Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Вартісні характеристики досліджуваних побутових холодильників

Вартісна характеристика Марка холодильника
«Сіріус» «Пурга» «Фриз» «Лехел» «Фенікс» «Снаге» «Атлант»
1. Ціна, грн.
2. Сумарні витрати спожи-вачів за весь термін служби холодильника, грн.

 

Для проведення аналізу рекомендується використовувати методику порівняльної оцінки якісних і вартісних параметрів холодильників, яка дає можливість за допомогою значення показника конкурентоспроможності вибрати товар, який найбільшою мірою відповідає конкурентним умовам цільового ринку. Значення показника конкурентоспроможності такого товару приймається рівним за 100 % або близьким до цієї величини.

Для оцінки конкурентоспроможності холодильників необхідно:

по-перше, виявити конкуруючий товар, який слід обрати як базовий;

по-друге, оцінити показники конкурентоспроможності трьох марок холодильників підприємства «Норд»;

по-третє, ґрунтуючись на результатах аналізу рівня конкурентоспроможності даних товарів, з трьох марок побутових холодильників, що виготовляється підприємством «Норд», вибрати одну, яка в найбільшому ступеню відповідає умовам цільового ринку.

Розрахунки виконати з використання нижче наведених формул.

 

Показник конкурентоспроможності ( ) оцінюється за формулою:

(6.1)

 

де – індекс технічних параметрів (індекс якості);

– індекс економічних параметрів (індекс цін).

Індекс технічних параметрів виробу визначається за формулою:

(6.2)

де – коефіцієнт значущості (вагомості) параметра;

– відносний параметр якості.

 

(6.3)

 

де – значення параметра оцінюваного холодильника;. – значення параметра холодильника конкуруючої фірми;

6.4)

(6.5)

де – значення окремого параметру товару.

Індекс економічних параметрів визначається за формулою:

 

(6.6)

де – ціна споживання оцінюваного холодильника;

– ціна споживання холодильника конкуруючої фірми.

 

Ціна споживання дорівнює сумі продажної ціни товару та сумарних витрат споживача за весь термін служби холодильника.


Умова 2. При визначенні конкурентоспроможності харчових продуктів в першу чергу необхідно враховувати результати органолептичної оцінки. В якості об’єктів дослідження взято п’ять зразків чая Pickwick (Індія), Dilmah (Цейлон), Lipton (Індія), Milford (Індія), Юаньський (Китай).

У світовій практиці органолептичні показники якості чаю (аромат і смак), настій, колір розвареного листа, зовнішній вигляд сухого чаю (прибирання) оцінюють за 10-бальною шкалою.

Проте вищий бал не отримав жоден чай, за винятком чаю Унікум (ідеал, до якого потрібно прагнути). Такого найбільш якісного чаю виготовляється в світі біля 100 кг в рік. Решта чаю отримує набагато меншу кількість балів. Так, краснодарський і грузинський чай можуть отримати за цією шкалою максимально до 5,0 – 5,5 балів, а кращі імпортні сорти – до 7,0 і дуже рідкісні - до 8,0 балів. Для спрощеної оцінки конкурентоспроможності продуктів допускається використання 5-бальної шкали, за якою максимальна кількість балів по кожному показнику дорівнює п’яти.

Результати бальної оцінки досліджуваних зразків чаю представлені в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Показник Досліджувані марки чаю
Pickwick Dilmah Lipton Milford Юаньский
Аромат і смак
Настій
Колір розпареного листа
Зовнішній вигляд чаю
Сума балів

 

На базі одиничних показників знайдіть групові показники конкурентоспроможності. Коефіцієнти вагомості для показників, що характеризують органолептичні властивості чаю, розподіляються таким чином:

- аромат і смак – 0,5;

- настій – 0,2;

- колір розвареного листа – 0,1;

- зовнішній вигляд (прибирання) – 0,2.

Оцінити конкурентоспроможність представлених зразків чаю по відношенню до чаю 1) Lipton; 2) Dilmah.

Умова 3. Керівництвом поставлено завдання щодо розробки заходів, що дозволяють підвищити конкурентоспроможність фірми («Ф») з надання послуг (Ф1 та Ф2). Найближчий конкурент фірми «Ф» (фірма «К») також надає аналогічні послуги (К1 та К2).

Для досягнення поставленої мети необхідно:

1. Оцінити конкурентоспроможність послуг Ф1 та Ф2 в порівнянні з послугами-аналогами фірми – конкурента К1 та К2.

2. З’ясувати «слабкі» та «сильні» сторони даних послуг і фірми в цілому.

3. Розробити стратегію посилення позиції фірми «Ф» на ринку.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.