Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Орендодавець Орендар
________________________________ __________________________ _______________________________ __________________________
   

Додаток 12

Договір про охорону виробничих (господарських) об’єктів

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

ЗАМОВНИК: _________________, в особі _______________________, що діє на підставі _________________________________________, з одного боку, і ОХОРОННА ФІРМА: ___________________, в особі ____________________, що діє на підставі ______________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

Предмет Договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ОХОРОННА ФІРМА бере під охорону об’єкти, перераховані у переліку та плані (схемі) об’єктів, які охороняються, що додаються до договору.

1.2. Об’єкти, що передаються під охорону, повинні відповідати наступним вимогам:

а) територія по периметру підприємств, виробничі цехи, склади, бази, будівельні майданчики та підступи до них, а також вітрини магазинів, ательє, павільйонів та інші приміщення, що охороняються, з настанням темряви повинні освітлюватися __________, (вид, тип освітлення)щоб вони були доступні спостереженню нарядів охорони. Освітлення території об’єкта, що охороняється, не_здійснюється у випадках ___________. Складування будь-яких матеріалів усередині об’єкту, що охороняється, може здійснюватися не ближче _________від огорожі;

б) стіни, дахи, стелі, горищні, слухові вікна, люки та двері приміщень, у яких зберігаються товарно-мате-ріальні цінності, мають знаходитися у справному стані. На вікнах нижніх поверхів наступних приміщень (за винятком вітринних вікон магазинів, підприємств громадського

харчування та ательє): _______________________________ установлюються металеві грати або віконниці з замками. Тип грат та віконниць узгоджується ЗАМОВНИКОМ з місцевими органами Державного пожежного нагляду;Продовження додатка 12

в) об’єкти повинні бути обладнані наступними технічними засобами охорони: _________________________________________________

(зв’язок, сигналізація, прилади охоронно-пожежної сигналізації, освітлення, огорожа, замки, засуви, турнікети, механізовані ворота, оглядові майданчики, кімнати огляду та збереження особистих речей робітників і службовців) та засобами для гасіння пожежі. На об’єктах повинен бути забезпечений вільний доступ ОХОРОННОЇ ФІРМИ до встановлених приладів охоронно-пожежної сигналізації та засобів для гасіння пожежі. Технічний стан об’єктів, що приймаються під охорону, засобів охорони та гасіння пожежі, додаткова потреба в цих засобах, а також терміни їх запровадження зазначаються у двосторонньому акті, що складається в момент укладення договору та є його невід’ємною частиною.

1.3. ОХОРОННА ФІРМА спільно із ЗАМОВНИКОМ та місцевими органами Державного пожежного нагляду не рідше двох разів на рік здійснює обстеження технічного стану об’єктів, що охороняються, засобів охорони, у тому числі приладів охоронно-пожежної сигналізації, перерахованих у п. 2 Даного Договору, про що складається акт за підписом осіб, уповноважених на те ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ, ЗАМОВНИКОМ і місцевим органом Державного пожежного нагляд із зазначенням термінів усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і термінів повідомлення про це ОХОРОННОЇ ФІРМИ та місцевого органу Державного пожежного нагляду.

1.4. Охорона об’єктів здійснюється в дні та години, зазначені в переліку об’єктів, що додається до договору. Система охорони об’єктів і дислокація постів визначаються ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ та повідомляються ЗАМОВНИКУ.

1.5. Щоденний прийом під охорону кожного об’єкта та здача його ЗАМОВНИКОВІ, у тому числі й об’єктів, що обладнані сигналізацією та під’єднанні до пультів централізованого нагляду, здійснюється в наступному порядку: ___________________________________________________________.

 

Продовження додатка 12

1.6. Вказівки ОХОРОННОЇ ФІРМИ щодо дотримання встановленого режиму охорони, впровадження та утримання технічних засобів охорони у відповідності до вимог діючих інструкцій, настанов та інших

документів є обов’язковими для ЗАМОВНИКА. Обладнання об’єктів технічними засобами охорони та ремонт цих засобів здійснюються за рахунок ЗАМОВНИКА, за винятком випадків виходу їх із ладу з вини ОХОРОННОЇ ФІРМИ.

1.7. Сума договору _________________________________________. Оплата за охорону відповідно до визначених тарифів здійснюється щомісячно платіжними дорученнями ЗАМОВНИКА, що здаються в установи банку за _____ днів до початку наступного місяця.

Обов’язки ОХОРОННОЇ ФІРМИ

2.1. ОХОРОННА ФІРМА зобов’язана:

а) організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей та грошових сум ЗАМОВНИКА, прийнятих під охорону, від розкрадання та не допускати проникнення сторонніх осіб на об’єкти, що охороняються;

б) здійснювати на об’єктах перепустковий режим, контролювати ввіз та вивіз (внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію чи з території об’єкта, що охороняється, за матеріальними перепустками встановленої форми;

в) спільно з ЗАМОВНИКОМ здійснювати акції із впровадження технічних засобів охорони;

г) здійснювати експлуатаційне обслуговування приладів охоронної сигналізації та усувати несправності за заявою ЗАМОВНИКА в технічно можливий термін;

д) забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників охорони під час несення ними служби, а у випадку виявлення на об’єкті, що охороняється, пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації внаслідок технічної несправності негайно повідомляти про це в пожежну частину та

 

Продовження додатка 12

вживати заходів щодо ліквідації пожежі та технічної несправності охоронно-пожежної сигналізації;

е) приймати від ЗАМОВНИКА печатки і пломби в наступних випадках: __________________________.

Обов’язки ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

а) здійснювати визначені договором акції з обладнання об’єктів технічними засобами охорони, створювати належні умови для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та сприяти ОХОРОН-НІЙ ФІРМІ при виконанні нею своїх завдань, а також у вдосконаленні організації охорони об’єктів і покращенні перепусткового та внутрішнього режимів об’єкта;

б) перед здачею об’єкта під охорону перевіряти, щоб у приміщенні, що охороняється, у неробочий час не залишились сторонні особи, увімкнені електричні та газові прилади й інші джерела вогню;

в) зачиняти на замки та пломбувати (опечатувати) зовнішні двері складів, баз, виробничих цехів, магазинів, ательє, павільйонів та інших виробничих і службових приміщень. Пломбувати (опечатувати) за наявності тамбура внутрішні двері. Зачиняти ззовні на висячі замки, окрім внутрішніх замків, та пломбувати (опечатувати) двері запасних ходів. Грошові кошти, вироби з дорогоцінним камінням, із золота, платини та паладію, годинники в золотих, платинових та срібних корпусах повинні зберігатися в сейфах або металевих шафах (ящиках), прикріплених до підлоги, а особливо дорого коштуючі вироби після закінчення робочого часу – у відокремлених зачинених приміщеннях, а також із дотриманням інших діючих правил;

г) установлювати на об’єктах, де є внутрішній телефонний зв’язок, телефони в місцях знаходження постів; у неробочий для об’єктів час один із телефонів міської лінії установлювати на місці, доступному для працівників охорони;

д) вмикати охоронну сигналізацію після закінчення робочого дня на об’єкті, а у випадку її несправності негайно повідомляти про це

 

Продовження додатка 12

ОХОРОННУ ФІРМУ та не залишати об’єкт до усунення несправності або передачі об’єкта ОХОРОННІЙ ФІРМІ в установленому порядку. Через 5 хвилин після повідомлення на пульт централізованої охорони про здачу об’єкта під охорону пересвідчитися в тому, що об’єкт під охорону прийнятий.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.