Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Типовий перелік обладнання та інвентарю навчальної майстерні для підготовки штукатурів.

 

Найменування Кількість шт. Характеристика
Навчальні робочі міста учнів у навчальних щитів.   Площа робочого місця майстра.   Архітектурний фрагмент. Стіл Шафи     Гардероб   Ящики: Для м’ятої глини Для річкового піску Для гашене вапно Для алебастру Для раствору   Умивальник   Вентилятор             На одного учня 5 м   Подіум 20 – 30 см.   Для наочних посібників та інструменту     Металічні або деревяні   Кожний на 3 крани

 

Загальна площа навчальної майстерні – 210 м., в т.ч.

Інструментальної – 7 м.,

Приміщення для зберігання матеріалів – 12 м.

 

 

Робоче місце майстра

Робоче місце необхідно організувати таким чином, щоб були забезпечені умови для проходження всіх тем програми, а також має забезпечувати ефективне проведення занять і зниження втрат робочого часу.

Вирішення важливих завдань навчання, виховання молодих кваліфікованих робітників у великій мірі залежить від підготовки майстра до занять.

Загальні вимоги до організації робочого місця майстра:

- сучасне навчально-технічне оснащення, естетичне оформлення;

- забезпечення належних умов для ефективного показу трудових прийомів і способів виконання НВР - обладнання спеціальними пристроями, їх розміщення, освітлюваність;

- умови для зручного ”огляду” всіх учнів;

- зручність у розміщенні, зберіганні й використанні всіх матеріалів, обладнання, технічних засобів навчання (ТЗН);

- систематичне поповнення і оновлення навчального, технічного і дидактичного оснащення відповідно до вдосконалення змісту навчання, наукових рекомендацій.Умовно виділяють обов’язкове і додаткове оснащення:

Обов’язкове:

- подіум (підвищення) на якому розміщене робоче місце;

- робочий стіл, стілець,плоска дошка;

- дидактичні засоби і навчально-технічна документація з усіх вивчаємих операцій і типових навчально-виробничих робіт;

- пристрої для демонстрації трудових прийомів;

- пристрої для збереження інструменту, дидактичних матеріалів ,

технічні засоби навчання - (шафи, ящики, касети, полиці, підставки, плакати, екран та ін.);

- місця для сидіння учнів під час колективного інструктажу;

 

Додаткове:

- спеціальний щит для подачі на робочі місця учнів електричного струму, стиснутого повітря;

- пульт дистанційного управління технічними засобами навчання, засоби сигналізації і подачі загальних команд усім учням;

- спеціальний стіл для приймання виконаних учнями навчально- виробничих робіт.

Робоче місце поповнюється, наочно-переоформлюється в залежності від

досвіду роботи майстра.

 

Робоче місце учня

Робоче місце учня обладнується устаткуванням, інструментом, приладами, пристосуваннями, необхідними для професійного навчання відповідно до вимог навчальної програми. Залежно від характеру робіт, періоду навчання, прийнятої організації навчально-виробничої праці робочі місця учнів можуть бути індивідуальними і бригадними. Бригадні робочі місця організовуються під час виконання комплексних або перевірочних робіт.

Основні вимоги до організації робочого місця учня:

· технічна справність обладнання, наявність загородок (для зварників називаються кабіни /пост/), заземлень, самовиключателів, захисних пристроїв, запобіжників, підйомних пристроїв та інших засобів безпеки роботи учнів;

· оснащення пристроями для зручного і надійного збереження і розміщення під час роботи інструментів, пристосувань, основних і допоміжних матеріалів, готової продукції, навчально-технічної документації;

· добра освітлюваність робочої зони, забезпечення умов для найменш стомлюючої робочої пози учня і економніших рухів;

· оснащення пристроїв для роботи сидячи – основні навчально-технічні вимоги до таких пристроїв: сучасність конструкцій; універсальність, відносна простота в управлінні; невеликі габарити; зручність в експлуатації та безпека в роботі;

· обладнання аварійною сигналізацією;

· зручність для поточного обслуговування обладнання, очищення і прибирання;

· оснащення витяжкою індивідуального користування.

Робочі місця оснащуються індивідуальним інструментом, а також контрольно-вимірювальними приладами, документацією, яка необхідна під час роботи. Усе повинно мати своє місце, завжди знаходиться під рукою, зберігатися в належному вигляді.

Тумби з відділеннями для різноманітного інструменту, затискувачі для робочих креслень та іншої навчально-технічної документації

 

Тема програми: Планування виробничого навчання

Тема уроку № 17 Основні завдання планування виробничого навчання

Розробка плануючої документації

Нормування навчально-виробничих робіт

Планування виробничого навчання -

це необхідна умова підвищення ефективності навчального процесу: яка забезпечує покращення контролю та обліку за навчально-виробничої діяльності кожного учня, навчальної групи та училища в цілому.

 

Задачі планування виробничого навчання:

1. Визначення відповідності вимог навчальних програм фактичним умовам навчання в навчальних майстернях, навчальних дільницях.

2. Розробка плануючої документації.

3. Створення умов для планомірного використання наявного матеріально-технічного оснащення навчального процесу.

4. Допомога майстрам в підготовці до уроку.

5. Забезпечення повного та рівномірного завантаження всіх учнів роботою на протязі всього навчального дня.

6. Визначення обсягу та строків випуску продукції, яка виготовляється учнями.

7. Забезпечення доцільного та економного використання грошових засобів та матеріальних ресурсів, які відпускаються на виробниче навчання.

8. Своєчасному підведенню підсумків навчальних досягнень групи.

9. Постійний контроль за якістю успішності.

Види плануючої документації які розробляє майстер:

1. Перелік навчально-виробничих робіт.

2. План виробничого навчання групи на виробничу діяльність.

3. Перспективно-тематичний план.

4. План роботи майстра на навчальний день.

5. Графік переміщення учнів по робочих місцях.

6. Перелік робочих місць та об'єктів робіт для учнів, які навчаються на підприємстві.

Тема уроку №:18 Підбір навчально-виробничих робіт

Та складання їх переліку.

 

1. Значення та особливості планування виробничого навчання.

2. Підбір навчально-виробничих робіт та складання їх переліку.

 

1. Значення та особливості планування виробничого навчання.

Планування виробничого навчання являється необхідною умовою підвищення ефективності навчального процесу і сприяє поліпшенню контролю та обліку навчально-виробничої діяльності учнів, навчальної групи і навчального завдання в цілому. Професійна майстерність учнів формується в процесі виробництва різних матеріальних цінностей: обладнання, інструментів, приладів, меблів, одягу та інш.

Такім чином, планування виробничого навчання повинно розглядатись як найважливіший засіб керування процесом формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

Планування виробничого навчання включає розробку планів, графіків, переліків навчально-виробничих робіт та інших плануючих документів відповідно вимогам навчальних планів та програм, охоплюючи різні галузі виробництва.

Планування виробничого навчання сприяє:

- створенню умов, необхідних для ефективної організації навчального процесу, забезпеченню повного і своєчасного виконання навчальних планів та програм;

- забезпечення раціонального використання навчального обладнання та приміщень навчального закладу;

- систематичному контролю за якістю навчання, рівнем формування професійної майстерності;

- забезпечення повного та раціонального навантаження всіх учнів навчально-виробничими завданнями на протязі навчального заняття;

- надання допомоги майстрам виробничого навчання у підготовці до уроку /заняття/;

- своєчасного підведення підсумків навчальної роботи кожного учня, всіх навчальних груп та навчального закладу в цілому.

Для планування процесом виробничого навчання складаються наступні документи:

- перелік навчально-виробничі роботи з професії;

- план та графік виробничого навчання групи;

- план роботи майстра виробничого навчання на день /план уроку/;

- графік переміщень учнів по робочим місцям;

- навчально-технічна документація.

Планування виробничого навчання здійснюється відповідно до діючої документації з питань планування навчально-виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах. При цьому враховується, що заклади освіти мають право самостійно обирати форми та методи організації навчально-виховного процесу.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.