Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема уроку №38 Підготовча робота майстра виробничого навчання до виробничої практики учнів на підприємстві.

1. Основні завдання виробничої практики учнів на підприємстві.

2. Підготовка учнів до виробничої практики, її термін та зміст.

 

1. Виробнича практика в умовах виробництва (на підприємстві) являється

завершальним етапом професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. На виробничої, практиці відбувається подальше формування, удосконалювання та відпрацювання якостей, які характеризують основи їх професійної майстерності, а також якостей особистості. Цей останній (четвертий) період навчання в значній міри відрізняється від занять в навчальних майстернях, як по завданням і змісту, так і по умовам проведення.

 

Основні завдання виробничої практики на підприємстві:

· Закріплення, удосконалювання і розширення отриманих під час навчання в навчальних майстернях професійних знань, умінь та навичок.

· Засвоєння прийомів і способів виконання виробничих робіт та функції, типових по змісту праці робітника донної професії та рівня кваліфікації в умовах виробництва.

· Розвиток професійної самостійності, відповідальності, культурі праці.

· Оволодіння сучасною технікою та технологією виробництва.

· Дотримання встановлених норм виробітки.

· Розвиток інтересу до своєї професії, прагнення до подальшого вдосконалення своєї кваліфікації – виробничого росту.

· Адаптація у конкретних виробничих умовах, прилучати до виробничого та суспільного життя робочого колективу.

· Одне із головних завдань - підготовка до виконання кваліфікаційної пробної роботи.

 

 

2. Тривалість, час проведення і зміст виробничої практики учнів з кожної

професії визначається навчальним планом та програмою. 

Головні питання організації виробничої практики учнів, обов’язки та права навчального закладу і підприємства на якому проводиться практика, визначається наступним документом: “Положення про виробничу практику учнів міських професійно-технічних закладів, підготовлюючи кваліфікованих робітників для різних галузей виробництва в залежності від професії ”

Згідно положення, навчальний заклад (майстер виробничого навчання) до початку практики заключає договори з підприємствами про організацію та загальні питання виробничої практики, в яких вказується:

Ø кількість робочих місць, характерних для донної професії;

Ø технічне оснащення робочих місць;

Ø строки проведення практики;

Ø умови (санітарно-гігієнічні, виробничі), порядок проведення практики;

Ø забезпечення виробничими завданнями (роботами) згідно навчальній програмі, та кваліфікації;

Ø забезпечення умов охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, безпеки життя діяльності;

Ø обов'язки та права навчального закладу та підприємства;

Ø порядок фінансових розрахунків;

Ø робочий час (скільки продовжується робочий час) учня.

Направлення на виробничу практику оформлюється наказом по навчальному закладу, а прийом учнів на практику - наказом про зарахування, де вказуються керівники практики :

від підприємства - майстер цеха, ланки;

від навчального закладу - майстер виробничого навчання, який відповідає за організацію та послідовність проходження виробничої практики.

Для успішного проходження виробничої практики майстер виробничого навчання на початку практики проводить організаційну роботу :

- організаційні зборі групи - ознайомлює зі змістом, завданнями та порядок проведення практики;

- організовує зустріч-бесіду з керівниками підприємства;

- організовує екскурсію на підприємство для ознайомлення учнів з робочими місцями, матеріально-технічною базою, режимом роботи підприємства;

- проводить заняття з техніки безпеки та пожежної безпеки праці;

- розподіляє учнів по цехам, ланкам, робочим місцям - при чому враховує індивідуальні особливості, рівень кваліфікації;

- пояснює зміст та прядок ведення щоденників.

 

 

Тема уроку №39 - 40 Основні форми організації виробничої практики учнів в умовах підприємства.

1.Основні форми організації виробничої практики.

2.Ведення щоденників учнями.

 

1. Виробнича практика в умовах підприємства вимагає інших форм організації виробничої діяльності учнів, ніж у виробничих майстерня навчального закладу.

Працюючи у робочому колективі, учні спілкуються з кваліфікованими робочими, ознайомлюються з сучасною технікою та технологією виробництва, способами виконання виробничих робіт, що дає позитивний вплив на виховання особистості, розвиток інтересу до своєї професії, прагнення до подальшого вдосконалення професійної майстерності.

.

Форми Організації Переваги Недоліки
     
       

 

2. Ведення щоденників учнями.

Коли підприємства і організації на базі яких діє училище, не мають достатньої кількості робочих місць, навчальному закладу дозволяється проводити виробничу практику на інших підприємствах.

В таких випадках майстер ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ не має можливості здійснювати контроль одночасно за всією групою: систематично враховувати кількісні і якісні результати виконання учнями виробничих робіт, фактичне навантаження учнів.

В таких випадках необхідно, щоб учні вели відповідні відмітки про виконані роботи (завдання).

Кожен учень щоденно записує в щоденнику:

- дата;

- найменування виробничих робіт;

- складність роботи (розряд);

- кількість, (шт.);

- норма часу;

- % виробітки;

- оцінка;

- підпис керівника підприємства.

Щоденник являється одним із документів, що передбачено інструкцією про планування та обліку виробничого навчання. Щоденники постійно перевіряє майстер ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, який таким чином отримує довідку про навантаження учнів, якість виконання виробничих завдань, необхідні данні для складання плану своєї роботи. Щоденник являється одним із основних документів, що представляється кваліфікаційної комісії.

Характеристика форм організації виробничої практики в умовах

Виробництва

Форми організації виробничої практики в цехах підприємства для:

1. Навчання на самостійних учнівських дільницях

2. Навчання окремими учнівськими бригадами на виробничих дільницях

3. Навчання учнів у складі бригад кваліфікованих робітників

4. Прикріплення учнів до кваліфікованих робітників

5. Навчання учнів на індивідуальних (штатних) робочих місцях

Добір методів в залежності від основних завдань II та III етапу періоду оволодівання спеціальності, якщо учні якість роботи не виконували то застосовується майстром

- розповідь-пояснення

- особистий показ

Навчання на окремій учнівській дільниці

Створює гарні умови для систематичного походження учбової програми і надає можливість майстру проводити інструктування учня, але існують і недоліки:

- це є по суті продовження навчання в учбових майстернях

- учні майже нічим, крім спільної території, непов’язані з робочим колективом, вони не бачать як працюють кваліфіковані робітники, непереймають передовий досвід

- технологічні процеси та форми організації виробництва на таких дільницях можуть відставати від сучасни


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.