Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Задачі для розв’язання на практичному занятті

1. Фірма розглядає 4 варіанти інвестиційних проектів, на здійснення яких потрібні однакові капітальні вкладення в сумі 9500 тис. гр. од. Процентна ставка інвестування – 15%. Грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й 4-й

Визначити найбільш ефективний проект за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

2. Інвестиційний проект модернізації устаткування малого підприємства розрахований на 4 роки. Розмір інвестиційних вкладень у проект 1200 тис. гр. од. (у нульовий рік проекту). Виручка від реалізації продукції складає:

за 1-й рік – 5000 тис. гр. од.,

за 2-й рік – 6000 тис. гр. од.,

за 3-й рік – 7000 тис. гр. од.,

за 4-й рік – 8000 тис. гр. од.

Щорічна сума амортизаційних відрахувань складає 700 тис. гр. од. Поточні витрати починаючи з 1-го року проекту розподіляються в такий спосіб:

за 1-й рік – 1000 тис. гр. од.,

за 2-й рік – 1100 тис. гр. од.,

за 3-й рік – 1200 тис. гр. од.,

за 4-й рік – 2400 тис. гр. од.

Податок на прибуток 18%. Визначити термін окупності капітальних вкладень.

3. Розглядається проект створення фармацевтичного підприємства для виробництва лікарських препаратів. Для цього треба придбати устаткування на суму 2200 тис. грн. (у 0 рік проекту). Термін його експлуатації 3 роки. Передбачається, що на 4-й рік устаткування можна буде продати за 200 тис. грн. Виробництво продукту буде проводитися в обсязі: у перший рік – 120 тис. шт., у другий рік – 220 тис. шт., у третій – 350 тис. шт. Реалізувати продукцію можна за ціною 17 грн., матеріальні витрати на одиницю товару плануються в сумі 10 грн. Ставка податку на прибуток 18%. Номінальна ставка дисконту – 14%.Визначити чисту теперішню вартість проекту.

4. Підприємство придбало нове обладнання на суму 400 тис. грн. Передбачається, що воно працюватиме до модернізації 2 роки. Показники роботи підприємства за кожний рік характеризуватимуться такими даними: виручка від реалізації – 1720 тис. грн., операційні витрати – 945 тис. грн., амортизація – 55 тис. грн., виплата відсотків – 92 тис. грн., ставка податку на прибуток – 18%, ставка відсотка на інвестиції – 11%.

Визначити показники ефективності даного проекту (NPV, PP, PI). Зробити висновки про доцільність його реалізації.

5. Для реалізації інвестиційного проекту модернізації комп’ютерної системи необхідно 600 тис. гр. од. Термін реалізації інвестиційного проекту 5 років. Норма амортизації 60%. Очікується, що реалізація інвестиційного проекту принесе щорічний оподатковуваний прибуток у розмірі 80 тис. гр. од. Податок на прибуток – 18%. Прийнятний для підприємства рівень рентабельності – 15%. Економічно доцільний термін окупності інвестицій – 4 роки.

Розрахувати термін окупності інвестицій. Зробити висновок.

6. Підприємство придбало нову лінію вартістю 500 тис. грн. Передбачається, що вона працюватиме до модернізації 2 роки. Показники роботи підприємства за кожний рік характеризуватимуться такими даними: виторг від реалізації – 2000 тис. грн., операційні витрати – 1100 тис. грн., амортизація – 120 тис. грн., виплата відсотків – 95 тис. грн., ставка податку на прибуток – 18%, ставка відсотка на інвестиції – 13%.

Визначити показники ефективності даного проекту (NPV, PP, PI). Зробити висновки.

7. Інвестор може вкласти в проект модернізації механічного цеху не більше 40000 тис. гр. од. Інвестиційний проект триває 3 роки. Інвестиції надаються під 13% річних. Розглядаються 4 незалежних проекти, в яких грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й

Порівняти проекти за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

8. Для реалізації інвестиційного проекту підприємство хоче придбати нову установку безперервного розливання чавуну вартістю 860 тис. у. о. Витрати на установку і налагодження машини складуть 96 тис. у. о. Доходи фірми розподіляються по роках:

1-й рік – 200 тис. у. о.,

2-й рік – 240 тис. у. о.,

3-й рік – 280 тис. у. о.,

4-й рік – 320 тис. у. о.,

5-й рік – 350 тис. у. о.

Сума щорічних амортизаційних відрахувань складає 90 тис. у. о. Податок на прибуток 18%. Рада директорів висунула певні вимоги до проекту. Необхідно, щоб термін окупності обмежувався 5-ма роками.

Зробити висновок про доцільність придбання нової лінії.

9. Підприємство придбало нове обладнання на суму 300 тис. грн. Передбачається, що воно працюватиме до модернізації 2 роки. Показники роботи підприємства за кожний рік характеризуватимуться такими даними: виручка від реалізації – 1560 тис. грн., операційні витрати – 750 тис. грн., амортизація – 65 тис. грн., виплата відсотків – 68 тис. грн., ставка податку на прибуток – 18%, ставка відсотка на інвестиції – 12%.

Визначити показники ефективності (NPV, PP, PI) даного проекту. Зробити висновки про доцільність його реалізації.

10. За даними бізнес-плану визначити показники ефективності проекту. Сума інвестицій – 10000 грн., період експлуатації – 4 роки, ставка інвестування – 16%.

Грошовий потік, грн.  
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік

Зробити висновки про можливості його реалізації.

11. Інвестор може вкласти в проект модернізації верстатного парку не більше 75000 гр. од. Інвестиційний проект триває 3 роки. Інвестиції надаються під 16% річних. Розглядається 4 незалежних проекти, в яких грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й

Порівняти проекти за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

12. Розглядається проект створення нового підприємства для виробництва кисломолочних продуктів. Для цього треба придбати устаткування на суму 1800 тис. грн. (у нульовий рік проекту). Термін його експлуатації 3 роки. Передбачається, що на 4-й рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Виробництво продукту буде проводитися в обсязі: у перший рік – 190 тис. шт., у другий – 360 тис. шт., у третій – 500 тис. шт. Реалізувати продукцію можна за ціною 5 грн., матеріальні витрати на одиницю товару плануються в сумі 1,5 грн. Ставка податку на прибуток 18%. Номінальна ставка дисконту 15%.

Визначити величину чистої теперішньої вартості проекту.

13. Фірма розглядає 4 варіанти інвестиційних проектів, на здійснення яких потрібні однакові капітальні вкладення в сумі 5300 тис. гр. од. Процентна ставка інвестування – 18%. Грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й 4-й

Визначити найбільш ефективний проект за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

14. Розглядається проект, вигоди і витрати по якому наведені в таблиці (тис. гр. од.):

Рік
Вигоди
Витрати

Визначити, при якій ставці інвестування проект стане нерентабельним.

15. Підприємство має два варіанти інвестування вільних грошових коштів в сумі 200000 грн.

1. Придбання нового обладнання, яке через 6 років (період реалізації інвестиційного проекту) очікує продати за 10000 грн. чистий грошовий дохід від такої інвестиції оцінюється в сумі 5000 грн.

2. придбання нового обладнання на суму 40000 грн., а решта суми спрямувати на збільшення товарно-матеріальних запасів. Це дасть змогу отримувати 3000 грн. чистого грошового доходу протягом 6 років. Після закінчення цього періоду товарно-матеріальні запаси продаються.

Якому варіанту необхідно віддати перевагу, якщо підприємство розраховує на 14% віддачі на інвестовані ним грошові кошти?

Література: 19, 20, 28, 34, 38, 49, 57, 61, 69, 70, 71, 72, 81, 83, 87, 95, 97, 107.

 

Тема 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Основні теоретичні положення теми

Інвестиційний проект - це комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення інвестиційних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

Основними особливостями інвестиційного проекту слід визначити: порівняно тривалий період освоєння початкової суми вкладень; поетапний поступовий вихід на проектну потужність в ході експлуатації створеного об'єкта інвестування; необхідність додаткових вкладень у проект протягом його реалізації для виконання поставлених цілей, які використовуються на забезпечення об'єкту обіговим капіталом, витратами на поточний та капітальний ремонт тощо; необхідність здійснення значних початкових вкладень.

Інвестиційний проект - це спеціальним способом підготовлена докумен­тація, що містить максимально повний опис і обґрунтування всіх особливос­тей майбутнього інвестування. У такому розумінні проект є документованим інвестиційним планом.

Інвестиційний проект - це комплекс заходів, що здійснюються інвесто­ром з метою реалізації свого плану нарощування капіталу. Дії інвестора мають бути оптимальними для досягнення поставлених цілей при обмежених часових, фінансових та матеріальних ресурсах.

Основними рисами інвестиційного проекту є такі: виникнення, існування та закінчення проекту у певному оточенні, зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу.

До основних ознак класифікації проектів, які впливають на трудомісткість проведення передінвестиційних досліджень, розробки проекту та оцінки доцільності його реалізації можна віднести: масштаб, складність, обсяг початкового бюджету, тривалість. Саме співвідношення цих ознак між собою дає чітке уявлення про надвеликі, великі, середні та малі проекти.

За складністю- на монопроекти, мультипроекти, мегапроекти. За якістюпроекти поділяються на звичайної якості та бездефектні. За тривалістюпроекти поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові.

Проекти класифікуються за багатьма іншими ознаками, зокрема: період реалізації проекту (коротко-, середньо -, довгострокові проекти); відношення до вже діючого підприємства чи виробництва (проект, що впроваджується в уже діюче підприємство, і проект, що реалізується на "рівному місці", тобто проект в межах якого створюється формуюче підприємство); відношення до діючих основних засобів (проект розширення виробництва, проект модернізації, проект технічного переоснащення, проект повної реконструкції); масштаб проекту (тактичні й стратегічні проекти, тобто такі, що пов'язані зі значною зміною активів чи сфери, обсягу діяльності, форми власності); форма реальних активів (проекти інвестицій в основні чи в оборотні засоби).

Інвестиційний проект як документований план інвестування складається з таких документів: економічний опис - бізнес-план і матеріали для його обґрунтування, технічна документація, технологічна документація, контрактне супроводження, експертне супроводження як набір експертних висновків, оцінок або інших форм представлення висновків фахівців (фізичних або юридичних осіб), інші документи.

Серед основних аспектів, які можуть мати місце у проведенні процедури відбору проектів в інноваційній сфері є: технічний аналіз, аналіз ринку (комерційна експертиза), інституційний аналіз, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналізи.

Загалом експертиза забезпечує детальний аналіз усіх аспектів проекту та його наслідків. На цьому етапі закладається основа для реалізації проекту та визначення його ефективності. Завданням експертизи проектує визначення того, наскільки позитивні результати проекту перевищать його негативні наслідки.

Ключові терміни і поняття: інвестиційний проект, класифікація інвестиційних проектів, життєвий цикл інвестиційного проекту, техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.