Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 21. Інтерактивний маркетинг

Вступ.Розділ 1. Інтернет-технології як предмет і засіб маркетингу.Розділ 2. Оцінка і аналіз використання можливостей мережі Інтернет в маркетинговій діяльності підприємства.Розділ 3. Розробка маркетингових стратегій в рамках інтерактивного маркетингу.Висновки.Список використаних джерел.У першому розділі необхідно розглянути мережу Інтернет як предмет і засіб маркетингу, її можливості для користувачів, викласти нову концепцію маркетингу в епоху електронної комерції.У другому розділі слід провести аналіз використання комунікаційних засобів Інтернет-маркетингу: веб-сторінок, Інтернет-банерів, спеціальних рекламних сторінок і т.д. Оцінити використання різних сфер Інтернет-маркетингу: отримання інформації про ринок продукції (послуг); розповсюдження маркетингової інформації; тестування нового продукту (послуги); здійснення рекламних заходів; продаж товарів і послуг; підтримка зворотного зв’язку з клієнтами; підтримка зв’язків з громадськістю; пошук партнерів.У третьому розділі необхідно розробити рекомендації щодо створення корпоративного сайту в Інтернеті, проаналізувати перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємства на базі інтерактивних інформаційних технологій.

Тема 22. Глобальний маркетинг

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні основи глобального маркетингу.

Розділ 2. Аналіз стратегій глобального маркетингу.

Розділ 3. Розробка маркетинг-мікса в глобальних умовах.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі слід розкрити суть глобального маркетингу та розглянути процес формування системи маркетингової діяльності в умовах глобалізації.У другому розділі необхідно проаналізувати чинники глобального макро- та мікромаркетингового середовища конкретної компанії; розглянути стратегії, що використовує компанія на міжнародних ринках; охарактеризувати особливості стратегічного планування в міжнародній компанії.

У третьому розділі запропонувати інструменти маркетинг-міксу для роботи міжнародної компанії в умовах глобалізації (наприклад, стратегії розподілу, ціноутворення і комунікацій).

Тема 23. Екологічний маркетинг

Вступ.

Розділ 1. Суть концепції екологічного маркетингу.

Розділ 2. Аналіз стану реалізації маркетингових механізмів в управлінні природоохоронною діяльністю підприємства.

Розділ. 3. Рекомендації щодо забезпечення реалізації стратегій екологічного маркетингу.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі необхідно розкрити суть, специфіку та закономірності концепції екологічного маркетингу. Слід розглянути глобальні екологічні проблеми, перспективи їх вирішення.

У другому розділі необхідно на основі аналізу стану реалізації маркетингових механізмів в управлінні природоохоронною діяльністю підприємства визначити вимоги до якості управління екологічним маркетингом.

У третьому розділі необхідно запропонувати рекомендації щодо забезпечення реалізації стратегій екологічного маркетингу з метою підвищення ефективності управління підприємством.

Тема 24. Міжнародний маркетинг в діяльності підприємства

Вступ.

Розділ 1. Суть міжнародного маркетингу в умовах сучасного ринку.

Розділ 2. Дослідження основних напрямів використання міжнародного маркетингу в підвищенні ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Розділ 3. Розробка інструментів маркетингової діяльності підприємства на міжнародних ринках.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі слід показати важливість міжнародних економічних відносин у розвитку міжнародного співтовариства, економічної інтеграції та міжнародного розподілу праці. Розглянути умови виходу країни на міжнародні ринки, передумови виникнення міжнародного маркетингу, його особливості. Провести дослідження основних напрямів використання міжнародного маркетингу в Україні.

У другому розділі на прикладі конкретної компанії розкрити особливості товарної політики в міжнародній торгівлі, суть експортно-імпортних торгових операцій, умови формування товарного асортименту. Розглянути товарну атрибутику (упаковку, маркіровку, товарний знак), сервіс, стратегії, інструменти просування товарів на міжнародному ринку. Провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності конкретного підприємства, виявити недоліки.

У третьому розділі слід описати існуючі проблеми підприємства на міжнародних ринках і запропонувати напрями вдосконалення інструментарію міжнародного маркетингу.

Тема 25. Некомерційний маркетинг

Вступ.

Розділ 1. Суть некомерційного маркетингу та його роль в сучасному суспільстві.

Розділ 2. Маркетингові особливості сфери некомерційної діяльності в Україні.

Розділ 3. Підвищення результативності маркетингової діяльності некомерційних суб’єктів.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі рекомендується розкрити сутність і умови виникнення некомерційного маркетингу, його роль в задоволенні попиту на некомерційні продукти.

У другому розділі необхідно розкрити специфічні особливості маркетингового середовища та організації маркетингового управління некомерційних суб’єктів, охарактеризувати процес планування та контролю маркетингу некомерційної організації.

У третьому розділі слід провести оцінку результативності та запропонувати засоби підвищення ефективності маркетингової діяльності організації.

Примітка.Вихідна інформація, що пропонується для написання курсової роботи, наведена в дод. И «Методичних рекомендацій...».


ДОДАТОК И

УМОВНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ЧАСТИНІ

КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

Тема 1. Дослідження регіонального ринку побутових пилососів

 

Провести маркетингове дослідження регіонального ринку (міста N) побутових пилососів і встановити наступне:

- середню чисельність сім’ї;

- середню кількість пилососів в сім’ї;

- кількість пилососів, що знаходяться в експлуатації в жителів міста;

- розрахувати вікову структуру побутових пилососів (у штуках);

- визначити ємність ринку міста N:

а) на підставі відповідей споживачів;

б) за віковими показниками (старше восьми років);

- виявити найпривабливіший для продавців сегмент регіонального ринку пилососів;

- побудувати графік платоспроможного попиту споживачів на пилососи і проаналізувати його;

- провести позиціювання марок пилососів, для чого скласти карту позиціювання побутових пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості».

Інформаційною базою дослідження регіонального ринку побутових пилососів є початкові дані, отримані шляхом телефонного опиту потенційних споживачів. Було опитано 1000 споживачів, але частина анкет було відбракована, тому до розгляду прийнято тільки 840 анкет.

Всі початкові дані, необхідні для дослідження ринку, представлені в нижченаведених таблицях.

 

Таблиця 1.1

Кількість опитаних жителів міста N
Кількість сімей в місті N

 

 

Таблиця 1.2


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.