
Службово-технічне приміщення прийомоздавальників вантажу і багажу 20-ти тонного контейнерного майданчика Розташоване в кінці майданчика за тупиковим упором колії №40 БМЕУ-6  

Станція Сімферополь - Вантажний обладнана пристроями електричної централізації з керуванням стрілками і сигналами з пульта-табло.

Рух поїздів здійснюється електровозами ВЛ-8 та тепловозами ЧМЭ-3.

Для формування поїздів на станції в наявності є дві витяжні колії №№ 19,39, які розташовані в парній та непарній горловинах станції.

Маневрова робота на станції здійснюється в 4-ох маневрових районах, за якими закріплено 2 маневрових локомотива серії ЧМЭ-3.

Рівень завантаженості та кількість маневрових локомотивів, задіяних на маневровій роботі, розраховується щорічно з урахуванням фактичних обсягів робіт та у відповідності до вимог діючих типових норм часу на маневрові роботи, що виконуються на залізничному транспорті. Розрахунок потреби в маневрових локомотивах на станції наведено у Додатку Е.

Для оперативного зв'язку між змінними керівниками та виконавцями на станції використовуються наступні види зв'язку:

- поїзний диспетчерський звязок з ДНЦ Південної дільниці, енергодиспетчером;

- поїзний міжстанційний зв'язок з ДСП станції Острякове, ДСП станції Сімферополь;

- прямий внутрішньостанційний зв'язок ДСП з Південним постом регулювальників швидкості руху вагонів, та сигналістом Північного поста;

- постанційний зв'язок;

- телефонний залізничний зв’язок;

- поїзний радіозв’язок ДСП з машиністами поїзних локомотивів;

- маневровий радіозв’язок ДСП з машиністами маневрових локомотивів, складачем поїздів, помічником складача поїздів, операторами поста централізації, машиністами локомотивів »;

- двосторонній гучномовний зв’язок;

- інформаційне табло для безперервного візуального контролю стану приймально-відправних колій і виконання основних виробничих операцій: прийому і відправлення поїздів, проведення маневрової роботи, початку і закінчення працівниками ПТО обробки поїздів при прибутті та відправленні.

- супутниковий зв’язок з ІОЦ.

Для зв'язку між змінним керівником та виконавцями в парках станції та горловинах встановлені переговорні колонки. Для зв'язку із машиністом маневрового локомотиву Складач поїздів і його помічник використовують портативні радіостанції.

На станції колії №№ І, ІІ, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,15 обладнані контактною мережею.

Станційні колії освітлюються за допомогою світильників, які встановлено на жорстких поперечинах контактної мережі та щоглах.

Для забезпечення виконання операцій з технічного огляду, поточного ремонту вагонів, усунення усіх технічних несправностей вагонів для забезпечення прямування їх без відчеплення від поїздів по гарантованим дільницям та збереження вантажів, що перевозяться, до місця призначення на станції Сімферополь-Вантажний, розташований пункт технічного обслуговування вагонів (ПТО).

Технічне обслуговування виконується безпосередньо на всіх приймально-відправних коліях станції. Відчіпний ремонт вагонів здійснюється на ремонтних коліях ПТО станції Сімферополь-Вантажний №№31,32,33, які обладнані пристроями для ремонту вагонів.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.