Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ІІ. Структурно – логічні схеми.

 

 

Показники
Наявності
Використання
Кількісного складу
Якісного складу
Рівня
Ефекту
Середньорічна (місячна) кількістьпрацівників
Склад працівників за категоріями
Показники руху робочої сили
Показники забезпеченості робочою силою
Статево-вікова структура зайнятих
Розподіл працівників за освітою
Професійно-кваліфікаційна структура працівників
Використання фонду робочогочасу
Показники сезонності праці
Показники продуктивності праці
Приріст обсягів виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці
Показники зростання питомої ваги якісної праці,оплати праці

Рис.3.1. Система показників наявності й використання робочої сили.

ІІІ. Типові завдання та методика їх рішення

Приклад 1.

Чисельність зайнятих в окремій галузі промисловості в 2009 році склала 472,4 тис. осіб; чисельність трудових ресурсів – 749,3 тис. осіб. Потрібно розрахувати рівень зайнятості населення.

Таким чином, в певній галузі промисловості зайнято 63,05% населення.

Приклад 2.

Чисельність зайнятих чоловіків в окремій галузі промисловості в 2009 році склала 242,8 тис. осіб, а жінок – 229,6 тис. осіб; загальна чисельність зайнятих склала 472,4 тис. осіб. Скласти структуру зайнятості жінок і чоловіків.

,

Таким чином, зі 100% зайнятості населення 51,4% складають чоловіки і 48,6% - жінки.

Приклад 3.

Кількість безробітних – 245 тис. осіб; кількість економічно активного населення – 743,8 тис. осіб. Визначити рівень безробіття.

Рівень безробіття за визначенням МОП—

Рб=245/743,8=39%

Таким чином, рівень безробіття складає 39%.ІІІ. Завдання для самостійного розв’язання

Завдання 1.

На ocнoвi вихідних даних, які приведені в таблиці 1, проведіть необхідні розрахунки i проаналізуйте отримані результати.

Кожен студент, для розв’язку завдання, повинен помножити дані завдання на коефіцієнт, який дорівнює 1 поділена на свій порядковий номер.

Таблиця 1. Вихідні дані.

Чисельність зайнятих, тис. осіб. Чисельність трудових ресурсів, тис. осіб. Чисельність зайнятих чоловіків, тис. осіб. Чисельність зайнятих жінок, тис. осіб.
1. 472,4 749,3 242,8 229,6
2. 492,4 759,3 252,8 239,6
3. 502,4 769,3 262,8 249,6
4. 512,4 779,3 272,8 259,6
5. 522,4 789,3 282,8 269,6
6. 532,4 799,3 292,8 279,6
7. 542,4 809,3 302,8 289,6
8. 552,4 819,3 312,8 299,6
9. 562,4 829,3 322,8 309,6
10. 572,4 839,3 332,8 319,6

1. Розрахувати рівень зайнятості населення.

2. Скласти структуру зайнятості жінок і чоловіків.

Завдання 2.

Кількість безробітних – 245 тис. осіб; кількість економічно активного населення – 743,8 тис. осіб. Визначити рівень безробіття.

Завдання 3.

Трудові ресурси країни склали 38 млн. чол. У тому числі, працездатне населення в працездатному віці склало 34,5 млн. чол., а працюючі особи похилого віку і підлітки – 3,5 млн. чол. З них зайняті в економіці країни – 28,4 млн. чол.; учні 3,1 млн. чол.; військовослужбовці - 1,4 млн. чол. Незайняті громадяни в працездатному віці – 5,6 млн. чол. У тому числі вимушено не зайняті (шукаючу роботу) – 3,6 млн. чол.

Визначити: 1) рівень зайнятості в країні; 2) частку учнів у загальній чисельності трудових ресурсів; 3) частку незайнятих працездатних громадян у працездатному віці в загальній чисельності трудових ресурсів, а так само, що шукають роботу.

Методичні вказівки

Рівень зайнятості в країні розраховується як відношення чисельності зайнятого населення до загальної чисельності населення віком 15-70 років.

Завдання 4.

Населення країни складає 100 млн. чол. Чисельність зайнятих – приблизно 50% від усього населення. У якості безробітних зареєстровано 8% від зайнятих. Чисельність непрацездатних і навчаюшихся з відривом від виробництва – 36 млн. чол. Чисельність непрацюючих за якимись причинами працювати склала 4 млн. чол. Визначити рівень безробіття в країні.

Методичні вказівки

Рівень безробіття в країні розраховується як відношення чисельності безробітного населення до чисельності економічно активного населення.

Завдання 5.

Визначити кількість безробітних і рівень безробіття за 20_х р. і 20_(х +1) р.

Найменування трудових ресурсів 20_х рік 20_(х +1) рік
Робоча сила, тис. чол. 33867,3 33951,2
Зайняті, тис. чол. 30023,8 29876,4

 


 

Тема. Тарифне нормування заробітної плати

План лекції

1. Тарифна система оплати праці, її складові.

2. Диференціація тарифних ставок.

3. Тарифна сітка та тарифні коефіцієнти.

Домашнє завдання:

1. вивчити конспект, (8)с. 98 -101; (11) с. 118 – 140, (12) с. 148 – 162; (15)с. 334 – 376.

2. СРС на тему « Витрати на персонал і заробітна плата».


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.