Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Технологія роботи станції з поїздами по прибуттю

В переробку на станцію прибувають поїзда (в тому числі підвищеної довжини) вагони яких, що подаються під вантажні операції на під’їзній колії.

Приймання вантажних поїздів, які надходять у переробку здійснюється на приймально-відправні колії №№4, 5, 6, 7,8, 9 .

Обробка состава поїзда по прибуттю включає:

- перевірку состава в русі на вхідній горловині;

- одержання перевізних документів від машиніста поїзного локомотива та звірку їх з натурним листком;

- звірення документів на поїзд, який прибув;

- закріплення состава;

- відчеплення та виїзд поїзного локомотива;

- огородження состава та пред’явлення состава до технічного та комерційного огляду;

- технічний огляд і обслуговування вагонів, без відчеплення їх від состава;

- комерційний огляд вагонів;

Одержавши повідомлення з сусідньої станції про відправлення поїзда черговий по станції інформує по двосторонньому парковому зв’язку або по телефону працівників ПТО, оператора поста централізації, та сигналіста, регулювальників швидкості руху вагонів, оператора бюро інформації, прийомоздавальника вантажу та багажу про номер поїзда, колію та час відправлення поїзда на станцію для завчасного виходу і зустрічі поїзда.

Всі виконавці операцій з обробки поїзда займають вихідні позиції у відповідності до ТРА станції та технологічного процесу роботи ПТО.

Після зупинки поїзда у межах колії приймання склад поїзда закріплюється сигналістом північного поста гальмовими башмаками, після чого поїзний локомотив відчіпляється від поїзда. Регламент та послідовність виконання операцій з закріплення вагонів (составів) гальмовими башмаками на коліях станції, викладений в ТРА станції Сімферополь – Вантажний.Після закріплення состава та відчеплення поїзного локомотива ДСП дає вказівку оператору ПТО на огородження составу «централізованим огородженням». При неможливості огородження составу «централізованим огородженням» оператор ПТО дає вказівку оглядача вагонів на огородження составу тимчасовими сигналами «Зупинка». Відповідальний працівник ПТО, який виконав огородження составу, повідомляє про це чергового по станції, в свою чергу черговий по станції дає дозвіл на проведення технічного та комерційного огляду і обслуговування составу.

Пред'явлення составу до технічного огляду реєструється у Книзі пред'явлення вантажних вагонів до технічного обслуговування форми ВУ-14, яка знаходиться у чергового по станції. Запис у Книзі ф. ВУ-14 завіряється підписами чергового по станції та старшого оглядача вагонів.

Технічний огляд виконує бригада працівників ПТО із двох оглядачів вагонів, які оглядають состав із обох боків.

Одночасно з оглядом состава працівники ПТО здійснюють розрядку гальм і передбачене для станції технічне обслуговування вагонів. Розрядку автогальм виконують вручну за допомогою випускних клапанів.

Час на технічний огляд і ремонт вагонів без відчеплення їх від составу, в составах із навантажених та порожніх вагонів згідно «Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України» частина 1 (стор.195 Додаток 5 до пункту 1.2.4), не повинен перевищувати :

 

5 вагонів - 25 хвилин 20 вагонів - 40 вилин
10 вагонів - 30 хвилин 30 вагонів - 45 хвилин
15 вагонів - 35 хвилин 40 вагонів - 60 хвилин

 

Паралельно з технічним оглядом прийомоздавальники вантажу та багажу одночасно перевіряють стан вагонів та вантажу в комерційному відношенні. При супроводженні вантажу стрільцем воєнізованої охорони, останній бере участь в огляді состава.

При технічному та комерційному оглядах виявляються вагони з несправностями, які загрожують безпеці руху поїздів та збереженню вантажу і які потребують відчіпного ремонту, а також несправності, усунення яких можливо провести на коліях станції, перевіряється наявність і стан ЗПП.

Номера вагонів з ЗПП записуються в спеціальну книгу і звіряються потім з документами.

В тих випадках коли навантаженні вагони, що прибули на станцію після вивантаження будуть використовуватися під навантаження, оглядачі вагонів по заявці чергового по станції визначають придатність вагонів під навантаження, тобто під здвоєні операції, і в книзі ф. ВУ-14, яка знаходиться у прийомоздавальника вантажу та багажу, вказують номера і найменування вантажу таких вагонів.

Одночасно з оглядом вагонів, оглядачі вагонів здійснюють ремонт вузлів та деталей вагонів, які потребують ремонту без відчеплення їх від составу.

На вагонах, що підлягають технічному обслуговуванню з відчепленням, оглядач вагонів робить крейдяні надписи з вказівками, куди спрямувати вагон (депо, перевантаження та ін.), випису­є повідомлення форми ВУ-23М, один примірник якого вручає черговому по станції. На вагони, що потребують заводського або деповського ремонту виписуються повідомлення ф. ВУ-26. Повідомлення про несправні вагони вводять через АСОРВ оператор ПТО станції Сімферополь-Вантажний.

Після закінчення ремонту на коліях №31,32,33 ПТО оглядач вагонів витирає крейдяні надписи з відремонтованих вагонів, що були нанесені раніше

Навантажені вагони, які потребують технічного обслуговування з відчепленням, як правило повинні подаватись в ремонт після вивантаження, якщо їх рух по коліях не загрожує безпеці руху.

За результатами технічного і комерційного оглядів оператор бюро інформації про підхід та прибуття вантажів, розмічає натурний лист за придатністю вагонів під навантаження, передає його черговому по станції для складання плану маневрової роботи.

Якщо у составі виявлені вагони з комерційною несправністю, то на такі вагони прийомоздавальник вантажу та багажу складає акт загальної форми ГУ-23 та надає телеграму у відповідності до вимог «Правил комерційного огляду».

При наявності вагонів з комерційними несправностями, які загро­жують цілісності вантажу та безпеці руху і неможливості усунути їх без відчеплення від состава прийомоздавальник вантажу та багажу повідомляє номери цих вагонів черговому по станції для відчеплення та подачі їх на колії №12,13,14 або на колію №37 якщо потрібні механізми для усунення комерційних несправностей, з подальшим складанням акта загальної форми ГУ-23 та прийняття заходів, щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться.

Прийомоздавальник вантажу та багажу про закінчення комерційного огляду доповідає черговому по станції, та оператору ПТО по двосторонньому парковому зв’язку, з послідуючим розписом у книзі ф. ВУ-14.

Про готовність состава всі робітники ПТО, що приймали участь у огляді, доповідають старшому оглядачу вагонів, який доповідає про це черговому по станції. Старший оглядач вагонів після зняття огородження розписується у книзі ф. ВУ-14, і сповіщає про це по двосторонньому парковому зв'язку всіх працівників, які знаходяться в парку.

Після закінчення комерційного огляду, технічного огляду і обслуговування вагонів і зняття огородження, проводиться маневрова робота по відчепленню вагонів, які потребують ремонту, або усунення несправностей. Відчеплення несправних вагонів проводиться маневровим локомотивом станції на коліях станції.

Послідовність виконання операцій та норми по обробки поїзда, що надійшов у переробку наведені у Додатку К.1.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.