Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Норми освітленості майстерень з ПК

Характеристика роботи Робоча поверхня Площина Освітленість, Лк. Примітка
Робота переважно з екранами дисплеїв ПК (50% робочого часу)   Екран В Не вище
  Клавіатура Г Не нижче
  Стіл Г Не нижче
Робота переважно з Документами ( з екранами дисплеїв ПК менше 50% робочого часу)     Екран В Не вище
  Клавіатура Г Не нижче
  Стіл Г Не нижче
  Дошка В Не нижче
  Проходи основні   Підлога   Г    

Примітка: В – вертикальна площина, Г – горизонтальна площина.

 

5. Ергономічні вимоги -ергономіка –це наука яка вивчає умови праці, вимоги які ставляться до навчальних приміщень та різні їх показники у різних виробничих умовах, режим праці.

Режим праці учнів. Робота учнів повинна проходити з перервами для зняття фізичного і нервового мозкового напруження,

Кожні 10 хв. перерва через 30 - 45 хв. в залежності від групи (курсу) –

на першому курсі – через 45 - 50 хв.

на другому – 1 - 1,5 години,

на третьому – 2,5 години.

Видача навчально-виробничих завдань майстер повинне враховувати, що працездатність учнів не завжди однакова. Протягом тижня можна відмітити три стадії працездатності учнів: втягування в роботу /понеділок/; висока працездатність /вівторок, середа, четвер/; розвиваюча втома /п’ятниця/. Такім чином чередування праці і відпочинку учнів здійснюється з урахування фізіологічних особливостей людини. Обідня перерва встановлюється 45 – 60 мін. після 3 - 3,5 годин занять.

 

 

II. Організація робочого місця майстра

Робоче місце необхідно організувати таким чином, щоб були забезпечені умови для проходження всіх тем програми, а також має забезпечувати ефективне проведення занять і зниження втрат робочого часу. Робоче місце має відповідати вимогам технічної естетики, умовам, яки дозволяють підвищувати культуру праці на основі принципів НОП /наукова організація праці/. В інтер’єр навчальної майстерні робоче місце майстра входить як головний елемент.Вирішення важливих завдань навчання та виховання молодих кваліфікованих робітників у великій мірі залежить від підготовки майстра до занять.

Загальні вимоги до організації робочого місця майстра:

- наявність сучасного навчально-технічного оснащення, естетичне оформлення;

- забезпечення належних умов для ефективного показу трудових прийомів і способів виконання навчально-виробничих завдань;

- наявність спеціальними пристроями, їх розміщення;

- добра освітлюваність;

- наявність інформаційної та комунікативної техніки для взаємозв’язку з учнями;

- робоче місце обладнується таким чином, щоб були умови для зручного ”огляду” всіх учнів;

- зручність у розміщенні, зберіганні й використанні всіх матеріалів, обладнання, технічних засобів навчання (ТЗН);

- систематичне поповнення і оновлення навчального, технічного і дидактичного оснащення відповідно до вдосконалення змісту навчання, наукових рекомендацій.

Умовно виділяють обов’язкове і додаткове оснащення:

Обов’язкове:

- кафедра-подіум (підвищення = 20 – 40 см., розміром 5000 х 2500 мм), на якому розміщене робоче місце загальна площа якого = 7-10% від площі майстерні;

- відстань кафедри до зони робочих місць учнів має бути 1,5 – 2 м.

- робочий стіл, стілець, плоска дошка;

- дидактичні засоби і навчально-технічна документація з усіх операцій і типових навчально-виробничих робіт що вивчаються;

- пристрої для демонстрації трудових прийомів;

- пристрої для збереження інструменту, дидактичних матеріалів ,

технічні засоби навчання - (шафи, ящики, касети, полиці, підставки, плакати, екран та ін.);

- місця для сидіння учнів під час колективного інструктажу;

Додаткове:

- спеціальний щит для подачі на робочі місця учнів електричного струму ;

- пульт дистанційного управління технічними засобами навчання, засоби сигналізації і подачі загальних команд усім учням;

- спеціальний стіл для приймання виконаних учнями навчально-виробничих робіт.

Робоче місце поповнюється, наочно-переоформлюється в залежності від

досвіду роботи майстра.

 

III. Організація робочого місця учня

Робоче місце учня обладнується устаткуванням, інструментами, приладами, пристосуваннями, необхідними для виробничого навчання відповідно до вимог навчальної програми. Залежно від характеру робіт, періоду навчання, прийнятої організації навчально-виробничої праці робочі місця учнів можуть бути індивідуальними і бригадними. Бригадні робочі місця організовуються під час виконання комплексних або перевірочних робіт.

Основні вимоги до організації робочого місця учня:

Основним обладнання робочого місця оператора ПЕОМ, є: відеотермінал, клавіатура, принтер, робочий стіл, стілець (кресло), допоміжний пюпітр, підставка для ніг.

При розміщенні елементів робочого місця потрібно врахувати:

· робоче місце з ПЕОМ повинне бути розташоване від стіни з вікнами на відстані менше 2,5 м., від інших стін на відстані 2м., відстань між столами повинна складати не менше 2,5 м.;

· оснащення пристроями для зручного і надійного збереження і розміщення під час роботи інструментів, пристосувань, основних і допоміжних матеріалів, готової продукції, навчально-технічної документації;

· добра освітлюваність робочої зони, забезпечення умов для найменш стомлюючої робочої пози учня і економніших рухів;

· оснащення пристроїв для роботи - основні навчально-технічні вимоги до таких пристроїв: сучасність конструкцій; універсальність, відносна простота в управлінні; невеликі габарити; зручність в експлуатації та безпека в роботі;

· можливість ведення записів, розміщення документації і матеріалів, що використовуються оператором;

· можливість обзору елементів робочого місця та простору за межами робочого місця;

· екран ВДТ ПЕОМ повинен знаходитись від очей оператора ПЕОМ на відстані 600 – 700 мм, який повинен мати гострість зору на відстані 500мм.;

· клавіатуру слід розміщувати так, щоб на ній було зручно виконувати роботи двома руками; клавіатуру слід розміщати на поверхні столу або на спеціальній підставці на відстані 100 – 300 мм. від краю, оберненого до оператора ПЕОМ. Кут нахилу до панелі клавіатури повинен бути в межах від 5 до 25 град.;

· принтер повинен стояти в зручному для оператора ПЕОМ положенні так, щоб максимальна відстань до управління принтером не перевищувала довжини витягнутої руки;

· для забезпечення точного і швидкого зчитування інформації плоскість екрану ВДТ слід розміщувати в оптимальній зоні інформаційного поля в площині, перпендикулярній нормальній лінії погляду оператора, що знаходиться у робочій позі; допускається відхилення від цієї площини не більш 45 град.; допустимий кут відхилення лінії погляду від нормальної - не більше 30 градусів.;

· стіл повинен мати висоту поверхні 680 – 800 мм., ширину 600 – 1400 мм., і глибину 800 – 1000 мм. (такі параметри забезпечують можливість виконання операцій в зоні досяжності працівника)

Робочі місця оснащуються індивідуальним інструментом, документацією, яка необхідна під час роботи. Усе повинно мати своє місце, завжди знаходиться під рукою, зберігатися в належному стані.

Тумби з відділеннями для різноманітного матеріалу та інструменту, а також іншої навчально-технічної документації .

 

 

Тема програми: Організація та методика виробничої практики

Учнів в умовах підприємства.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.