Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок чисельності адміністративно-управлінського персоналу

Формула Розенкранца:

Ч= , де

Ч - чисельність адміністративно-управлінського персоналу;

м – кількість видів управлінських робіт;

Мі- середня кількість дій в межах і-го виду робіт за встановленням проміжок часу;

tі – час для виконання одиниці робіт в межах іншого виду робіт

Е – роб. час спеціалізований та відповідний проміжок комплексного часу

Крнв – кількість необхідного розподілу часу

Кнрв=

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити:

· по коефіцієнту відпрацьованого часу

· за рівнем використання фонду робочого часу по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємстві.

Фонд робочого часу залежить від:

Ø чисельність робітників (ЧР);

Ø кількість відпрацьованих днів 1-м робітником (Д);

Ø середня тривалість робочого дня, год. (П)

Т=ЧР х Д х П

Пофакторний аналіз використання робочого часу проводиться методами елімінування.

Метою такого аналізу є виявлення причини цілодобових та внутрішньозмінних простоїв, визначення втрат робочого часу з різних причин, виявлення резервів використання робочого часу, його скорочення та збільшення обсягів виробництва, зниження трудомісткості продукції.

∆ВП = ПРВ х ЧВо , де

∆ВП – резерв збільшеня обсягів виробництва;

ПРВ – витрати робочого часу

ЧВо - плановий погодинний виробіток

Трудомісткість – витрати робочого часу на одиницю чи весь обсяг виготовленної продукції.

t = , де

t – трудомісткість;

T – фонд робочого часу;

V - Обсяг виготовлення продукції

В процесі аналізу вивчають динаміку трудомісткості, виконання плану по її рівню, причини її змін та вплив на рівень продуктивності праці.Аналізуючи трудомісткість, проводять її факторний аналіз, вивчають показники питомої трудомісткості за видами продукції і резерви її зменшення.

ІІ. Типові завдання та методика їх рішення

Завдання1

Розрахувати чисельність основних робітників. Визначити змінну, явочну,облікову чисельність основних робітників за кожною професією та в цілому по цеху.

Вихідні дані:

1 Кількість встановленого обладнання по цеху та норми обладнання наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Дані про кількість обладнання та норми його обслуговування

Професія основних робітників, зайнятих на апаратах Норма обслуговування за зміну, ап./чол. Кількість обладнання, шт.
А 7+х
Б 20+х
В 20+х
Г 18+х

2 Виробництво безперервне, робітники працюють 8,56 год. змінами по 4 бригади за зміну.

3 Номінальний фонд робочого часу 1 робітника – 2190 год., ефективний фонд робочого часу – 2086,5 год.(х- два останні числа залікової книжки)

Вказівки до виконання:

1. Змінна чисельність робітників(Чзм), які обслуговують апарати безперервної дії, визначається за формулою:

Чзм=Р/Ноб,

де Р - кількість встановлених апаратів;

Ноб – норма обслуговування на 1-го робітника за зміну.

2. Явочна чисельність робітників за добу (Чяв) становить:

Чяв= Чзм х г

де г = 2.

3. Штатна чисельність робітників розраховується так:

Чшт=Чяв+Чпідм

де Упідм – кількість робітників за зміну у вихідні дні та за графіком змінності (2чол.)

4. Облікова чисельність робітників знаходиться за формулою:

Чоб = Чшт х Кп = Чшт х Тном/Тефр,

де Кп – коефіцієнт переходу від штатної чисельності до облікової;

Тном,Тефр – відповідно номінальний та ефективний фонд робочого часу 1-го робітника,год.

Завдання 2.

Визначити штатну та облікову чисельність основних робочих цеху. Знайти умовно-облікову чисельність вивільнених робітників.

Вихідні дані:

Таблиця 2

№ п/п Показник Значення
Технологічна планова трудомісткість продукції цеху на рік, люд/год. 107000+х
Календарний річний фонд часу 1-го робітника , дні
Число вихідних днів за графіком змінності, дні
Тривалість тарифної відпустки, дні
Цілодобові невиходи робітника, дні
Внутрішньозмінні витрати робочого часу 1-го робітника:  
- перерви для годування, год.
- скорочення робочого дня для підлітків, год.
Коефіцієнт виконання норм виробітку 1,05
Зниження трудомісткості за планом підвищення ефективності виробництва, люд/год.

Вказівки до виконання:

1. Штатна та облікова чисельність робітників при відомій трудомісткості продукції визначається так:

Чшт = Т/(Тном*Квир),

Чоб = Т/(Тефр*Кп),

де Т – трудомісткість всього випуску продукції за нормами, люд/год.

2. Умовно облікова чисельність вивільнених робітників(за рахунок зниження трудомісткості):

Ч об’ = Т-ΔТ/(Тефр*Кп),

де ΔТ – очікуване зниження трудомісткості , люд/год.

 

 

Тема: Аналіз і планування продуктивності праці.

План лекції

1. Планування продуктивності праці на підприємстві.

2. Аналіз продуктивності праці.

3. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства.

Домашнє завдання: вивчити конспект, (8)с. 157 – 161, (15)с. 375 – 397


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.