Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

За рейтинговою системою з навчальної дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ»

 

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативних компонент «Фінансова діяльність з поглибленим вивченням іноземної мови», «Фінансова діяльність», «Фінаснова діяльність з поглибленим вивченням дисциплін психолого-педагогічного циклу»

(денна форма)

 

Модулі Модуль 1= 25 балів Контрольний захід -12 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 бал Загальна оцінка з курсу = 50 + 50 =100 балів
Змістові модулі Змістовний модуль 1 = 25 балів
Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т4 Т.5 Т6
Активність на лекціях - - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
  Модуль 2= 25 балів  
Змістові модулі Змістовний модуль 2 = 25 балів Контрольний захід -12 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 балів Контрольний захід (екзамен)-50 балів
Теми Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12
Активність на лекціях - - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Наукова робота та інші творчі здобутки студента оцінюють за підсумками модульного контролю, при формуванні сумарної модульної оцінки, в тому числі з урахуванням результатів та участі у семінарах, круглих столах – всього на семестр до 5 балів
                       

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативні компоненти «Фінанси»,

«Фінанси з поглибленим вивиченням іноземної мови»

(денна форма навчання)

Модулі Змістовний модуль 1 Контрольний захід -7 балів Підсумкова атестація по модулю 1-21 бал Загальна оцінка з курсу = 50 + 50 =100 балів
Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т4 Т.5 Т6
Активність на лекціях - - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Модулі Змістовний модуль 2  
Теми Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Контрольний захід -7 балів Підсумкова атестація по модулю 1-29 балів Контрольний захід (екзамен)-50 балів
Активність на лекціях - - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Розрахункова робота оцінюється при завершенні вивчення дисципліни та охоплює всі практичні завдання з курсу – 8 балів
Наукова робота та інші творчі здобутки студента оцінюють за підсумками модульного контролю, при формуванні сумарної модульної оцінки, в тому числі з урахуванням результатів та участі у семінарах, круглих столах – всього на семестр до 5 балів
                         

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативні компоненти «Оподаткування»,

«Оподаткування з поглибленим вивченням іноземної мови»

(денна форма навчання)

Модулі Змістовний модуль 1 Контрольний захід -10 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 балів Загальна оцінка з курсу = 50 + 50 =100 балів
Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т4 Т.5 Т6
Активність на лекціях
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Модулі Змістовний модуль 2  
Теми Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 - Контрольний захід -10 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 балів Контрольний захід (екзамен)-50 балів
Активність на лекціях - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Наукова робота та інші творчі здобутки студента оцінюють за підсумками модульного контролю, при формуванні сумарної модульної оцінки, в тому числі з урахуванням результатів та участі у семінарах, круглих столах – всього на семестр до 5 балів
                         

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативні компоненти «Оподаткування».

«Фінансова діяльність», «Фінанси» (на базі молодшого спеціаліста)

(денна форма)

 

Модулі Змістовний модуль 1 Контрольний захід – 8 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 балів Загальна оцінка з курсу = 50 + 50 =100 балів
Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т4 Т.5 Т6
Активність на лекціях - - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Модулі Змістовний модуль 2  
Теми Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Контрольний захід – 8 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 балів Контрольний захід (екзамен)-50 балів
Активність на лекціях - - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Наукова робота та інші творчі здобутки студента оцінюють за підсумками модульного контролю, при формуванні сумарної модульної оцінки, в тому числі з урахуванням результатів та участі у семінарах, круглих столах – всього на семестр до 5 балів
                         

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативна компонента «Банківська справа»

(денна форма)

 

Модулі Змістовний модуль 1 Контрольний захід -10 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 балів Загальна оцінка з курсу = 50 + 50 =100 балів
Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т4 Т.5 Т6
Активність на лекціях
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Модулі Змістовний модуль 2  
Теми Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 - Контрольний захід -10 балів Підсумкова атестація по модулю 1-25 балів Контрольний захід (екзамен)-50 балів
Активність на лекціях - - - - -
Відповідь на семінарському занятті
Самостійна робота студента Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семестрових занять та написання контрольної роботи
Індивідуальна робота
Наукова робота та інші творчі здобутки студента оцінюють за підсумками модульного контролю, при формуванні сумарної модульної оцінки, в тому числі з урахуванням результатів та участі у семінарах, круглих столах – всього на семестр до 5 балів
                         

Оцінювання знань для студентів заочної форми навчання здійснюється наступним чином

форма контролю ПМК

(навчальним планом передбачено виконання розрахункової роботи)

 

Активність на семінарах, практичних заняттях Виконання самостійної роботи Виконання розрахункової роботи Аудиторна контрольна робота ПМК
СУМА 100

 

(навчальним планом не передбачено виконання розрахункової роботи)

 

Активність на семінарах, практичних заняттях Виконання самостійної роботи Аудиторна контрольна робота ПМК
СУМА 100

 

форма контролю яких є екзамен

(навчальним планом передбачено виконання розрахункової роботи)

 

Активність на семінарах, практичних заняттях Виконання самостійної роботи Виконання розрахункової роботи Аудиторна контрольна робота Екзамен
СУМА 100

 

(навчальним планом не передбачено виконання розрахункової роботи)

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.