Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема програми: Навчальні майстерні

 

Тема уроку № 12. Організація та планування навчальних майстерень.

1.Навчальні майстерні: вимоги щодо організації, планування.

(13)2. Організація робочого місця майстра.

(14)3. Організація робочого місця учня.

(15)4. Скласти план-схему навчальної майстерні.

 

I. Загальні вимоги до навчальних майстерень

Будівництво

Навчальні майстерні – це спеціально обладнана виробнича ланка для якісного проведення навчального процесу та освоєння учнями нової техніки і технології виробництва, щоб сформувати професійні знання, уміння та навички з даної професії - професійні та особистісні компетенції.

Навчання будівельним професіям в основному проводиться безпосередньо на виробництві, але перші початкові уміння та навички учні повинні отримати у навчальному закладі в спеціально обладнаних навчальних майстернях.

Майстерні для підготовки, наприклад малярів поділяються на дві частини /окремі приміщення - зони/ - зал малярних робіт з обладнаннями кабінами, які виготовлені на металевих основах зі стінами із асбестошиферних плит і колірне відділення. Кожна навчальна кабіна розрахована на два робочих місця і прилягає до продовжної і поперечної стін приміщення. На стенді між щитами виконані еталон малярної оздоби та інструкційно-технологічна карта. До кабін підведений зжате повітря і підключається до пістолета – фарбораспилювач або удочкі.

В колірному відділення в технологічної послідовності розміщене оснащення для приготовлення різної суміші. На стінах розміщені плакати та навчальні таблиці з рецептами і способами приготування складу суміші.

Навчальні майстерні повинні бути обладнані робочими містами для учнів та майстра виробничого навчання, основним та допоміжнім обладнанням, інструментами, пристроями, приладами та механізмами для успішного і якісного оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками яки відповідають кваліфікаційним вимогам.Обладнання повинно бути універсальним, економічним, зручним в експлуатації та обслуговуванні, мати невелику вагу і габарити.Добра організація навчальних майстерень та правильна постановка навчально-виробничого процесу має не тільки дидактичне, але й виховне значення. Ці умови сприяють також фізичному розвитку учнів, підвищують їх працездатність.

Навчальні майстерні рекомендується розташовувати в просторовому приміщенні з висотою стелі до 3,25 м., на першому поверсі, або біля навчального корпусу в окремому приміщенні – з метою не заважати проведенню теоретичних занять. Навчальні майстерні слід обладнувати такім чином, щоб кожний учень мав змогу виконувати необхідні вправи для освоєння трудових дій, прийомів та операцій, а також всі види навчально-виробничих завдань, що відповідають навчальній програмі та кваліфікаційним вимогам.

Навчальні майстерні повинні відповідати - педагогічним, технічним, естетичним, санітарно-гігієнічним та ергономічним вимогам.

1. Педагогічні вимоги –Для ефективного та якісного формування професійних знань, умінь та навичок навчальні майстерні мають відповідати педагогічним вимогам, а саме – кожна майстерня обладнується сидіннями для зручності проведення вступного інструктування. Має бути робоче місце майстра виробничого навчання об лаштоване різним устаткуванням – класна дошка, підставка для показу наочних посібників, стіл і т.д.

Навчальна майстерня укомплектовується навчально-наочними посібниками (натуральними, зображеними і комбінованими), технічними засобами навчання, навчально-технічною документацією (інструкційними картами), матеріалами для навчально-виробничої діяльності учнів.

Навчальні майстерні повинні забезпечувати можливість проводити навчальні заняття відповідно навчальному плану та програмі з використання сучасних форм та методів навчання.

2. Технічні вимоги – Обладнання повинно відповідати технічним, педагогічним, фізіологічним, санітарно-гігієнічним та естетичним вимовам,

все обладнання відповідає навчальним задачам. Обладнання має відповідати за своєю конструкцією та розмірами, оснащені комплектом пристроїв, збудовані спеціальні щити (для підготовки штукатурів).

Вертикальні щити зверху покриваються другими щитами, яки створюють стелю для виконання вправ оштукатурюванню горизонтальних поверхонь. Відхилення вертикальних навчальних щитів по отесу не повинно перевищувати 1/100 їх висоти, а відхилення горизонтальних (стелі) не більше 1/200 їх довжини.

Інструменти та пристрої для індивідуального і групового користування повинні бути укомплектовані у відповідності з типовими нормативами, а по своєї якості – розмір, точність, конфігурація, оздоба і зовнішній вигляд і таке інш. – відповідати всім вимогам державного стандарту, або технічним умовам на їх виготовлення, а також правилам технічної естетики.

 

3. Естетичні вимоги - навчальні майстерні повинні відповідати сучасним вимогам естетики, тому фарбування виконується з урахуванням клімату (району), характеру освітлення, технологічних вимог та призначення майстерні; вимог техніки безпеки та пожежної безпеки, охорони праці; умов виробничої діяльності учнів з виробничого навчання.

Обладнання та інвентар слід фарбувати в колір, який збільшує освітленість, знижує втомленість, покращує видимість виконуючого завдання, виділяє небезпечні місця.

Фарбування майстерні – стеля = біла; стіни = білі, панелі = світло-зелений, світло-голубій, світло-сірі,

 

4. Санітарно - гігієнічні — відповідають вимогам безпеки праці, санітарії та гігієни, ізоляція вогне- і вибухонебезпечних відділень, пожежних виходів і засобів гасіння пожежі, нормальна освітлюваність(лампи денного світла не менше =100- 150лк, а площа вікна не менше 1/8 площі майстерні), світовий коефіцієнт, тобто відношення площі вікна до площі полу = повинно бути не нижче 1:4; 1:5.

Наявність додаткових кімнат (роздягальні, санвузли), окреме місце для сміття та відходів після виконання навчально-виробничих робіт та наявність інвентарю для

прибирання робочого місця.

Навчальні майстерні обов’язково забезпечуються вентиляцією, яка підтримує температуру та оптимальне становище повітряного середовища. Вона може бути природним, примусовим (механізованим) та змішаним.

У навчальних майстернях повітрообмін встановлюється - 20м3/ч на 1 учня.

5. Ергономічні вимоги -ергономіка –це наука яка вивчає умови праці, вимоги яки ставляться до навчальних приміщень та різні їх показники у різних виробничих умовах, режим праці.

Режим праці учнів. Робота учнів повинна проходити з перервами для зняття фізичного і нервового мозкового напруження,

Кожні 10 хв. перерва через 30 - 45 хв. в залежності від групи (курсу) –

на першому курсі – через 45 - 50 хв., другому – 1 - 1,5 години, третьому – 2,5

Основні показники умов

Найменування умов   Одиниця вимірювання Комфортна зона Не комфортна зона Фізіологічна межа допуску
Температура повітря   Вологість повітря   Швидкість руху повітря   Освітлюваність   Шум   Вібрація   Колір обладнання   Підняття вантажу     Нахил тіла при роботі   Концентрація: СО Пил звичайний, Аерозолі, Вуглець     С   %   м/с   лк   дБ ампул/мин     кг     град     мг/м мг/м мг/м мг/м 14 -18     0,3       Світло-зелений             -     0,2   Сірий         0,02 5,0 0,2 0,3   -   -     1,3   Чорний         0,03     0,3

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.